Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Respice Sweden AB är ett företag som arbetar med sourcing, utveckling och lagerhållning av produkter inom trädgård, hem & hushåll, värme & kyla samt personligt skydd.
Produkterna är avsedda för GDS marknaden och med inriktning på lågprishandel. Vi arbetar med våra egna registrerade varumärken Qraft, Sandberg och Protegat.
Vi har idag kunder såsom Jem&fix, GEKÅS, Bo Ohlsson och många lokala handlare m.fl. Vi har lager och distribution i Helsingborg. Vi har lång erfarenhet av inköp, sourcing och kvalitetskontroll av produkter i Asien, vi har också egen personal på plats i Kina för att säkerställa kvalitet och avskeppningskontroll.

Bolaget är dryga 3 år gammalt och ägs och drivs av Morgan Palenryd och Fredrik Swahn, som båda har lång erfarenhet av handel och inköp.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 600 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Partihandel med övriga hush...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vi har under de 3 år som bolaget varit verksamma, gått från noll till i år omkring 3 miljoner i omsättning.
2016 pekar mot en omsättning på 6-7 miljoner, och vi behöver likviditet för att säkerställa våra leveranser till våra kunder – likviditet till rimlig kostnad.
Vi bygger vidare på våra goda relationer med våra kunder – vi utvecklar fler artiklar tillsammans med dem.
Vi bygger just nu ett komplett program på skyddsprodukter under varumärket Protegat – för introduktion våren 2016.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Verksamheten växer, och under 2015 kommer vi att redovisa en tillfredställande vinst. Lånet skall användas till finansiering av produkter som redan är insålda till våra kunder. Våra kunder är säkra och stabila och väletablerade på den Nordiska marknaden.
Vi har en långa och goda relationer med våra kunder – etablerade redan innan Respice startades.
Ägarna, Morgan Palenryd och Fredrik Swahn, står som borgensmän för lånet.

Finansiell information

Försäljningen för 2015 kommer att landa på dryga 3 000 000:- och prognosen för 2016, 5 500 000 - 6 000 000 med bibehållen lönsamhet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 547 6 410 2 819
Övriga rörelseintäkter -90 2 67
Avskrivningar 0 59 14
Rörelseresultat (EBIT) 655 325 152
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 257 278 58
Resultat efter finansnetto 398 47 94
Årets resultat 398 32 83
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 462 403 82
Omsättningstillgångar 4 644 4 692 3 584
Summa varulager N/A 4 580 3 180
Summa tillgångar 5 106 5 095 3 667
Eget kapital 1 060 694 463
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 3 570 3 002 2 500
Kortfristiga skulder 476 1 398 705
Skulder och eget kapital 5 106 5 095 3 667
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.14% 5.06% 5.26%
Nettomarginal, % 6.16% 0.73% 3.25%
Soliditet, % 20.76% 13.62% 12.62%
Kassalikviditet, % -5.46% 8.01% 57.3%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet