Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Nickes.Com Sports & Concert Trips are a Tour Operator offering travel packages to sporting and concert events all over the world. The company has been in business for 18 years in Scandinavia and in 5 years in UK.
 
Since starting out in 1997 we have arranged thousands of travel packages to major sporting and concert venues all over the world.....!
 
Over the years we have built a very valuable network of contacts. This includes everything from suppliers such as Arsenal Football Club, Manchester United, FC Barcelona etc to Travel Agencies such as Resia, Big Travel etc with over 200 stores across Sweden. Now we have a database with over 35 000 existing and potential clients.

Check our website, www.nickes.com
 

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Researrangemang
  • Säte: Jönköpings län

Varför vill vi låna?

Vi tar in finansiering för att utveckla vår hemsida och möta dagens förväntningar från marknaden på snabba, responsiva hemsidor.
Pengarna kommer även att användas för marknadsföring.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Nickes.Com har funnits i 18 år samt att vi har ALMI Jönköping som samarbetspartner.

Finansiell information

Vi är i en fas av konsolidering samt vidareutveckling. Vi kommer med denna finansiering att säkerställa ytterligare år av god försäljning. Vi är inom kort klara med bokslutet 2014 så nedan siffror är preliminära.

Bokslut Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 21 924 19 713 16 165
Övriga rörelseintäkter 12 25 261
Avskrivningar 630 693 901
Rörelseresultat (EBIT) 664 401 -193
Finansiella intäkter 1 5 4
Finansiella kostnader 58 79 102
Resultat efter finansnetto 607 327 -291
Årets resultat 470 156 -206
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 264 1 844 2 537
Omsättningstillgångar 5 873 6 308 3 846
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 7 138 8 152 6 383
Eget kapital 691 466 310
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 0 565 0
Kortfristiga skulder 6 446 7 121 6 073
Skulder och eget kapital 7 138 8 152 6 383
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.02% 2.03% -1.17%
Nettomarginal, % 2.76% 1.65% -1.77%
Soliditet, % 9.68% 5.71% 4.85%
Kassalikviditet, % 91.11% 88.58% 63.32%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet