Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Precisit AB

Vilka är vi?

Precisit AB

Vi är ett växande techbolag med skicklighet inom programmering och systemutveckling. I dagsläget är vi femton medarbetare, varav ca tio är heltidsanställda civilingenjörer och fem studenter som hjälper till med HR, administration och marknadsföring.

Vi brinner för nya idéer och kreativa lösningar, men viktigast av allt- människorna bakom dem. Vi tror på pluralism och samarbete; att vi bygger vår framtid tillsammans. Att arbeta för jämställdhet och inkludering är en naturlig del av vårt arbete.

Våra anställda har starkt driv med bred kompetens inom allt från fullstack, cloud till UX, grafisk design och spelutveckling. Vi värdesätter dessutom samarbete och att i grupp hjälpa varandra.

Precisit startades 2014 av Magnus Lundstedt, med grundidén om att vara en bra arbetsplats och göra skillnad för såväl medarbetare som samhället i stort. Vår huvudsakliga sysselsättning är konsultuppdrag, som ett sätt att växa företaget och utvecklas som programmerare. Vi har även en målsättning att arbeta i den nya rymdindustrin, där mjukvara spelar en allt viktigare roll.

Vi började som ett renodlat konsultbolag, men satsar nu även på att ta fram egna produkter. Vår första produkt lanserades i september 2017 - ”Custodians of Space”, ett spel för både iOS och Android tillgängligt på respektive app-butik. Spelet har i dagsläget ca 22k nedladdningar och vi arbetar just nu på två andra projekt.

Web: www.precisit.se
Instagram: instagram.com/teamprecisit
Facebook: facebook.com/precisit

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Precisit AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 10 februari 2014
 • Verksamhet: Dataprogrammering
 • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

“Vi har sedan länge vuxit ur vårt kontorshotell där allt började hösten 2013 och tar nu steget mot ett eget kontor. Detta kräver nya investeringar och det förändrar vårt likviditetsflöde. Samtidigt vill vi fortsätta vår tillväxt och genomföra våra satsningar på egen produktutveckling.”

Just nu har vi 15 nycklar på 6 arbetsplatser och kontorshotellet knorrar. Vi behöver ett eget kontor för att kunna fortsätta växa, få större kontroll över vår företagskultur och genom det bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Vi ska rekrytera tre medarbetare i år och fyra under 2019, en expansion som kräver ett mer lämpligt kontor!

Steget till ett eget kontor påverkar vårt likviditetsflöde och vi söker finansiering att fortsätta investera i vår tillväxt och egna produkter. Vi har tidigare lanserat vår första produkt “Custodians of Space”, påbörjat ett projekt “Teamtalk” och tagit fram idéer för nya projekt för 2018.

Vår strategi, att komplettera konsultuppdrag med egna produkter, syftar till att ta fram kreativa tjänster som vi tror på, stärka vår gemenskap samt inspirera varandra i ny teknik. Detta i sin tur stärker vår attraktion som konsulter. Att komplettera med egna produkter medför dessutom en mer skalbar affärsmodell, vilket är fördelaktigt i takt med att vi tar in ytterligare investeringar utifrån och tids nog genomför en IPO.

För att på sikt hitta konsultuppdrag inom den nya rymdindustrin nätverkar vi flitigt inom branschen genom konferenser såsom NewSpace. Då vi deltagit på konferensen varje år sedan 2014 har vi fått möjligheten att träffa profiler som Buzz Aldrin, Gwynne Shotwell och Steve Jurvetson.

Vi letar riskkapital - men det tar tid att hitta rätt! Därför söker vi lån för att ta den tid som krävs samtidigt som verksamheten kan fortsätta växa.

Magnus Lundstedt VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har stora stabila kunder med växande behov av den kompetens vi har inom programmering. Typiskt är våra konsultuppdrag tillsvidare och på heltid, vilket tryggar företagets intäkter.

Under de senaste fyra åren har vi visat att vi kan hitta dessa kunder och leverera, samtidigt som vi växer. Vi har även genom “Custodians of Space” visat på vår förmåga att utveckla idéer till en färdig produkt.

Vi har byggt ett starkt varumärke bland ingenjörer och har en spännande rekryteringspipeline för fortsatt tillväxt och kan därför leverera på ännu fler konsultuppdrag i framtiden.

Vi genomförde i december vår årliga nyemission där vi tog in 420k SEK, ett kapital som ger oss en bra kudde i likvidetsflödet. För oss är ett lån genom Toborrow ett sätt att komplettera denna nyemission för att åstadkomma mer. Vi tycker även Toborrow är ett intressant sätt att marknadsföra oss på för att nå en bredare publik.

Vår ekonomi är ihållande god, i januari 2018 hade vi en omsättning på 550k med ca 100k i vinst. Budget för 2018 är en omsättning på 7.5-9 MSEK med en marginal på 7-14%.

Finansiell information

Bifogat finner ni ekonomiskt resultat de senaste åren samt 2017 (oreviderat).

Vi tog in 420k i en nyemission i december, samtidigt som vi aktiverade arbete för egen räkning på ca 420k SEK, detta kommer skrivas av under de kommande åren i takt med att vi säljer de produkter vi utvecklar.

Vi har en stark efterfrågan från kunder på den kompetens vi besitter och våra timarvoden ökar i takt med nya erfarenheter och starkare kundrelationer.

Företaget avser att ta in ytterligare investeringar framöver och inga utdelningar är planerade på många år. Vi är i en tillväxtfas tillsvidare.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 734 5 445 2 714
Övriga rörelseintäkter 463 N/A N/A
Avskrivningar 74 21 5
Rörelseresultat (EBIT) 207 401 177
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 13 0 0
Resultat efter finansnetto 194 401 177
Årets resultat 92 222 91
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 553 140 49
Omsättningstillgångar 1 740 1 416 790
Summa tillgångar 2 293 1 556 839
Eget kapital 1 190 678 248
Summa obeskattade reserver 241 179 71
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 862 699 519
Skulder och eget kapital 2 293 1 556 839
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.34% 7.36% 6.52%
Nettomarginal, % 3.13% 7.36% 6.52%
Soliditet, % 60.1% 52.54% 36.15%
Kassalikviditet, % 201.9% 202.57% 152.21%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet