Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Novaconcept AB

Vilka är vi?

Novaconcept AB

NovaConcept är distributör & grossist av ekologiska & naturliga skönhetsprodukter. Vi har 11 varumärken i portföljen med delvis olika marknader. Våra kunder är andra affärsverksamheter, allt från Ica-butiker & Ullared till livsstilsbutiker & salonger. Produkterna i sig är riktade till slutkonsument & finns för alla oavsett ålder, kön & plånbok. Vi arbetar i första hand med varumärken som är certifierade med t ex Eco-certifiering, Vegan, Cruelty-Free & liknande. Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på produkter med dessa certifieringar.

Bolaget har haft fokus på Sverige men har distributionsrätten på Norden för fler varumärken. Bolaget har drivits vid sidan av anställning t om 2015 & har idag en heltidsanställd & tre anställda för tillfälliga uppdrag. Vi fokuserar på att arbeta med kunder som genererar stora volymer & några av varumärkena är följande:

Lovea: Eco-certiferade solskydd som haft en väldigt stark tillväxt under året & bl a synts i TV4s morgonprogram samt Loveas övriga sortiment som har en plånboksvänlig prisklass.

Zao: Makeup med bambu som bas både i innehåll & förpackning (eco-certiferad, vegan, cruelty-free & glutenfri) med ett fyndigt refillsystem.

Lady Green: Ett varumärke av unga tjejer med effekt, doft & färger som passar unga tjejer (eco-certifierad, vegan & cruelty-free).

Crazy Rumors: Roliga cerat i många olika smaker (helt naturligt, ekologiskt, vegan & cruelty-free) & lättsåld produkt för alla verksamheter.

http://www.novaconcept.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Novaconcept AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 september 2010
 • Verksamhet: Provisionsdetaljhandel (ej ...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Novaconcept AB

“Vi behöver stärka vår likviditet i syfte att kunna arbeta långsiktigt med tillräckligt stort varulager”

Skönhetsprodukter säljer alltid (även i dåliga tider) och såväl totala marknaden för skönhetsprodukter som marknadsandelen ekologiska skönhetsprodukter växer. Vi tror mycket på att marknaden för nischen "kosmetik som är ekologiskt, vegan och inte djurtestat" har en framtid – och det tror även våra kunder.

Vi är i tillväxt med fler och större kunder, och därmed större volymer, vilket ställer krav på att vi har ett tillräckligt stort lager så att vi kan leverera. Leverantören av vårt mest sålda varumärke har relativt många artiklar och långa leveranstider, upp till 30 dagar efter order. Det gör att vi behöver hålla varulager för minst 30 dagar av varje artikel plus en buffert för att tillgodose nya kunder. Vårt näst största varumärke har många artiklar vilket gör att det bygger på lager även om de är snabba på leveranser och vi inte lagerhåller varje produkt. Ytterligare två av våra leverantörer kräver förskottsbetalning.

Vi siktar i första hand in oss på kunder med stora volymer och de i sin tur går inte på betalningsfrister under 30-45 dagar.

Omsättningen har ökat betydligt mer än budgeterat, ffa till större kunder och längre betalfrister. Det gör att vårt behov av lageruppbyggnad är större och därmed vårt kapitalbehov. Vårt nya lån avser att lösa vårt gamla lån och bygga upp vårt rörelsekapital.

Tanja Ryberg VD & Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Det kapital vi har bundit är i varulager där kundstocken är regelbundet återkommande, stabil, växande och med välkända kunder. Skulle vi av någon anledning falera att betala finns det en avsättning av varulager motsvarande lånebeloppet till dessa kunder.

Finansiell information

NovaConcept har ökat omsättningen med mer än det dubbla jämfört med 2015 och samtidigt förbättrat resultatet markant. Utfall för 2016 är en omsättning 1400 TKR. Budget för helår 2017 är på 2340 TKR och ett positivt resultat. Vi räknar inte med stora vinster de närmaste åren då vi avser att återinvestera i bolaget.

Bolaget har tidvis utmaningar med likviditeten vilket är ett hinder för att kunna göra inköp och hålla ett levererbart varulager.

Vi har för närvarande ett lån hos Toborrow som vi avser lösa med del av detta lånebelopp i samband med utbetalning.

Nedan finns preliminära siffror för 2017-01-01 - 2017-06-30 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1399
Övriga rörelseintäkter -17
Avskrivningar 0
Rörelseresultat (EBIT) 30
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 10
Resultat efter finansnetto 20
Årets resultat 20

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1949
Summa tillgångar 1949
Eget kapital 70
Summa obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 208
Kortsiktiga skulder 1671
Skulder och eget kapital 1949

Nyckeltal
Rörelsemarginal 2.17%
Nettomarginal 1.45%
Soliditet 3.59%
Kassalikviditet 45.84%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 412 566 212
Övriga rörelseintäkter -16 73 2
Avskrivningar 0 6 5
Rörelseresultat (EBIT) -68 -297 -101
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 6 4 6
Resultat efter finansnetto -74 -300 -106
Årets resultat -74 -300 -106
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 11
Omsättningstillgångar 1 172 531 233
Summa tillgångar 1 172 531 244
Eget kapital 50 50 104
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 290 26 47
Kortfristiga skulder 832 454 93
Skulder och eget kapital 1 172 531 244
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -4.87% -46.47% -47.19%
Nettomarginal, % -5.30% -46.94% -49.53%
Soliditet, % 4.27% 9.41% 42.62%
Kassalikviditet, % 50.12% 7.92% 13.97%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.