Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett bolag som funnits i 12 år och som i huvudsak sysslar med att ta fram verktyg för produktion i Asien. Våra kunder hyr verktygen som vi utvecklar och använder dem i sin produktion. Desto mer våra kunder producerar - desto mer tjänar vi eftersom det är våra verktyg de använder. Vi står nu inför att utveckla och ta fram två nya verktyg för produktion av värmeprodukter. Det vi säljer är alltså främst vår kompetens inom produktion i Asien.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Företagshypotek,  Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vi skall investera i nya verktyg för våra kunder, verktyg som vi sedan hyr ut för produktion i Kina. Vi kommer att investera 400.000kr och behöver låna halva beloppet för att säkerställa denna investering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har stabil intjäning sedan något år tillbaka och har långsiktiga kunder i vår bas. Företrädaren lämnar personlig borgen samt företagshypotek som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Budget för 2018 är att omsätta 2.200.000 kronor med en vinst omkring 220-240.000 kronor. Den stora anledningen till ökad omsättning är att användningen av de verktyg som vi äger har ökat. Då efterfrågan ökat av våra verktyg ökar även vår omsättning. Under 2019 förväntas verktygen, som vi nu investerar i, generera ytterligare intäkter utöver befintliga verktyg. Prognosen är att bolaget omsätter ca 3.000.000 kronor under 2019 med ungefär motsvarande vinst som prognostiserat för 2018.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-08-31 2017-12-31 2016-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 723 924 743
Övriga rörelseintäkter 119 482 380
Avskrivningar 0 9 9
Rörelseresultat (EBIT) 224 114 90
Finansiella intäkter 0 1 0
Finansiella kostnader 63 75 65
Resultat efter finansnetto 161 40 25
Årets resultat 161 40 25
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 136 36 45
Omsättningstillgångar 499 1 942 1 972
Summa varulager N/A 417 514
Summa tillgångar 635 1 978 2 017
Eget kapital 166 166 127
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 250 1 599 1 834
Kortfristiga skulder 57 213 57
Skulder och eget kapital 474 1 978 2 017
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 12.16% 8.1% 8.01%
Nettomarginal, % 8.74% 2.84% 2.22%
Soliditet, % 26.14% 8.39% 6.29%
Kassalikviditet, % 143.86% 715.96% 2557.89%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet