Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Orres investerar i finansiella tillgångar där innehav i företag som tillverkar och säljer programvara och internettjänster inom affärssystem, analyssystem och skattesystem är prioriterade. Bolaget har bland annat tidigare varit ägare av WinSkatt, Programgruppen AB som tillverkade skatteprogram och bokslutsprogram, största ägare av SvarTotal som var Sveriges första internettjänst för skatteinformation samt BCS AB. Dessa innehav är avyttrade.

För närvarande är Orres bland annat största ägare med cirka 24 procent av www.promikbook.com som erbjuder marknaden en internetbaserad tjänst för bokföring, fakturering och företagsanalys. PromikBook har idag 32.000 registrerade användare och ökar kontinuerligt med cirka 700-800 användare per månad.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 600 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
  • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

För närvarande är Orres delägare i flera företag där innehav som arbetar med utveckling av programvara och internettjänster inom affärssystem, analyssystem och skattesystem är prioriterade.

Det största innehavet är www.promikbook.com som erbjuder marknaden en internetbaserad tjänst för bokföring, fakturering och företagsanalys. PromikBook har idag 32.000 registrerade användare och ökar kontinuerligt med cirka 700-800 användare per månad.

Vi vill nu fortsätta den aktiva satsningen på andra närliggande projekt där pengarna för denna finansiering kommer att användas till appar inom områdena ekonomiutbildning och kommunikation mellan människor inom affärslivet. Detta för att gynna skapandet av affärer för mindre och medelstora företag.

I syfte att förverkliga satsningen inom dessa områden söker vi nu finansiering. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 1,4 mkr varav 800 tkr finansieras med egna upparbetade vinster och 600 tkr i externt lånefinansierat kapital.

Vi har tidigare finansierat en del av en nyemission i PromikBook via Toborrow med lyckat resultat och vill därför välkomna både tidigare och nytillkomna långivare att delta i finansieringen av nästa större projekt i företaget.

Det tidigare lånet kommer att betalas tillbaka i sin helhet i samband med det nya lånets utbetalning. Samtidigt vill vi passa på och tacka de finansiärer som gjorde det förra projektet möjligt att förverkliga.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Orres bildades 1992 av nuvarande ägare och har en solid grund. Bolaget har låga kostnader, en hög avkastning och en mycket hög soliditet. Intäkterna består av konsulttjänster samt vinster i samband med avyttringar av investerade tillgångar. Bolaget drivs av ägaren direkt vilken också är aktiv i det bolag investeringen avser. Vi bedömer att det projekt investeringen avser har mycket goda förutsättningar att bli en mycket lönsam investering.

Finansiell information

För innevarande år 2017 har bolaget per februari gjort en omsättning med 618 tkr och en vinst med 557 tkr. Den relativt höga omsättningen för årets två första månader beror på övriga rörelseintäkter med 451 tkr vilket avser övervärde i samband med försäljning av husbil. För 2017 budgeteras med en total omsättning om 1 600 tkr och en vinst med 700 tkr.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-02-28 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 167 1 029 1 494
Övriga rörelseintäkter 451 143 151
Avskrivningar 0 6 0
Rörelseresultat (EBIT) 566 86 567
Finansiella intäkter 0 421 868
Finansiella kostnader 9 50 20
Resultat efter finansnetto 557 458 1 415
Årets resultat 557 458 1 415
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 9 394 9 394 8 502
Omsättningstillgångar 1 321 1 296 1 426
Summa varulager N/A 0 0
Summa tillgångar 10 715 10 690 9 929
Eget kapital 9 976 9 420 8 961
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 560 1 088 748
Kortfristiga skulder 179 183 219
Skulder och eget kapital 10 715 10 690 9 929
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 91.59% 7.33% 34.46%
Nettomarginal, % 90.13% 39.07% 86.01%
Soliditet, % 93.10% 88.11% 90.25%
Kassalikviditet, % 737.99% 708.19% 651.14%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet