Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Respice Sweden AB

Vilka är vi?

Respice Sweden AB

Respice Sweden AB är ett företag som arbetar med sourcing, utveckling och lagerhållning av produkter inom trädgård, hem & hushåll, värme & kyla samt personligt skydd.
Produkterna är avsedda för GDS marknaden och med inriktning på lågprishandel. Vi arbetar med våra egna registrerade varumärken Qraft, Sandberg och Protegat.
Vi har idag kunder såsom Jem&fix, GEKÅS, Bo Ohlsson och många lokala handlare m.fl. Vi har lager och distribution i Helsingborg. Vi har lång erfarenhet av inköp, sourcing och kvalitetskontroll av produkter i Asien, vi har också egen personal på plats i Kina för att säkerställa kvalitet och avskeppningskontroll.

Bolaget är dryga 3 år gammalt och ägs och drivs av Morgan Palenryd och Fredrik Swahn, som båda har lång erfarenhet av handel och inköp.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 600 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Respice Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 27 februari 2013
 • Verksamhet: Partihandel med övriga hush...
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Respice Sweden AB

“Lånar för att säkerställa leveranser till våra kunder.”

Vi har under de 3 år som bolaget varit verksamma, gått från noll till i år omkring 3 miljoner i omsättning.
2016 pekar mot en omsättning på 6-7 miljoner, och vi behöver likviditet för att säkerställa våra leveranser till våra kunder – likviditet till rimlig kostnad.
Vi bygger vidare på våra goda relationer med våra kunder – vi utvecklar fler artiklar tillsammans med dem.
Vi bygger just nu ett komplett program på skyddsprodukter under varumärket Protegat – för introduktion våren 2016.

Morgan Palenryd & Fredrik Swahn Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Verksamheten växer, och under 2015 kommer vi att redovisa en tillfredställande vinst. Lånet skall användas till finansiering av produkter som redan är insålda till våra kunder. Våra kunder är säkra och stabila och väletablerade på den Nordiska marknaden.
Vi har en långa och goda relationer med våra kunder – etablerade redan innan Respice startades.
Ägarna, Morgan Palenryd och Fredrik Swahn, står som borgensmän för lånet.

Finansiell information

Försäljningen för 2015 kommer att landa på dryga 3 000 000:- och prognosen för 2016, 5 500 000 - 6 000 000 med bibehållen lönsamhet.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 547 2 819 414
Övriga rörelseintäkter -90 67 0
Avskrivningar 0 14 6
Rörelseresultat (EBIT) 655 152 -2
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 257 58 30
Resultat efter finansnetto 398 94 -32
Årets resultat 398 83 -32
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 462 82 19
Omsättningstillgångar 4 644 3 584 860
Summa tillgångar 5 106 3 667 879
Eget kapital 1 060 463 80
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 3 570 2 500 613
Kortfristiga skulder 476 705 186
Skulder och eget kapital 5 106 3 667 879
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 10.14% 5.26% -0.48%
Nettomarginal, % 6.16% 3.25% -7.72%
Soliditet, % 20.76% 12.62% 9.1%
Kassalikviditet, % -5.46% 57.3% 84.94%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.