Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett nytänkande fakturahanteringsföretag som med hjälp av digitala lösningar och ett nytt förhållningssätt hjälper våra kunder att både hantera sin kundreskontra och behålla relationerna till sina kunder.
Ett företags utmaning är att få betalt inom överenskommen tid samtidigt som man vill värna om sina kundrelationer. Vi upplevde att många factoringföretag lade fokus på de egna intäkterna snarare än att hjälpa sina kunder att få betalt. Vi ansåg istället att fokus borde vara motsatsen, dvs. att fokus ska ligga på våra kunders intäkter.

Genom att använda modern teknik och ett vänligt bemötande mot våra kunders kunder får våra kunder högre intäkter. Vår ekvation är enkel: Ett högt indrivningsresultat = små kundförluster = lågt pris. Vilket dessutom skapar nöjda kunder, oavsett vilken sida av fordran de befinner sig. Vi erbjuder förutom fakturahantering, även inkasso och Prokasso, åtgärder innan inkasso. Sedan en tid erbjuder vi även fakturaköp till våra befintliga kunder.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Inkassoföretags och kreditu...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vill vi låna via toborrow då vi nu tror att denna marknadsplatsen har mognat och nu kan ge en marknadsmässig ränta under 8%. Vi kommer inte att acceptera lånet om vi ej får räntan till denna nivå. Vi är nöjda med vårt förgående test här på toborrow, men om det ska kunna vara ett bra alternativ för oss framöver bör räntan ligga mellan 5 till max 8%.
Likviden kommer att användas till Fakturaköp. Fakturaköpverksamheten bygger på att vi, Resultat Finans AB (RFAB), finansierar våra kunders fakturor genom att köpa dem. Till skillnad från våra konkurrenter erbjuder vi enbart denna tjänst till våra klienter, d.v.s. till dem där vi även har ett engagemang inom fakturaservice och där vi kan ställa en aktiv kundreskontra som säkerhet till utlåningen. Vi kräver även borgen för krediten i sin helhet.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Eftersom vi ställer som krav på att kunden använder fakturaservicetjänsten finns där även en reskontra som säkerhet. Kapitalflödet går via vårt klientmedelskonto vilket innebär att reskontra-säkerheten är reell och faktisk.
RFABs factoringtjänst har även en inbyggd regress, vilket gör att vår klient blir återbetalningsskyldig om den köpta fakturan ej betalas. Vi fakturerar då klienten, alternativt avräknar fordran mot klientens befintliga kundreskontra, eller ytterst klientens borgensåtagande.

Finansiell information

De medel Ni lånar in används för fakturaköp och hanteras separat.
Vi använder de pengar vi lånar in till att köpa fakturor enligt de kreditmallar och säkerhetskrav vi har. Resultat Finans är inne i ett mycket expansivt skede och kommer att fortsätta att öka i samma takt. Vi har integrationer idag till alla dom stora ekonomi och bokförings systemen såsom Visma, Fortnox, e-conomics mfl.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 619 3 647 1 838
Övriga rörelseintäkter 20 160 0
Avskrivningar 0 N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) 624 237 160
Finansiella intäkter 176 24 12
Finansiella kostnader 72 177 148
Resultat efter finansnetto 728 84 24
Årets resultat 728 112 16
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 36 36 378
Omsättningstillgångar 5 874 4 377 2 823
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 5 910 4 413 3 201
Eget kapital 119 119 673
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 2 515 1 177 490
Kortfristiga skulder 2 548 3 116 2 038
Skulder och eget kapital 5 182 4 413 3 201
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 17.15% 6.22% 8.7%
Nettomarginal, % 20.01% 2.2% 1.3%
Soliditet, % 2.01% 2.69% 21.02%
Kassalikviditet, % 230.53% 140.46% 138.51%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
A MYCKET GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet