Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Plana AB – alltid på småföretagarnas sida

Vilka är vi?

Plana AB – alltid på småföretagarnas sida

Plana AB vänder sig till små- och medelstora företag som har behov av rådgivning och stöd i tvister och obeståndsfrågor. Även åtgärder som utvecklar företagandet till att bli bättre och säkrare är en lika viktig del av verksamheten. Ambitionen är att erbjuda helhetslösningar som tar hänsyn till både företagets och företagarens egen situation. Ett säkert företag med en trygg företagare är målet med våra insatser.
Våra kunniga och erfarna medarbetare, i kombination med ett nätverk av externa specialister på olika sakområden, som kan hjälpa till att strukturera problemen, se möjligheterna och finna lösningarna, är nyckeln till framgång. Det är ingen hemlighet att vi ofta hittar lösningen på företagets specifika situation genom att identifiera och lyfta fram möjligheter som många kanske inte trodde fanns. Vi kallar det själva för Plan-A. Våra uppdragsgivares upplevelse är att vi är ytterst skickliga på att vända motgång till framgång!

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Plana AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 13 mars 2002
 • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Plana AB – alltid på småföretagarnas sida

“Jag heter Christer Backman och är grundare till Plana AB. Jag har startat och drivit flera olika företag genom åren, men aldrig tidigare varit i närheten av den utvecklingspotential som vi ser i Plana AB och siffrorna talar för sig. Tänkt dig att du på varje krona i omsättning fick behålla 27,85 öre i vinst. Så ser det ut i vårt bolag som står inför en fyrdubblad expansion fram till 2018.”

Bolaget är inne i en mycket starkt expansion och behöver nu stärka sitt rörelsekapital för att hantera en fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet. Målsättningen är att förbereda en notering på en lämplig marknadsplats som NGM eller Aktietorget under 2018.
Sedan starten 2012 har bolaget överträffat förväntningarna, både med avseende på ökad omsättning och på lönsamhet. År 2015 uppgick omsättningen till 5,981,000 SEK med en vinst på 1,559,000 SEK, dvs. en vinstmarginal på 26,06 %.
Med sin vinnande affärslogik är det är tydligt att Plana AB har funnit en affärslogik och en framgångsformel som inga andra har upptäckt. Ett försprång som vi med vår breda kompetens inom området vill slå vakt om och utveckla med full kraft.
Hemligheten bakom bolagets utveckling och tillväxt är förmågan att i ett tidigt skede upptäcka företag som börjar få en vikande lönsamhet och av det skälet kan vara på väg in i en obeståndssituation.
Plana AB är utsedd av Småföretagarnas Riksorganisations som juridiska rådgivare. Plana Inkasso – ett systerbolag till Plana AB – är Småföretagarnas Riksorganisations inkassobolag.
Småföretagarnas Riksorganisation som har 23.000 medlemsföretag kommer Plana AB under 2016 att ge över 500 medlemsföretag juridisk rådgivning inom våra olika tjänsteområden.

Christer Backman Grundare & Partner

Varför är vi säkra att låna ut till?

Plana AB är för närvarande inne på sitt femte verksamhetsår. Sedan 2012 har bolagets ledningsgrupp bedrivit verksamheten målinriktat, uthålligt och framgångsrikt. Syftet har hela tiden varit att hjälpa små och medelstora företag i både obeståndsfrågor (spetskunskap inom företagsrekonstruktion och konkurser) och tillväxt, försäljning och marknadsföringsfrågor.
Ledningsgruppen, med Christer Backman i spetsen, har idag sammantaget över 120 års erfarenhet som bland annat företagsledare, entreprenörer och jurister. I just denna kombination ligger själva nyckeln till framgång.
Plana AB har högsta kreditrating på flera håll. Sedan 2015 högsta kreditrating hos CreditSafe och 2016 har vi AAA rating hos Bisnode. Bolaget har trots en förhållandevis måttlig omsättning på 5,891,000 SEK en god lönsamhet och stabil ekonomi. En väl beprövad modell för förfakturering av uppdragsgivarna, som i inte sällan befinner sig på obestånd, har varit synnerligen gynnsam, inte minst för likviditeten i bolaget. Ledningen för Plana AB arbetar intensivt och målmedvetet utifrån en 3-årig rullande affärsplan, där bolaget år 2018 ska omsätta 25,000,000 kr med nuvarande vinstmarginal på 26,06 %, det vill säga ett resultat på 6,515,000SEK.
Samma år, 2018, ska bolaget vara i skick för en introduktion på lämplig marknadsplats som NGM eller Aktietorget.

Finansiell information

Bolaget har visat vinst varje verksamhetsår sedan verksamheten startade och har haft en ökande omsättning varje verksamhetsår.
Bolagets strategi är att upptäcka bolag i ett tidigt skede som börjar få en vikande lönsamhet och därav kan vara på väg in i obestånd. Bolaget har utvecklat en digitala plattform "Plan-A" där vi inhämtar dagsfärsk information från olika myndighet och kreditinstitut samt information om bolag som fått betalningsanmärkning på Kronofogden varje vecka.
Inom områden, där bolaget har spetskompetens, det vill säga företagsrekonstruktion, visar statistiken att ca 20,000 svenska aktiebolag är i behov av rekonstruktion för att skapa trygga små och mellanstora företag och säkra arbetstillfällena. Siffror som säger en hel del om marknaden, samtidigt som onödigt många rekonstruktioner misslyckas till följd av bristande kompetens i hanteringen. Vi hävdar att bakom en framgångsrik rekonstruktion står en tvärfunktionell sammansättning av skickliga människor med spetskompetens inom obeståndsjuridik, företagande, entreprenörskap och ekonomi.
Av de rekonstruktioner som Plana AB har genomfört under perioden 2013-2015 har utfallet för egen del varit synnerligen framgångsrikt. Siffrorna talar onekligen sitt tydliga språk: Inte mindre än 80 % av alla företagsrekonstruktioner som vi resursmässigt haft möjlighet att åta oss, har varit lyckosamma och räddat 524 arbetstillfällen för att vara exakt.

OBS! Bokslut för 2015 är reviderat men ännu ej godkänt av Bolagsverket.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 023 2 681 1 486
Övriga rörelseintäkter N/A 1 0
Avskrivningar 249 78 78
Rörelseresultat (EBIT) 1 812 694 368
Finansiella intäkter 1 0 0
Finansiella kostnader 17 2 1
Resultat efter finansnetto 1 796 692 366
Årets resultat 1 044 402 213
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 839 234 312
Omsättningstillgångar 3 343 1 361 512
Summa tillgångar 4 182 1 595 824
Eget kapital 1 404 810 407
Summa obeskattade reserver N/A 270 92
Långfristiga skulder 961 18 102
Kortfristiga skulder 1 096 497 222
Skulder och eget kapital 4 182 1 595 824
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 30.08% 25.87% 24.76%
Nettomarginal, % 29.82% 25.8% 24.62%
Soliditet, % 45.62% 63.98% 58.1%
Kassalikviditet, % 305.02% 273.84% 230.63%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.