Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi hyr ut kläder och utrustning för friluftsliv och skidåkning från märken som tar socialt- och miljömässigt ansvar. Vi är baserade i Åre, där vi än så länge har vår största kundkrets, men vi skickar även våra produkter över hela landet och våra kunder reser över hela världen. Vi brinner för att fler människor ska ges möjlighet att vistas i vår fantastiska natur året runt och vet att bra kläder och utrustning gör stor skillnad för upplevelsen.

Vi arbetar med märken som Houdini Sportswear, Lundhags, Bergans of Norway, Klättermusen, Hilleberg, Woolpower och Isbjörn. Våra främsta kunder är grupper men vi har även många privatpersoner som hyr av oss och vi samarbetar med flera fjällstationer, Langley, STF och en mängd konferensbokare och aktivitetsföretag.

Till oss kan man komma i kalsongerna - vi har allt man behöver för att ta sig ut på fjället, året runt.

Som ett extra tack och en liten bonus erbjuder vi alla slutliga långivare en rabatt hos oss som gäller till vi betalat tillbaka lånet. Om vår snittränta hamnar över 10% ger vi en rabatt om 10%. Hamnar räntan under 10% blir rabatten 20%. Vi mailar ut en personlig rabattkod när auktionen är avslutad!

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%),  Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
  • Säte: Jämtlands län

Varför vill vi låna?

Vi har byggt en bra kundbas i Åre och nu är det dags att sprida Rent-a-plagg till flera orter. I dagsläget är vi ensamma i Sverige om vår affärsidé och för att inte tappa marknadsandelar till eventuellt kommande konkurrenter och för att vi ska växa i den takt vi planerar behöver vi lägga tid och resurser på att skapa nya samarbeten och utveckla befintliga. Vi kommer även att investera i ett lagersystem för att mer tidseffektivt kunna hålla reda på samtliga produkter.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett lönsamt och växande företag som i dagsläget saknar direkta konkurrenter och vi har mycket god kännedom om vår bransch. Med hjälp av detta lån räknar vi med att kommande år växa med mellan ca 70% och 100% per år och på så vis om tre år omsätta 5 535 000 kr samt göra markanta besparingar när vi kan öka effektiviteten.

Finansiell information

Vi gjorde en liten vinst i vårt första bokslut och i år har vi jobbat med att minska våra fasta utgifter och öka kassaflödet. Vi har gjort en hel del investeringar i både kläder och utrustning för att kunna tacka ja till större grupper. Det har påverkat vår kassalikviditet negativt men har krävts för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Det här året har vi hittills omsatt lika mycket på 11 månader som vi gjorde hela vårt första förlängda år (16 månader).

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2016-04-25 2015-05-31 2014
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 739 752 -
Övriga rörelseintäkter N/A 124 -
Avskrivningar 0 37 -
Rörelseresultat (EBIT) 76 62 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 23 13 -
Resultat efter finansnetto 53 49 -
Årets resultat 53 28 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 148 148 -
Omsättningstillgångar 828 387 -
Summa varulager N/A 346 -
Summa tillgångar 976 535 -
Eget kapital 320 78 -
Summa obeskattade reserver N/A 12 -
Långfristiga skulder 118 88 -
Kortfristiga skulder 449 357 -
Skulder och eget kapital 658 535 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 12.9% 7.07% -
Nettomarginal, % 9.9% 5.59% -
Soliditet, % 11.9% 16.32% -
Kassalikviditet, % -52.3% 11.48% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet