Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Primax Nordic AB

Vilka är vi?

Primax Nordic AB

Primax är ett bolag som i huvudsak sysslar med uppdrags sourcing till våra kunder. Vi har kunder inom de flesta handelssegment, restauranggrossister, lågprishandel, reklamföretag mm. Kunder berättar om sitt behov för oss och ett target pris. Vi sätter då igång och letar upp produkten. Vi och vår personal på vårt representationskontor i Kina har mångårig erfarenhet av upphandling och kvalitetssäkring i Asien och levererar alltid ett produktprov tillsammanse med vår offert innan fullskalig leverans. Vi vet att det inte bara är priset som är viktigt - att hitta en tillförlitlig leverantör som erbjuder kort produktionstid, hög kvalitet och goda tillverkningsförhållanden är minst lika viktigt.

Primax är dryga 7 år gammalt och, innan dess har företagets ägare, Morgan Palenryd, mångårig erfarenhet av inköp och resor på Asien. Vi är baserade i Helsingborg, med representationskontor i Hangzhou.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 150 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Primax Nordic AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 1 juli 2008
 • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Primax Nordic AB

“Verksamheten växer”

Verksamheten växer, och vi levererar produkter direkt till svenska kunder - mer import och inte enbart sourcing. På redan lagda order från kund behöver vi tillfällig bryggfinansiering för att få igång produktion.

Morgan Palenryd Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Verksamheten växer - med lönsamhet
Lånet skall användas för att finansiera redan bekräftade order från kund. Kunder som är välkända med god betalningsförmåga.

Finansiell information

Vi har under de senaste åren växt - och det finansiella behovet har ökat. Det mesta av de långfristiga skulderna i bolaget är ägarens egna inlånade medel.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 114 4 209 2 017
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 1 7 1
Rörelseresultat (EBIT) 100 118 29
Finansiella intäkter 0 0 1
Finansiella kostnader 46 20 20
Resultat efter finansnetto 54 97 8
Årets resultat 40 80 4
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 63 65 55
Omsättningstillgångar 1 650 957 867
Summa tillgångar 1 713 1 022 922
Eget kapital 248 185 105
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 1 036 591 570
Kortfristiga skulder 429 245 246
Skulder och eget kapital 1 713 1 022 922
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A 2.8% 1.43%
Nettomarginal, % N/A 2.3% 0.39%
Soliditet, % N/A 18.1% 11.38%
Kassalikviditet, % N/A 138.36% 145.93%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.