Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Ullångers Hotell & Restaurang

Vilka är vi?

Ullångers Hotell & Restaurang

Ullångers Hotell och Restaurang är ett hotell med restaurang mitt i Ullånger/Höga Kusten. Verksamheten består av ett hotell med totalt 25 delvis nyrenoverade rum. En exklusiv à la carte restaurang med design och interiör inspirerat av Höga Kusten. Maten är högklassig med lokalt producerade kvalitéts-råvaror vilket gör oss till en av de mest populära restaurangerna i Höga Kusten. En Pub för lokala kunder, hotellets gäster samt turister. Pub-verksamheten har under den senaste tiden lockat allt fler lokala invånare då vi under de senaste åren satsat på att utveckla nöjesdelen genom attraktiva arrangemang som t.ex. en egen cruising-festival och spelningar med artister som Björn Rosenström, SYD/Ekman etc. Vi har även ett nystartat café/bageri som finns precis i anslutning till E4:an vilket är ett unikt läge. Tanken är att vi ska satsa och få igång verksamheten där. Hotellet har funnits här i många år och är väl inarbetat.

www.ullangershotell.se

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Pjm Holding AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 7 juni 2012
 • Verksamhet: Hotellverksamhet med restau...
 • Säte: Västernorrlands län

Varför vill vi låna?

Ullångers Hotell & Restaurang

“Vi vill möta den kraftigt ökade tillströmningen av turister i Höga Kusten genom att utveckla vårt café och bageri, och renovera hotellrummen”

Turismen i Höga Kusten ökar årligen och slår varje år nya rekord. Vi vill genom att tillföra nytt kapital slutföra renoveringen av våra hotellrum samt färdigställa renoveringen av vårt café och bageri för att kunna möta turisternas intressen och öka vår totala omsättning. i år kommer vi satsa på nya utmaningar och arrangemang. På schemat står bl.a O-ringen, en orienteringstävling som klassas som världens största och drar många tusen besökare och tävlande. Behovet av hotellrum är enormt både innan, under och efter tävlingen. Därför måste vi stå redo.

Peder Svensson VD & Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har en stor anläggning mitt i Höga Kusten med höga värden i byggnader, mark och inventarier i ett attraktivt område. Omsättningen har under de senaste åren varit hög. Ägaren Peder Svensson har en gedigen restaurangutbildning samt bred erfarenhet inom branschen genom arbete på flera olika krogar. Han har även en särskild utbildning som VD genom Executive People.

Finansiell information

2017 kommer vi att redovisa ett negativt resultat mycket till följd av inledande renoveringar av café och bistro, hotellrum samt andra investeringar. Under tidigare år har vi haft en del kunder inom asylbranchen, vilket bidragit till en ovanligt hög omsättning.

För att finansiera dessa satsningar har vi bland annat återfört periodiseringsfonder under 2017. Vi har även tecknat ett väldigt förmånligt avtal med en leverantör av dryck som påverkat de långfristiga skulderna. En anledning till att resultatet kommer att öka kraftigt under 2018 är att hyreskostnaden för hotellet kommer att mer än halveras eller försvinna helt. I dagsläget har förhandlingarna lett till att den mer än halverats och målet är att den kommer plockas bort helt.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 8 035 16 463 10 779
Övriga rörelseintäkter 201 390 223
Avskrivningar 83 112 68
Rörelseresultat (EBIT) -696 678 482
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 8 12 10
Resultat efter finansnetto -704 667 473
Årets resultat -266 281 146
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 347 405 408
Omsättningstillgångar 891 2 383 2 642
Summa tillgångar 1 238 2 789 3 051
Eget kapital 419 519 397
Summa obeskattade reserver 0 438 300
Långfristiga skulder 467 43 138
Kortfristiga skulder 618 1 788 2 217
Skulder och eget kapital 1 504 2 789 3 051
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -8.45% 4.02% 4.38%
Nettomarginal, % -8.55% 3.95% 4.29%
Soliditet, % 33.84% 30.85% 20.68%
Kassalikviditet, % 112.46% 122.31% 112.9%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.