Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

BAKGRUND
Vårt bolag KCJ TradeLinque Group AB bildades ursprungligen 2004, och de första åren i företagets historia ägnades primärt åt sourcing av kontakter och produkter samt med handel av råvaror. År 2008-2009 importerades den första containern med macadamianötter, ananas och mango från Sydamerika, och bygget av företagets varumärke Powerfruits påbörjades. Under 2010 genomgick företaget en ekologisk certifiering, och idag utgör de ekologiskt certifierade produkterna 97-98% av det totala produktsortimentet. I slutet av 2012 togs den första ordern i Powerfruits webshop emot, och under våren 2015 uppgraderades shopen med ny teknik och till en ny plattform. I December 2014 öppnade Powerfruits sin första konceptbutik, på Stora Nygatan 27A i Malmö.

VERKSAMHET
Powerfruits säljer och distribuerar torkade högkvalitativa ekologiska RAW produkter (RAWvaror) till svenska företag och privatpersoner, inom områdena frukt, superbär, nötter, frön, grönsaker, rötter & kryddor. Exempel på produkter är mango, gojibär, valnötter, kokoschips, chiafrön, grönkål, gurkmeja och ceylonkanel. Powerfruits säljer inga färska frukter eller bär.

Inköp av råvaror sker idag från hela världen med fokus på Asien, Sydamerika och Afrika.

Kunderna utgörs främst av hälskost -och livsmedelbutiker, hotell & restaurang, privatpersoner och andra svenska webshopar.

VISION
Vår vision är att föra till människan, det vår jord och natur skapar, på ett så rent, miljövänligt och naturligt sätt som möjligt.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med frukt och g...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

De pengar vi lånar kommer att användas till att köpa mediautrymme i nationell tv med fokus på Skåne, köpa mediautrymme i radio med fokus på Skåne samt medverka på de tre största mässorna i Sverige under 2016.
Upptagningsområdet Skåne är näst störst i Sverige, efter Stockholm, med ca. 800,000 potentiella mottagare i åldersgruppen 15-64 år.

Vi räknar med att den ökade kund -och omsättningsökningen som kan härledas till vår mediasatsning kommer att betala tillbaka de lånade pengarna på 12-15 månaders sikt.

Den sista delen av lånet kommer att användas till att öka vår lagerkapacitet då snabb leveranskapacitet är nästan lika viktigt som produktkvalité för oss.

Detta steg är verkligen ett vi vill ta, men om snitträntan på det lån vi tänker oss ta här blir för hög så kommer vi att avstå.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Som företag har vi funnits sedan 2004, och idag verkar vi inom området hälsa, ekologiska produkter och RAW food på den svenska marknaden. Svenska konsumenter är idag medvetna, och känner i stor utsträckning till vad man bör undvika i sin mat och dryck. Fler och fler gör varje dag aktiva val för att köpa rena råvaror samt undvika miljögifter, konstgjorda ämnen och konserveringsämnen. Av Sveriges totala befolkning väljer i dagsläget ca. 64% någon form av EKO mat eller dryck när man handlar. Att välja EKO produkter är inte förknippat med någon viss ålder utan sträcker sig över alla åldrar. När den svenska konsumenten i dagsläget väljer något EKO alternativ så väljer han/hon helst frukt & grönt.

Under 2014 ökade försäljningen av EKO livsmedel i Sverige med hela 38% (största ökningen i världen under denna period), och vid utgången av året stod EKO livsmedel för ca. 5,7% av den totala svenska livsmedelsförsäljningen, vilket i jämförelse är lite bättre än t.ex. Tyskland, USA och Norge men en bit efter Danmark. Kuriosa här är att Köpenhamn idag är världens huvudstad för EKO med en andel på hela 17%.

EKO försäljningen har sedan 2008 ökat med i genomsnitt 1 miljard per år. Dock ej längre. Från 2013 till 2014 ökade EKO försäljningen av livsmedel med 4 miljarder, och trenden är fortsatt uppåt. Vår kundbas utökas med nya kunder varje dag inom alla våra tre affärsområden, och en ökad igenkänning och kännedom om vårt varumärke Powerfruits påverkar alla dessa tre områden positivt.

Finansiell information

Vår företagsstruktur, försäljnings -och inköpsstruktur är mycket effektiv, liksom vår teknik i kassasystem, webshop och lager/orderhantering. Det tunga och kostsamma arbetet med att skapa ett brett produktsortiment är gjort, och idag lämnar våra tre affärsområden följande bidrag till omsättningen;
Powerfruits distribution till butiker & företag 55%
Powerfruits webshop 25%
Powerfruits konceptbutik i Malmö 20%

Vid utgången av 2016 räknar vi med följande fördelning;
Distribution till butiker & företag 40%
Powerfruits webshop 40%
Powerfruits konceptbutik i Malmö 20%

Den stora potentialen för oss ser vi alltså i vår webshop.

Omsättningen i 2016 års bokslut beräknar vi skall uppgå till 3 miljoner vilket innebär en omsättningsökning med ca. 50%. Vinsten beräknas till 100-150,000.

Antalet beställningar per dag på Powerfruits.se räknar vi med skall öka med över 100% under 2016.

De långivare som väljer att låna ut pengar till oss kommer under hela lånetiden få 10% rabatt på hela vårt sortiment.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-03-26 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning N/A 2 326 1 987
Övriga rörelseintäkter N/A 101 40
Avskrivningar N/A 1 3
Rörelseresultat (EBIT) N/A 38 42
Finansiella intäkter N/A 0 0
Finansiella kostnader N/A 30 37
Resultat efter finansnetto N/A 8 5
Årets resultat N/A 8 5
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar N/A 16 17
Omsättningstillgångar N/A 1 208 1 067
Summa varulager N/A 554 734
Summa tillgångar N/A 1 223 1 084
Eget kapital N/A 227 219
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder N/A 642 515
Kortfristiga skulder N/A 354 350
Skulder och eget kapital N/A 1 223 1 084
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A 1.56% 2.07%
Nettomarginal, % N/A 0.32% 0.24%
Soliditet, % N/A 18.56% 20.2%
Kassalikviditet, % N/A 184.74% 95.14%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet