Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är specialister på barnvagnar och annan utrustning man kan behöva som nybliven förälder, t ex bilbarnstolar, skötväskor, åkpåsar och mycket annat. Idén att starta Pyret & Snäckan växte fram efter hand under samtal med vänner och bekanta som just fått barn eller snart skulle få. Ett återkommande diskussionsämne var att hitta rätt barnvagn. Självklart skulle barnvagnen hålla hög kvalitet och vara säker samtidigt som den hade ett överkomligt pris. Det senare inte helt oviktigt eftersom att få barn är förknippat med mycket utgifter.

Pyret & Snäckan (https://pyretosnackan.se) grundades 2011 av John Hadenius som har flera års erfarenhet av handel. Sedan 2014 drivs företaget av John Hadenius tillsammans med Daniel Lindh. I dag sker merparten, 90 procent, av all försäljning via vår e-handelsshop. Parallellt med det har vi också en butik och ett leveranslager i Staffanstorp, strax utanför Malmö. Vår tanke var att skapa en motvikt till de butiker som erbjöd alla typer av barnvagnar utan förbehåll. De kunder som valde oss skulle vara absolut säkra på att de fick en bra vagn men också att de skulle få den bästa hjälpen att välja rätt vagn som passade just deras behov. När vi hittat de leverantörer och vagnar vi ville satsa på började vår nätbutik så smått ta form.

Allt vi gör i företaget utgår från tre nyckelord som vi aldrig kommer kompromissa med. De är hög kvalitet, god service och snabba leveranser. Med kvalitet menar vi att det vi säljer ska hålla vad det lovar.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Övrig specialiserad butiksh...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vi som driver Pyret & Snäckan jobbar kontinuerligt med att förstå hur blivande föräldrar önskar att handla. Den senaste tiden har vi arbetat med att ta fram ett nytt e-handelskoncept för Pyret & Snäckan som inte tidigare funnits i Sverige och som bygger på att kunden guidas genom hela köpprocessen.

En ny och utvecklad e-handel är därför ett naturligt steg för att på fem års sikt bli marknadsledande i Sverige inom vårt segment. För att detta ska vara möjligt har vi undersökt möjligheterna att på sikt ta in riskkapital i företaget. För att ytterligare öka värdet på bolaget har vi kommit fram till att ett lån för Pyret & Snäckan är rätt väg att gå. Då kan vi om cirka 6 månader efter lanseringen av det nya e-handelskonceptet sälja 25 procent av bolaget till en utomstående part för att finansiera fortsatt tillväxt. Utöver utvecklingen av webbutiken bygger vi även om vårt lager i Staffanstorp för att klara en snabb tillväxt och vårt löfte om snabba leveranser.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Pyret & Snäckan har utvecklats snabbt och är i dag ett lönsamt företag. På mindre än två år har vi byggt ett helt nytt företag som gått från 0 till 10 miljoner kronor i omsättning. Med ett bärkraftigt och lönsamt affärskoncept som grund har vi också under denna period förutom att lansera vår e-handel, renoverat vår fysiska butik samt anställt två nya medarbetare i butiken. Företagets ägare, John och Daniel, arbetar dagligen med utvecklingen av företaget utan att ta ut någon lön eller andra förmåner då båda har heltidsanställningar vid sidan av Pyret & Snäckan och kan på så sätt tillföra stor arbetskapacitet utan att belasta företaget ekonomiskt. Det har gett företaget ett ”team” på fyra personer till en kostnad av två. Våra starka produkterbjudanden i kombination med löfte om den bästa servicen har resulterat i att Pyret & Snäckan fått många vänner – kunder som återkommer och rekommenderar oss till sina vänner och bekanta som också fått eller snart ska få tillökning.

Pyret & Snäckan AB i media:
http://www.ehandel.se/Barnvagnar-for-10-miljoner-efter-1-5-ars-e-handel,9136.html
http://www.ehandel.se/Veckans-5-med-uppstickaren-John-Hadenius,9167.html

Finansiell information

För att trygga Pyret & Snäckans fortsatta positiva utveckling och snabba tillväxt har vi till en början valt att inte amortera vårt lån. Kapitalet behövs bland annat för att finansiera lagret och bolagets övriga offensiva satsningar. I stället kommer lånet att återbetalas i samband med att externt riskkapital tillförs bolaget. Intresset bland investerare för att gå in som delägare i företaget är stort och vi har redan fått ett antal erbjudanden. Vår bedömning är dock att intresset kommer öka ytterligare och ge ännu bättre förutsättningar att hitta rätt samarbetspartner i takt med företagets fortsatta tillväxt.

Vi vill erbjuda Toborrows långivare rabatt i vår webbshop utifrån den snittränta lånet slutar på. För att ge något tillbaka erbjuder vi en rabattkod till ett värde av 10% för snittränta under 5% samt 5% rabattkod om räntan understiger 10%.

Bokslut Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 8 474 2 961 1 378
Övriga rörelseintäkter 122 53 0
Avskrivningar N/A N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) 115 171 98
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 13 3 2
Resultat efter finansnetto 102 168 95
Årets resultat 77 128 90
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 437 620 207
Summa varulager 572 402 162
Summa tillgångar 1 437 620 207
Eget kapital 325 248 120
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 111 372 87
Skulder och eget kapital 1 437 620 207
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 1.33% 5.67% 7.11%
Nettomarginal, % 1.18% 5.57% 6.89%
Soliditet, % 22.61% 40% 57.97%
Kassalikviditet, % 77.85% 58.6% 51.72%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet