Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Butik21

Vilka är vi?

Butik21

Nu är vi tillbaka!

För dig som inte känner till oss sedan tidigare så driver vi butik21.com i Sverige samt motsvarande sidor i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Holland. Vi är specialiserade på stödstrumpor, kompressionsstrumpor och fotvårdsprodukter av hög kvalitet till rimliga priser som snabbt levereras hem. Bolaget startade hösten 2007 när vi såg ett behov av att enkelt och smidigt kunna köpa stöd- och kompressionsstrumpor av hög kvalitet på internet till rimliga priser, dessutom med blixtsnabb leverans. Under åren har vi utökat sortimentet kontinuerligt, bl.a. med fotvårdsprodukter, bandage och hjälpmedel för gravida. Verksamheten sysselsätter åtta anställda varav tre är heltid och fem deltids- eller timanställda.

För er som var med och lånade ut till oss tidigare eller såg vår ansökan så kommer här en kort sammanfattning av vad som hänt sedan förra lånet.

Vi har fokuserat vår försäljning på Norden och Holland vilket påverkat omsättningen negativt (men vi har fortsatt att växa) men lönsamheten positivt. Under våren tog vi in ett nytt varumärke, Pedag, vilket breddade vårt utbud av sulor, inlägg och andra hjälpmedel. Vi har fått en mycket bra start med Pedag. Fokus är fortfarande att öka produktutbudet och fokusera ännu mer på våra viktigaste marknader.

Vi har precis fått klartecken att börja sälja ett nytt märke inom fotvård och under 2017 är förhoppningen att vi ska bredda vårt utbud ännu mer.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 150 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Nyström Health And Medical ...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 25 september 2007
 • Verksamhet: Partihandel med parfym och ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Butik21

“Vi vill minska vår checkkredit”

Vårt lån kommer oavkortat gå till att minska checkkrediten hos Handelsbanken. Anledningen till lånet är alltså att sänka våra ofördelaktiga kreditkostnader.

Eftersom vi säljer till flera länder med olika valutor så har vi höga kostnader för växlingsavgifter, överföringsavgifter och andra kostnader förknippade med interna banktransaktioner.

Med en förbättrad likviditet kan vi minska antalet interna transaktioner, då vi inte behöver flytta pengar mellan konton lika ofta, och få bort onödiga kostnader.

Varför lånar vi av Toborrow? Vi lånar av Toborrow för att vi tycker det är en fantastisk tjänst och vi upplever att det funkar oerhört enkelt och smidigt.

Richard Torsslow VD & Grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har tidigare lånat av Toborrow och alltid betalad i god tid före utsatt betaldatum samt återbetalat hela lånet. Vår finansiella ställning har sedan dess förbättrats och verksamheten ger ett positivt överskott varje månad. Dessutom går jag i personlig borgen till 100% för hela lånet.

Finansiell information

Observera att detta är preliminära siffror för första halvåret 2016 och att de inte är granskade av revisor. Vissa kostnader såsom avskrivningar och liknande kostnadsposter har inte fördelats ut ännu.

I år fortsätter vår tillväxt och troligtvis kommer vi omsätta cirka 11,5 mkr vilket är nästan 1mkr mer än förra året. Lönsamheten har under andra halvåret varit fortsatt god trots att konkurrensen ökar.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 11 033 10 742 9 469
Övriga rörelseintäkter 0 38 13
Avskrivningar 30 30 30
Rörelseresultat (EBIT) 777 303 544
Finansiella intäkter 104 0 32
Finansiella kostnader 76 203 61
Resultat efter finansnetto 805 100 514
Årets resultat 805 76 476
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 70 100 130
Omsättningstillgångar 2 666 1 895 2 076
Summa tillgångar 2 736 1 995 2 206
Eget kapital 1 214 409 533
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 147 431 793
Kortfristiga skulder 1 375 1 156 881
Skulder och eget kapital 2 736 1 995 2 206
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.04% 2.81% 5.73%
Nettomarginal, % 7.30% 0.92% 5.42%
Soliditet, % 44.37% 20.5% 24.16%
Kassalikviditet, % 9.02% 28.97% 68.78%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.