Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett team av eldsjälar som brinner för föreningslivet i Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Nybro men finns runt om i hela landet. Bolaget startades av Bertil Stivén som i hela livet varit en inbiten föreningsmänniska. Under 70- och 80-talet arbetade han i familjens företag som administrerade lotterier för tusentals föreningar i Sverige. Sin egen ideella karriär bedrev han främst i IFK Täby där han var ordföranden i många år. Bertil har även grundat Sportnik, som är en ledande leverantör av it-system till föreningar, allt med ”Föreningsnyttan” i fokus. R200 Sverige AB arbetar med en helt ny lotteri-app för ideella föreningar i Sverige. Efter etablering i Sverige kommer vi att lansera appen utomlands, främst för de nordiska länderna och senare för engelsktalande länder t ex UK. Just nu pågår teknisk utveckling som beräknas vara helt klar i januari. Vi har etablerat relationer med viktiga samarbetspartners inom media och gaming, samt med större idrottsförbund. Bolaget kommer även att arbeta med direkt reklam via epost tillsammans med FL-Net i Kalmar. Vi kommer även att fortsätta arbetet med sponsorhantering, kommunikation och vårt lokala prenumerationslotteri som vi har utvecklat under 2016/2017.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%),  Pant i aktier
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi söker kapital för att fullfölja utvecklingen av den nya lotteri-appen samt marknadsföring av våra huvudtjänster. Dessa är lotteri-appen, prenumerationslotteriet och sponsorkommunikation via DR (i första hand som nyhetsbrev från våra kunder som är ideella föreningar). Vi kommer nu att fokusera ytterligare på våra egenutvecklade tjänster och minskar något på konsultverksamheten.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har arbetat inom lotteribranschen och med ideella föreningar sedan 70-talet. Vi kan branschen och vet hur vi ska möta våra kunders behov och krav. De tjänster som vi har utvecklat med eget kapital är inte några "risktjänster" varken för bolaget eller våra kunder (de ideella föreningarna). De löpande kostnaderna är direkt kopplade till intäkterna. Intresset för lotterier och framförallt föreningslotterier som ger tillbaka mycket pengar till viktig ungdomsverksamhet är stort. Ägarna äger även andra bolag som fungerar väl. Bertil Stivén har tidigare lånat pengar av Toborrow för Vensti AB som är ett av Bertils bolag. Den finansieringen fungerade mycket bra och återbetalningen gjordes i enlighet med plan. Bertil ställer ut säkerhet i form av personlig borgen och pant i aktier.

Finansiell information

Bolaget har utvecklat lotterikoncept som har sålts till större spelbolag i Sverige. Vi har även arbetat som konsulter och rådgivare inom lotteribranschen. Fram t o m nu har övervägande delen av omsättningen utgjorts av konsultintäkter och försäljning av konceptlösningar. Nu ligger fokus på att driva i huvudsak tre tjänster; Det digitala 5050-Lotteriet, Lokalt prenumerationslotteri, samt Nyhetsbrev för föreningar. Enligt Budget kommer vi att nå breakeven efter sommaren 2018 och målet är att omsätta minst 3 miljoner kronor under 2018. Från och med 2018 räknar vi med en månadsomsättning på drygt 500.000 kr (NGR- Net gaming revenue). Bruttolotteriomsättningen beräknas alltså till 5 miljoner kronor per månad och av dessa medel kommer vi att ge ca 35% i avkastning (1,8 miljoner kronor per månad) till föreningslivet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-10-16 2016-04-30 2015-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 617 1 910 262
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 71 109,053
Rörelseresultat (EBIT) 145 198 95,151
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 24 5 0,229
Resultat efter finansnetto 121 192 94,922
Årets resultat 121 115 58,389
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 358 429 186,667
Omsättningstillgångar 408 322 17,054
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 766 751 203,721
Eget kapital 251 248 132,966
Summa obeskattade reserver 0 65 20
Långfristiga skulder 135 250 0
Kortfristiga skulder 258 188 50,755
Skulder och eget kapital 645 751 203,721
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 23.50% 10.36% 36.31%
Nettomarginal, % 19.61% 10.05% 36.22%
Soliditet, % 32.77% 39.77% 72.92%
Kassalikviditet, % 158.14% 171.27% 33.6%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Pant
Här kan du se mallen för det pantbrev som ingås när lånet accepteras vid det fall låntagaren valt pant i aktier som säkerhet.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet