Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Oct-Entreprenad Trä & Betong AB

Vilka är vi?

Oct-Entreprenad Trä & Betong AB

Vi är ett byggföretag som bedriver olika entreprenader inom hela Stockholmsområdet. Oct-Entreprenad trä & betong är ett entreprenadföretag inom bygg, betong och fastighetsområdet som startade 2013 och har idag sex heltidsanställda samt inhyrd personal eftersom företagen håller på att expandera. Daniel som är grundaren till företaget har över 16 års erfarenhet från byggbranschen.
 
Vi jobbar med flertalet samarbetspartners och tack vare vårt breda kontaktnät av samarbetspartners har vi tillgång till alla yrkesgrupper som behövs för en totalentreprenad, så som snickare, murare, målare, plåtslagare, elektriker, VVS-montörer m.fl. Vi åtar oss totalentreprenader (stora som små) åt företag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Vi arbetar med ombyggnation, nybyggnation, tillbyggnader, renoveringar, betongjobb samt åtar oss en stor del arbeten ute på skärgårdsöar.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 750 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Oct-Entreprenad Trä & Beton...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 18 december 2013
 • Verksamhet: Byggnadssnickeriarbeten
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Oct-Entreprenad Trä & Betong AB

“Vi vill låna för att utöka vår verksamhet med att även förvärva & exploatera tomter”

Vi behöver låna till att förvärva en tomt då vi planerar att expandera och komma igång med att bygga och sälja hus inom ramen för egna verksamhet. Vi har den kompetensen och kontakterna som krävs för att göra detta själva.

Daniel Hokkinen VD & grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har ett stort kundregister med återkommande kunder, märker en hög efterfrågan då vi får mycket förfrågningar om arbete samt att vi jobbar aktivt för att hitta nya kunder. Samtidigt som vi planerar att börja bygga hus efter årskiftet kommer vi fortfarande ha kvar vår inkomstkälla genom befintliga kunder som vi jobbar med i dagsläget. Vi har också planerade arbeten bokade för 2017.

Vi hade tidigare ett företag som hette Oct-entreprenad AB där vi tvingades i konkurs som påbörjades under 2014. Orsaken till det var att vi åtog oss ett stort jobb där kunden inte betalade i slutändan. Den totalt utestående fakturan var på ca 1.200.000 kronor. Konkursförvaltaren drev ärendet vidare och vann vid första förhandlingen vilket resulterade att vi fick ut 900.000 kronor. Dessvärre tog processen så lång tid att vi bland annat inte hade kapital att betala skatt i tid eller våra underentreprenörer. Daniel lånade personligen in 250.000 kronor till bolaget för att betala skatter men det räckte ändå inte. Det slutade med att vi ingick en företagsrekonstruktion för att försöka rädda bolaget men det gick inte.

Vi har lärt oss mycket av denna process och även om det kostade mycket tid och pengar har vi kommit på rätt spår med både kunder och rutiner inom vårt arbete med Oct-Entreprenad Trä & Betong AB.

Finansiell information

Verksamheten i det nya bokslutsåret följer budget och vi har en ökning från tidigare år. Redan under september månad passerade vi omsättningen för hela 2015. Under 2015 hade vi svagare omsättning på grund av en lägre orderingång och efter ett omstruktureringsarbete i bolaget har vi kommit i fas igen och kunnat anställa fler. Vi har flera spännande projekt som dragit igång 2016-2017 och förväntas öka våra omsättning till liknande nivå som under 2014.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-09-30 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 243 3 188 4 493
Övriga rörelseintäkter N/A 6 0
Avskrivningar 0 N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) 299 -211 599
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 3 1 4
Resultat efter finansnetto 296 -211 595
Årets resultat 296 -59 342
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 201 576 1 084
Summa tillgångar 1 201 576 1 084
Eget kapital 380 83 392
Summa obeskattade reserver 0 0 152
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 821 493 540
Skulder och eget kapital 1 201 576 1 084
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 9.22% -6.6% 13.33%
Nettomarginal, % 9.13% -6.6% 13.24%
Soliditet, % 6.91% 14.4% 47.09%
Kassalikviditet, % 146.29% 116.83% 200.74%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.