Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Naturmedicinteamet Cindy Stoa AB

Vilka är vi?

Naturmedicinteamet Cindy Stoa AB

Vi heter Cindy Stoa och Fredrik Jirholm. Företaget drivs av min fru och mig och fördelningen är att hon arbetar aktivt i bolaget medans jag är den som gör bokföring och har det övergripande ansvaret.
Vi gör hälsoundersökningar och hjälper människor att optimera sin hälsostatus. Cindy, min fru, är legitimerad sjuksköterska och förutom en mängd labinstrument använder hon blodmikroskopi för att maximera utfallet. Vi utför blodmikroskopi både genom mörkfält och torkat blod. Våra kunder är allt från sjuka människor som upplever att den konventionella vården inte hjälper dem till elitidrottare som vi optimera sina resultat.
Vi säljer även en mängd kosttillskott och hudvårdsprodukter som komplement till vår verksamhet. Företaget drevs under många år som en enskild firma, men för drygt 10 år sedan gjorde vi om det till ett AB. Under de senaste åren har vi gått från att ha många inhyrda och anställda terapeuter till att koncentrera oss på min frus verksamhet. detta har gjort att omsättningen minskat, men resultatet ökat.
Förutom att vara med och driva min frus verksamhet driver jag ytterligare 2 aktiebolag. Ett teknikkonsultbolag med 12 anställda och en årsomsättning på 10 MSEk samt ett bemanningsbolag med en årsomsättning på 5 MSEK.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Naturmedicinteamet Cindy St...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 17 februari 2006
 • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

“För att lösa ett dyrare lån på 300 000.”

Under föregående år investerade företaget i att köpa 50% av Fredriks teknikkonsultbolag. Detta på grund av att Fredriks kompanjon lämnade bolaget och Naturmedicinteamet köpte hans aktier. Nu har 19% avyttrats till det dubbla värdet och tanken är att resterande 31% ska säljas till anställda och de som blir anställda i detta bolag. Inom perioden som lånet löper beräknas största delen av innehavet vara sålt till minst dubbla värdet. Detta gör att vi under perioden kommer att frigöra kapital och därmed inte ha några problem med att betala av krediten.

Cindy Stoa VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har funnits länge, har inga betalningsanmärkningar och har en stabil utveckling i bolaget. Vi har slimmat vår verksamhet under de senaste åren och har därmed minskat vår riskutsatthet.
Vi som äger och driver bolaget har stabil ekonomi och har aldrig haft några betalningsanmärkningar. Vi gör alltid rätt för oss.
Förutom att vi inte har problem med att gå i personlig borgen finns ovan beskrivna tillgångar som kommer att försäljas och generera reavinst.

Finansiell information

Vår omsättning har nu stabiliserats runt 2MSEK och kommer sannolikt att fortsätta ligga på denna nivån. Vi tror att resultatet under de 3 kommande åren kommer att ligga på cirka 5% eller något över. Vår balansräkning är stabil och vi ser att efterfrågan av våra produkter och tjänster är oförändrad eller något ökande. Vi har som målsättning att försöka få till ett samarbete med en stor aktör på marknaden. Detta skulle kunna ha en mycket stor positiv påverkan av verksamheten.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 855 2 096 2 631
Övriga rörelseintäkter 20 11 15
Avskrivningar 0 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 102 210 56
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 45 20 25
Resultat efter finansnetto 57 189 31
Årets resultat 57 189 31
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 844 0 0
Omsättningstillgångar 1 004 1 058 1 162
Summa tillgångar 1 847 1 058 1 162
Eget kapital 609 552 363
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 804 265 336
Kortfristiga skulder 434 241 462
Skulder och eget kapital 1 847 1 058 1 162
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 5.44% 9.96% 2.11%
Nettomarginal, % 3.04% 8.97% 1.17%
Soliditet, % 35.09% 52.17% 31.23%
Kassalikviditet, % 14.98% 49.79% 27.92%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet