Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Originalbagarn AB

Vilka är vi?

Originalbagarn AB

Originalbagarn bildades på Nationaldagen 2014 med vetskapen att bolaget skulle fylla ett tomrum på den svenska marknaden för förpackat bröd. Efter undersökning av marknaden insåg vi att de stora kunderna allt mera efterfrågade produkter de själva kunde vara med att påverka. Allt från hur och var produkterna tillverkas till hur produkterna skulle marknadsföras och prissättas. Det nya sortimentet kallas EMV (Egna VaruMärken) och de stora kedjorna sätter sina egna utvalda varumärken på produkterna, allt från ICAs egna och ICA Selection, COOPs egna och Änglamark, Willys och Hemköps Garant.

Vår berömda Kanelbulle (med Vaniljbullen och Kardemummabullen) bakas i över 30 miljoner exemplar på årsbasis efter en exportorder till Norge omfattande fem miljoner bullar.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 5 000 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Pant i fastighet
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Originalbagarn AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 18 augusti 1980
 • Verksamhet: Tillverkning av mjukt matbr...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Finansiering inför börsintroduktion samt produktutveckling tillsammans med erforderliga certifieringar”

Både konsumenterna och de stora livsmedelskedjorna har insett betydelsen av hållbarhet i hantering av livsmedel. Det är på lång sikt inte hållbart att bagerierna hämtar tillbaka upp till 10 % av allt som levereras till butik. Originalbagarn tar inga returer, istället ökar vi vår andel av leveranser av fryst bröd som tinas och säljs i butikerna. Bröd är en levande produkt som tål att frysas och återfrysas och Originalbagarn har utvecklat bakmetoder som gör att fryst/tinat går att jämställa med färskt. Ofta till och med bättre eftersom man bara tinar lagom mycket i taget för att garantera den äkta färska känslan. Nackdelen är att frysflödet förlänger ledtiderna och därmed tiden för lagerhållning och det kräver likviditet.

Vi har haft en stark tillväxt på Växjöanläggningen med nästan 50 % från ca 40 till 59 Mkr i omsättning vilket sätter ytterligare press på likviditeten. All produktutveckling av ett hundratal produkter och alla certifieringar både att få dem och att upprätthålla dem kräver likviditet.

Rolf Hagen Norling VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Som grundsäkerhet lämnar vi pantbrev i vår Fastighet Mejseln 26 i Nynäshamn inom ca 60 % av marknadsvärdet i en nygjord värdering. Vi verkar i en bransch med stadig förbrukning över året vilket ger stabila kassaflöden. Vi har genomfört ett lönsamhetsprogram som ska ge 9,3 mkr i lönsamhetsförbättring under året. Vår kundstruktur med nästan alla stora Livsmedelskedjor och alla stora Grossister ger en stadig stark tillväxt och säkra betalningar. Vi bakar bara sånt vi har fått order på. Normalt tar det 9-12 månader för kassapåfrestningen att nå balans. Styrelsen har idag ett bemyndigande från bolagsstämman att utge två miljoner aktier med avvikande från ägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigande väntas föreslås även vid nästkommande ordinarie Årsstämma.

För de som anmält allvarligt intresse finns ett komplett Information Memorandum att tillgå efter ledningens selektiva urval.

Stora resurser har åter lagt på produktutveckling och vi la under 2017 grunden för flera av de stora affärer som ligger till grund för budgeten 2018 och forecasten 2019. Våra kunder har blivit mer diversifierade och vi finns nu på ett brett utbud av produkter hos de största butikskedjorna i Sverige samt att exporten till Norge ökar. De nya avtal vi vunnit har gjort att vår plats som sveriges ledande tillverkare av EMV inom färdigbakat bröd har stärkts och arbetet med att förbättra marginalerna på produktionen har setts över.

Finansiell information

Bokslutet för 2016 blev det första med förluster, delvis medvetet för att öka möjligheterna till positivt resultat senare. Vårt stora fria egna kapital ger oss frihet att göra rejäla nedskrivningar av Goodwill och aktiverade utvecklingskostnader. Således använde styrelsen delar av de stora kapitalhöjningar vi gjorde under 2015-16 genom ny- och fondemissioner. Det var även första året för förvärvet av Nynäsbageriet (Originalbagarn i Nynäshamn AB) som ledde till dyrare kostnader både under 2016 och 2017 innan rutinerna satt sig.

Under 2017 har stora kostnader tagits i samband med emissioner och noteringsarbetet kommit. Ledningen var inte fullt dimensionerad för att hinna allt utan kostsam extern hjälp. Det gäller juridik, Due diligence, skapande av nya rutiner och allt annat som ska göra bolaget börsfärdigt men också informationsmaterial och interna utbildningar i informationsetik och plikter. Vi kunde inte nå våra lönsamhetsmål under året trots att försäljningen ökade starkt. Produktionen i Växjö ökade omsättningen med närmare 50 % medan omsättningen låg kvar eller minskade något för produktionen i Nynäshamn. Vi hamnar för koncernen strax under 100mkr för helåret med en svag förlust.

Beställ informationsmemorandum genom att skicka ett mail till:
[email protected]

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-11-30 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 54 559 41 514 35 000
Övriga rörelseintäkter 23 64 0
Avskrivningar 1 780 1 961 467
Rörelseresultat (EBIT) -3 535 -6 155 596
Finansiella intäkter 1 2 0
Finansiella kostnader 667 564 260
Resultat efter finansnetto -4 201 -6 717 336
Årets resultat -4 201 -5 246 258
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 22 365 21 444 8 169
Omsättningstillgångar 10 272 12 622 6 760
Summa tillgångar 32 637 35 239 14 929
Eget kapital 12 160 16 702 1 382
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 3 556 554
Kortfristiga skulder 20 477 14 980 12 992
Skulder och eget kapital 32 637 35 239 14 929
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -6.48% -14.8% 1.7%
Nettomarginal, % -7.70% -16.15% 0.96%
Soliditet, % 37.26% 47.39% 9.25%
Kassalikviditet, % 35.20% 63.97% 39.43%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Pantavtal
Här kan du se mallen för det pantavtal som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet