Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Pn:S Energi- och Byggteknik AB

Vilka är vi?

Pn:S Energi- och Byggteknik AB

Vi är ett byggföretag som varit i branchen sedan 1998, först genom enskild firma och sedan 2013 som aktiebolag. Vi utför allt inom byggnation och är särskilt specialiserade som takläggare. Tack vare våra kunskaper här är vi takpartner med Monier roofing (https://www.monier.se). Vi är även våtrumscertifierade.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 200 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Pn:S Energi- och Byggteknik AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 6 mars 2013
 • Verksamhet: Byggnadssnickeriarbeten
 • Säte: Örebro län

Varför vill vi låna?

“För att ha en större kassa som säkerhet inför plötsliga kostnader och för att kunna ta oss an nya stora jobb och samarbeten under 2018”

Vi har investerat i en stor verkstadsfastighet under 2017 utan att uppta traditionellt banklån samt anpassat och rustat upp den för hyresgäster. Det har tagit delar av vårt reservkapital så vi lånar för att vara säkerställa att vi kan hantera plötsliga utgifter och räknar med att eventuellt kunna återbetala lånet i förtid.

Peter Nederman Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har varit i branschen länge och lånet är främst en säkerhet till dess att vi återhämtat vår ekonomi igen efter fastighetsinvesteringen. Vi har full kalender men eftersom det framförallt är längre jobb får vi inte in särskilt mycket kapital förrän arbetet är klart och slutbesiktigat. Fastigheten som nu är upprustad hyrs idag ut till fyra olika kunder som genererar löpande intäkter.

Som säkerhet för lånet lämnar ägaren personlig borgen samt företagsinteckning.

Finansiell information

Vi har låga skulder i bolaget, växande eget kapital samt ett aktivt undanstoppande av kapital till obeskattade reserver. Vi räknar med att minst uppnå samma resultat 2018 som 2017. Flera samarbeten framöver ger oss både mer arbete samt högre omsättning. Vi har blivit antagna att få ta del av Achilles nätverk. Framöver kommer vi att offerera delar av jobb som Transcom har vid SJ i Hallsberg på ca 100.000.000 kronor. Vi är även takpartner med Monier tak som släppt ett nytt integrerat solpaneltak. Detta gör att vi tror starkt på 2018 och 2019.

Vårt mål är att vi har en omsättning på mellan 10-20 miljoner under 2018-2019 med ökning 2019-2020.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 770 4 586 5 754
Övriga rörelseintäkter 72 109 27
Avskrivningar 0 3 3
Rörelseresultat (EBIT) 94 268 105
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 23 30 46
Resultat efter finansnetto 71 238 59
Årets resultat 71 139 32
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 251 59 8
Omsättningstillgångar 803 1 252 802
Summa tillgångar 1 053 1 311 810
Eget kapital 647 647 214
Summa obeskattade reserver 105 105 46
Långfristiga skulder 145 91 0
Kortfristiga skulder 85 468 550
Skulder och eget kapital 982 1 311 810
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.31% 5.7% 1.81%
Nettomarginal, % 2.50% 5.06% 1.02%
Soliditet, % 68.42% 55.59% 30.84%
Kassalikviditet, % 474.12% 224.35% 87.09%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet