Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

NovaConcept är distributör & grossist av ekologiska & naturliga skönhetsprodukter. Vi har 11 varumärken i portföljen med delvis olika marknader. Våra kunder är andra affärsverksamheter, allt från Ica-butiker & Ullared till livsstilsbutiker & salonger. Produkterna i sig är riktade till slutkonsument & finns för alla oavsett ålder, kön & plånbok. Vi arbetar i första hand med varumärken som är certifierade med t ex Eco-certifiering, Vegan, Cruelty-Free & liknande. Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på produkter med dessa certifieringar.

Bolaget har haft fokus på Sverige men har distributionsrätten på Norden för fler varumärken. Bolaget har drivits vid sidan av anställning t om 2015 & har idag en heltidsanställd & tre anställda för tillfälliga uppdrag. Vi fokuserar på att arbeta med kunder som genererar stora volymer & några av varumärkena är följande:

Lovea: Eco-certiferade solskydd som haft en väldigt stark tillväxt under året & bl a synts i TV4s morgonprogram samt Loveas övriga sortiment som har en plånboksvänlig prisklass.

Zao: Makeup med bambu som bas både i innehåll & förpackning (eco-certiferad, vegan, cruelty-free & glutenfri) med ett fyndigt refillsystem.

Lady Green: Ett varumärke av unga tjejer med effekt, doft & färger som passar unga tjejer (eco-certifierad, vegan & cruelty-free).

Crazy Rumors: Roliga cerat i många olika smaker (helt naturligt, ekologiskt, vegan & cruelty-free) & lättsåld produkt för alla verksamheter.

http://www.novaconcept.se.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 250 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%),  Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Provisionsdetaljhandel (ej ...
  • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Skönhetsprodukter säljer alltid (även i dåliga tider) och såväl totala marknaden för skönhetsprodukter som marknadsandelen ekologiska skönhetsprodukter växer. Vi tror mycket på att marknaden för nischen "kosmetik som är ekologiskt, vegan och inte djurtestat" har en framtid – och det tror även våra kunder.

Vi är i tillväxt med fler och större kunder, och därmed större volymer, vilket ställer krav på att vi har ett tillräckligt stort lager så att vi kan leverera. Leverantören av vårt mest sålda varumärke har relativt många artiklar och långa leveranstider, upp till 30 dagar efter order. Det gör att vi behöver hålla varulager för minst 30 dagar av varje artikel plus en buffert för att tillgodose nya kunder. Vårt näst största varumärke har många artiklar vilket gör att det bygger på lager även om de är snabba på leveranser och vi inte lagerhåller varje produkt. Ytterligare två av våra leverantörer kräver förskottsbetalning.

Vi siktar i första hand in oss på kunder med stora volymer och de i sin tur går inte på betalningsfrister under 30-45 dagar.

Detta sammantaget gör att vår likviditet är mycket ansträngd tidvis och gör att vi har ett behov av kapital för att finansiera vårt varulager.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Det kapital vi har bundit är i varulager där kundstocken är regelbundet återkommande, stabil, växande och med välkända kunder. Skulle vi av någon anledning fallera att betala finns det en avsättning av varulager motsvarande lånebeloppet till dessa kunder.

Finansiell information

NovaConcept har ökat omsättningen med mer än det dubbla jämfört med 2015 och samtidigt förbättrat resultatet markant. Budget för 2016 är en omsättning 1375 TKR med ett positivt resultat, vilket vi kommer att nå under rådande förutsättningar. Budget för 2017 är en omsättning på 2340 TKR och ett positivt resultat. Vi räknar inte med stora vinster de närmaste åren då vi avser att återinvestera i bolaget.

Bolaget har tidvis utmaningar med likviditeten vilket är ett hinder för att kunna göra inköp och hålla ett levererbart varulager.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 412 566 212
Övriga rörelseintäkter -16 73 2
Avskrivningar 0 6 5
Rörelseresultat (EBIT) -68 -297 -101
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 6 4 6
Resultat efter finansnetto -74 -300 -106
Årets resultat -74 -300 -106
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 11
Omsättningstillgångar 1 172 531 233
Summa varulager N/A 495 220
Summa tillgångar 1 172 531 244
Eget kapital 50 50 104
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 290 26 47
Kortfristiga skulder 832 454 93
Skulder och eget kapital 1 172 531 244
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -4.87% -46.47% -47.19%
Nettomarginal, % -5.30% -46.94% -49.53%
Soliditet, % 4.27% 9.41% 42.62%
Kassalikviditet, % 50.12% 7.92% 13.97%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet