Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Orres Ekonomi och Utbildning Aktiebolag

Vilka är vi?

Orres Ekonomi och Utbildning Aktiebolag

Orres investerar i finansiella tillgångar där innehav i företag som tillverkar och säljer programvara och internettjänster inom affärssystem, analyssystem och skattesystem är prioriterade. Bolaget har bland annat tidigare varit ägare av WinSkatt, Programgruppen AB som tillverkade skatteprogram och bokslutsprogram, största ägare av SvarTotal som var Sveriges första internettjänst för skatteinformation samt BCS AB. Dessa innehav är avyttrade. För närvarande är Orres största ägare med cirka 28 procent av www.promikbook.com som erbjuder marknaden en internetbaserad tjänst för bokföring, fakturering och företagsanalys. PromikBook har idag 23 000 registrerade användare och ökar kontinuerligt med cirka 700-800 användare per månad. PromikBook är listat på Aktietorget.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 600 000 SEK
 • Löptid: 18 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Orres Ekonomi och Utbildnin...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 25 november 1992
 • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Orres Ekonomi och Utbildning Aktiebolag

“Vi vill låna pengar för att delfinansiera ett ökat innehav i vår investering i www.promikbook.com, en internettjänst för bokföring, fakturering och företagsanalys”

För närvarande är Orres största ägare med cirka 28 procent av www.promikbook.com som erbjuder marknaden en internetbaserad tjänst för bokföring, fakturering och företagsanalys. PromikBook har idag 23 000 registrerade användare och ökar kontinuerligt med cirka 700-800 användare per månad. Varje användare ansluter ett eller flera företag till tjänsten. PromikBook är listat på Aktietorget.

Hans Orre är också aktiv som VD i bolaget PromikBook AB. I samband med en nyemission vill Orres öka sitt innehav i PromikBook då marknaden för internettjänster inom ekonomi, fakturering och företagsanalys expanderar kraftigt.

Orres kommer att investera totalt 1 400 tkr i PromikBook varav 800 tkr finansieras med egna medel och 600 tkr genom externt kapital.

Hans Orre Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Bolaget har låga kostnader, en hög avkastning och en mycket hög soliditet. Intäkterna består av konsulttjänster samt vinster i samband med avyttringar av investerade tillgångar. Bolaget drivs av ägaren direkt vilken också är aktiv i det bolag investeringen avser. Vi bedömer att det bolag investeringen avser, PromikBook AB, har mycket goda förutsättningar att bli en mycket lönsam investering då marknaden för internetbaserade tjänster inom ekonomi och administration för mindre och medelstora företag växer kraftigt. Det sker en förändring i branschen där nedladdningsbara programvaror ersätts av internetbaserade tjänster som är lättillgängliga på alla typer av plattformar, telefoner, surfplattor och datorer.

Finansiell information

Bolaget har under första delen av 2015 haft en god resultatutveckling då innehav i andra bolag har avyttrats. Vi bedömer att resultatet kommer att förbättras ytterligare under andra halvan av 2015.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-02-28 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 167 1 029 1 494
Övriga rörelseintäkter 451 143 151
Avskrivningar 0 6 0
Rörelseresultat (EBIT) 566 86 567
Finansiella intäkter 0 421 868
Finansiella kostnader 9 50 20
Resultat efter finansnetto 557 458 1 415
Årets resultat 557 458 1 415
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 9 394 9 394 8 502
Omsättningstillgångar 1 321 1 296 1 426
Summa tillgångar 10 715 10 690 9 929
Eget kapital 9 976 9 420 8 961
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 560 1 088 748
Kortfristiga skulder 179 183 219
Skulder och eget kapital 10 715 10 690 9 929
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 91.59% 7.33% 34.46%
Nettomarginal, % 90.13% 39.07% 86.01%
Soliditet, % 93.10% 88.11% 90.25%
Kassalikviditet, % 737.99% 708.19% 651.14%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.