Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Respice Sweden AB

Vilka är vi?

Respice Sweden AB

Nu söker vi lån på nytt för fortsatt expansion!

Respice Sweden AB (www.respice.se) är ett företag som arbetar med sourcing, utveckling och lagerhållning av produkter inom trädgård, hem & hushåll, värme & kyla samt personligt skydd. Produkterna Respice saluför återfinns på den Nordiska GDS-marknaden (Gör Det Själv), framförallt lågprishandel. Produkterna saluförs under våra egna registrerade varumärkena Protegat, Sandberg och Qraft. Vi har idag kunder såsom Jem&fix, GEKÅS, Bo Ohlsson och många lokala handlare m.fl. Lager och distribution finns i Helsingborg, ägarna har lång erfarenhet av inköp, sourcing och kvalitetskontroll i Asien. Vi har också egen personal på plats i Cixi och Ningbo för sourcing samt kvalitetskontroll.

Bolaget ägs och drivs av Morgan Palenryd och Fredrik Swahn, som båda har lång och gedigen erfarenhet av handel och inköp.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 000 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Respice Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 27 februari 2013
 • Verksamhet: Partihandel med övriga hush...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Respice Sweden AB

“Lånet från Toborrow kommer användas för att lösa ofördelaktiga befintliga krediter samt fortsatt expansion.”

Vi har under verksamhetsåret 2016 omsatt ca 6,5 miljoner kronor vilket är mer än dubbelt upp mot 2015. Vi har även under 2016 introducerat våra skyddsprodukter under varumärket Protegat med stor framgång samt investerat i egna verktyg på fabrik i Kina för produktion av radiatorer som väntas ge avkastning redan under 2017. Vi har under 2016 behövt tillta vissa korta lösningar på likviditeten vilket märks på våra räntekostnader. Det är därför vi nu söker en ny finansiering genom Toborrow. Lånet här kommer användas för att lösa nuvarande lån hos Toborrow samt ofördelaktiga befintliga krediter.

Vi har också, under 2016 investerat i nytt lager. Under 2017 inleder Respice ett brett samarbete tillsammans med en större partner, som vi ännu ej kan namnge, som kommer distribuera Respcie produkter i Norden samt att Respice får tillgång till ett ännu större produktutbud till våra kunder utan egen lagerbindning.

Morgan Palenryd & Fredrik Swahn Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Lånet skall användas till att lösa befintligt lån hos Toborrow, en del ofördelaktiga krediter samt fortsatt expansion tillsammans med våra kunder. Vi har långa och goda relationer med våra kunder som är etablerade långt innan Respice startades. Ägarna, Morgan Palenryd och Fredrik Swahn, lämnar båda 100% personlig borgen för lånet.

Finansiell information

Omsättningen för 2016 ökade genom introduktionen av vårt varumärke Proteagt inom skyddsprodukter. Verksamheten växer stadigt och under 2017 räknar vi med en omsättning på ca 12-14 miljoner med ett ännu högre täckningsbidrag än 2016. Detta genom vår investering i de egna verktygen för produtkion i Kina kommer att ge avkastning.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 547 2 819 414
Övriga rörelseintäkter -90 67 0
Avskrivningar 0 14 6
Rörelseresultat (EBIT) 655 152 -2
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 257 58 30
Resultat efter finansnetto 398 94 -32
Årets resultat 398 83 -32
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 462 82 19
Omsättningstillgångar 4 644 3 584 860
Summa tillgångar 5 106 3 667 879
Eget kapital 1 060 463 80
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 3 570 2 500 613
Kortfristiga skulder 476 705 186
Skulder och eget kapital 5 106 3 667 879
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.14% 5.26% -0.48%
Nettomarginal, % 6.16% 3.25% -7.72%
Soliditet, % 20.76% 12.62% 9.1%
Kassalikviditet, % -5.46% 57.3% 84.94%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.