Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Nordic Bike Aktiebolag

Vilka är vi?

Nordic Bike Aktiebolag

Nordic Bike har sedan början av 80-talet arbetat som importör och grossist av cyklar, fitness och tillbehör. Från att ha börjat i liten skala har vi nu befäst vår ställning som ett av Sveriges ledande företag i branschen. Vi har under våren arbetat aktivt med att förbättra såväl kvalité som service och sätter våra kunder i centrum. Idag kan vi stolt visa upp ett av Sveriges största cykelsortiment. När du väljer Nordic Bike som leverantör får du 30 års kunnande och erfarenhet på köpet.

Vi på Nordic Bike har valt att sköta allt från design, produktutveckling och logistik till interna distributionsnät. Samtliga produkter i vårt sortiment är speciellt framtagna för den nordiska marknaden. Funktion, ergonomi, komfort och rostskydd är något vi lägger tyngdpunkt på för att klara vårt bistra nordiska klimat. Svensk personal övervakar hela produktionsledet, från idé till färdig produkt. Det gör det möjligt för oss att garantera en hög kvalitét.

Som en extra bonus, kommer alla långivare få möjligheten att köpa ett urval av våra produkter till grossistpriser, som är betydligt lägre än vad som annars förekommer i handeln!

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 2 000 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Moderbolagsborgen
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Nordic Bike Aktiebolag
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 20 juli 1983
 • Verksamhet: Partihandel med sport- och ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Nordic Bike Aktiebolag

“Vi vill finansiera produktionen av nya leksaker.”

Vi vill finansiera produktionen av nya leksaker. Produktionen sker främst i Kina (de enklare) och Taiwan (de mer avancerade). Leksakskollektionen består av olika typer av leksaker med två, tre och fyra hjul, som t.ex. gåbilar för mindre barn. De är främst tillverkade i metall och har lite retrokänsla.

Göran Duhrin Styrelseledamot

Varför är vi säkra att låna ut till?

Till att börja med kan ni notera att vårt företag har högsta möjliga kreditvärdighet på Soliditet (AAA), BusinessCheck (10/10) och CreditSafe (98/100). Hos UC har vi betyg 4/5. Verksamheten har funnits i 30 år, och har god och stabil lönsamhet. Även moderbolaget som går i borgen för lånet har god kreditvärdighet. Er trygghet ligger med andra ord i koncernens goda historik och ekonomi.

Långivarna bör också upplysas om att den huvudsakliga tillgången i moderbolaget, som går i borgen för lånet, är Nordic Bikes AB, företaget som söker ett lån via Toborrow.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår är oreviderat, men reflekterar väl företagets finansiella situation under förra året. Som säkerhet går moderbolaget Nordic Bike Holding i borgen för lånet.

Det bör betonas att den sjunkande nettoomsättningen inte reflekterar hur Nordic Bikes totala intäkter utvecklats. De var ca 49 miljoner både 2013 och 2014. Förklaringen ligger i att övriga intäkter stigit samtidigt som nettoomsättningen sjunkit.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 39 773 46 222 48 693
Övriga rörelseintäkter N/A 3 220 474
Avskrivningar 408 404 151
Rörelseresultat (EBIT) 6 636 10 023 6 424
Finansiella intäkter 381 0 2
Finansiella kostnader 1 808 1 898 2 107
Resultat efter finansnetto 4 829 8 126 4 319
Årets resultat 856 2 061 2 831
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 3 468 3 856 1 725
Omsättningstillgångar 46 332 44 273 55 326
Summa tillgångar 49 799 48 129 57 051
Eget kapital 12 499 11 644 9 583
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 13 968 14 322 16 582
Kortfristiga skulder 22 332 22 164 30 886
Skulder och eget kapital 49 799 48 129 57 051
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 13.53% 20.27% 13.06%
Nettomarginal, % 9.85% 16.43% 8.78%
Soliditet, % 25.10% 24.19% 16.79%
Kassalikviditet, % 70.35% 58.57% 39.63%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Moderbolagsborgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.