Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Nu är vi tillbaka igen!

Många på Toborrow känner nog till oss sedan tidigare men för er nya långivare kommer här en snabb presentation.

För dig som inte känner till oss sedan tidigare så driver vi www.butik21.com i Sverige samt motsvarande sidor i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Holland. Vi är specialiserade på stödstrumpor, kompressionsstrumpor och fotvårdsprodukter av hög kvalitet till rimliga priser som snabbt levereras hem. Bolaget startade hösten 2007 när vi såg ett behov av att enkelt och smidigt kunna köpa stöd- och kompressionsstrumpor av hög kvalitet på internet till rimliga priser och dessutom med blixtsnabb leverans. Under åren har vi utökat sortimentet kontinuerligt, bl.a. med fotvårdsprodukter, bandage och hjälpmedel för gravida. Verksamheten sysselsätter åtta anställda varav tre är på heltid.

Sedan vårt senaste lån har vi utökat vårt utbud med bland annat:

Sasco (https://www.butik21.com/varumarken/sasco-eco/)
Pedicare (https://www.butik21.com/varumarken/pedicare/)
Compeed (https://www.butik21.com/varumarken/compeed/)
Cosborg (https://www.butik21.com/cosborg/)

Nästan samtliga produkter vi tagit in i sortimentet har gått väldigt bra. Ett bredare utbud ger dessutom mer besökare och ännu mer kunder.

Vill du som funderar på att låna ut till oss testa vår butik? Använd då rabattkod Toborrow2017 så får du 10 % rabatt på hela ditt köp. Rabatten gäller alla varor och du kan använda den ända fram till 31 maj.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med parfym och ...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

En breddning kräver att nya kategorier har flera bra produkter som kompletterar och ibland konkurrerar med varandra.

Den initiala kostnaden för oss är inte bara att köpa in varor utan också att lägga upp samtliga produkter och texter på sju olika språk.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har tidigare lånat genom Toborrow vid två tillfällen. Vi har alltid betalat i god tid före utsatt betaldatum samt återbetalat hela lånet. Vår finansiella ställning har kontinuerligt förbättrats och verksamheten ger ett positivt överskott varje månad. Dessutom lämnar jag personlig borgen till 100% som säkerhet för hela lånet.

Finansiell information

Observera att detta är preliminära siffror för 2016 och att de inte ännu är granskade av revisor. Vissa kostnader såsom avskrivningar och liknande kostnadsposter har inte fördelats ut till fullo ännu varför vi resultatet kommer att vara något lägre än redovisat nedan. Samtliga siffror utom försäljningen kan alltså komma att korrigeras.

Första fyra månaderna 2017 har försäljningen ökat i snitt med 16% mot föregående år. Kassalikviditeten är minskad då vi utökat sortimentet väsentligt vilket fått till följd att lagret växt samtidigt som vi använt kassaflödet till att betala av lån. Inkuransen i lagret beräknas till lägre än 1%. Observera att den långfristiga skulden som anges nedan är det tidigare lånet via Toborrow som nu är löst.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 11 033 10 742 9 469
Övriga rörelseintäkter 0 38 13
Avskrivningar 30 30 30
Rörelseresultat (EBIT) 777 303 544
Finansiella intäkter 104 0 32
Finansiella kostnader 76 203 61
Resultat efter finansnetto 805 100 514
Årets resultat 805 76 476
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 70 100 130
Omsättningstillgångar 2 666 1 895 2 076
Summa varulager N/A 1 560 1 470
Summa tillgångar 2 736 1 995 2 206
Eget kapital 1 214 409 533
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 147 431 793
Kortfristiga skulder 1 375 1 156 881
Skulder och eget kapital 2 736 1 995 2 206
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.04% 2.81% 5.73%
Nettomarginal, % 7.30% 0.92% 5.42%
Soliditet, % 44.37% 20.5% 24.16%
Kassalikviditet, % 9.02% 28.97% 68.78%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet