Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Primax Business Provider är ett företag som arbetar med sourcing av produkter i Asien för främst svenska uppdragsgivare. Vi har kunder som Gekås, Jem&Fix och Q-star. Våra kunder berättar för oss vilken produkt de söker och vilket ungefärligt pris de tror de kan sälja produkten för. Vi och vår personal i Kina har mångårig erfarenhet av upphandling och kvalitetssäkring i Asien och levererar ett produktprov tillsammans med en offert för fullskalig leverans. Vi vet att det inte bara är priset som är viktigt - att hitta en tillförlitlig leverantör som erbjuder korta leveranstider, hög kvalité och goda tillverkningsförhållanden är ofta minst lika viktigt.

Primax har funnits i drygt 6 år, och innan det har företagets ägare, Morgan Paleryd, många års erfarenhet av inköp. Vi är baserade i Helsingborg men har även ett representationskontor i Shanghai.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vi har ingått ett joint venture där vi levererar produkter direkt till svenska kunder - mer av en importverksamhet snarare än ren sourcing. På redan bekräftade lagda ordrar från kund behöver vi bryggfinansiering för att kunna sätta igång tillverkningen i Asien. I huvudsak är det i detta fallet ordrar Jem&Fix, butikskedjan som har ett 30-tal butiker i Sverige. Ordrarna består av diverse DIY-produkter.
Generellt växer verksamheten och behovet av bryggfinansiering blir allt större.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Primax sourcingverksamhet har gått bra under 2014 och omsättningen har ökat med god vinst. Lånet ska användas till att finansiera befintliga, redan lagda ordrar. Ordrarna kommer från välkända kunder med god betalningsförmåga och vi har lång erfarenhet och goda relationer med leverantörerna. Det är både kunder och leverantörer vi arbetat med tidigare. Som borgensman står Morgan Paleryd.

Finansiell information

Omsättningsökningen under 2014 är ett resultat av att vi redan påbörjat en del leveranser till några av de kunder som vi nu expanderar till under 2015 samt att vi fått flera större och längre uppdrag för sourcing i Asien. Anledningen till att resultatet under 2012 och 2013 var lägre är att vi under tidigare år investerat i vår långsiktiga representation i Asien. Befintliga lån består av checkkredit.

Bokslut Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 924 743 3 839
Övriga rörelseintäkter 482 380 185
Avskrivningar 9 9 9
Rörelseresultat (EBIT) 114 90 -73
Finansiella intäkter 1 0 0
Finansiella kostnader 75 65 48
Resultat efter finansnetto 40 25 -121
Årets resultat 40 25 -121
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 36 45 55
Omsättningstillgångar 1 942 1 972 1 471
Summa varulager 417 514 602
Summa tillgångar 1 978 2 017 1 525
Eget kapital 166 127 101
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 1 599 1 834 1 050
Kortfristiga skulder 213 57 374
Skulder och eget kapital 1 978 2 017 1 525
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 8.1% 8.01% -1.81%
Nettomarginal, % 2.84% 2.22% -3%
Soliditet, % 8.39% 6.29% 6.62%
Kassalikviditet, % 715.96% 2557.89% 232.35%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet