Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Norgaard Mining AB

Vilka är vi?

Norgaard Mining AB

Norgaard Mining AB är en mycket lönsam och så här långt självfinansierad verksamhet inom mining av kryptovalutor. Företaget hyr in sig i de dataanläggningar runt om i världen med bäst förutsättningar vad gäller säkerhet, elkostnader samt övriga kostnader (kyla, driftunderhåll med mera).

Vi tror att kryptovalutor i någon form är nästa steget i utvecklingen av betalningsmedel. Norgaard Mining spekulerar inte i priset på kryptovalutor, utan tillhandahåller datakapacitet till olika decentraliserade nätverk (som t ex bitcoin). Företaget får för dessa tjänster betald i kryptovaluta, som växlas in till svenska kronor.

Att bedriva denna typ av mining idag, kräver specialiserad hårdvara samt dataanläggningar med låga kostnader för el samt kylning. Huvuddelen av Norgaard Minings kapacitet är i nuläget placerad på Island. All mining som företaget genomför sker med förnybara energikällor (som geotermisk- och vattenkraft). Detta är inte bara bra för vår planet utan har också visat sig vara det mest lönsamma. T ex på Island finns stor tillgång till geotermiskkraft till mycket låga priser, det är därför man hittar flera elintensiva industrier där (som t ex aliminiumsmältverk).

I framtiden kommer Norgaard Mining även att öppna upp för externa investerare, men vill först fortsätta att expanera företaget med god lönsamhet.

Mer finns att läsa på vår hemsida: http://www.norgaard.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Norgaard Mining AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 15 september 2000
 • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Vi på Norgaard Mining AB vill göra mining av kryptovalutor tillgängligt för den svenska aktiemarknaden. Verksamheten är redan idag väldigt lönsam men befintlig ägare vill utveckla bolaget. Planen är att i steg ett ta upp ett lån på 500.000 kronor och sedan i steg två göra en nyemission och notering av bolaget. De lånande pengarna kommer oavkortat att gå till inköp av ytterligare kapacitet i dataanläggningar för mining.”

Norgaard Mining reser just nu runt i Europa för att hitta de bästa förutsättningarna för mining av kryptovalutor. Att nya spelare som George Soros och familjen Rockefeller (Venrock) har börjat intressera sig för att investera i branchen gör det bara ännu mer spännande.

Tomas Nörgaard VD & ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Ägaren till Norgaard Mining AB har bedrivit verksamhet i detta bolag sedan 2001, på senare tid helt inriktat på min mining av kryptovalutor. Företaget har mycket god historik utan några betalningsanmärkningar sedan 2001. Ägaren (också med en privatekonomi utan anmärkningar) kommer att gå i borgen för detta lånet. Beräknad pay-back tid på bolagets investeringar är kort, ca 10 månader.

Finansiell information

Anledningen till att omsättningen har gått ner är att bolaget växlat om från konsultverksamhet till mining, där lönsamheten är högre. Denna verksamhet byggs nu ut steg för steg. Tillgångarna i bolaget utgörs av underliggande utrustning för mining (datakapacitet för beräkningar och verifieringar). Ägaren har en god ordnad ekonomi och går i borgen för lånet. Företaget har också när som helst möjlighet att återgå till konsultverksamhet, om det skulle behövas av likviditetsskäl. Ägaren har en historik av att på konsultbasis etablerat många utländska företag verksamma inom IT på den nordiska marknaden.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-01-31 2017-08-31 2016-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 098 2 829 4 246
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 32 8
Rörelseresultat (EBIT) 152 26 -447
Finansiella intäkter 657 768 122
Finansiella kostnader 49 219 47
Resultat efter finansnetto 761 575 -371
Årets resultat 761 503 -298
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 459 887 787
Omsättningstillgångar 822 813 881
Summa tillgångar 2 281 1 700 1 668
Eget kapital 633 632 130
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 794 353 350
Kortfristiga skulder 93 714 1 188
Skulder och eget kapital 1 520 1 700 1 668
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 13.79% 0.91% -10.52%
Nettomarginal, % 69.06% 20.32% -8.73%
Soliditet, % 27.75% 37.17% 7.79%
Kassalikviditet, % 883.87% 113.86% 74.15%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet