Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Rubin RC är en webbutik specialiserad på radiostyrda helikoptrar. Vi startade hösten 2009 som en reaktion på att priserna var hutlöst dyra i Sverige. Då var utbudet begränsat och mycket av det som de specialintresserade ville ha var svårt att få tag på.
Med tiden har vi expanderat och har nu Sveriges mest välsorterade sortiment på radiostyrda helikoptrar och delar till dessa. Vi har mycket gott rykte bland våra kunder, ta en titt på diskussionsforumen www.helisweden.se eller www.rcheli.se så får du se!

Produkterna vi säljer är från de största världsberömda varumärkena inom hobbyn. Här finns huvudsakligen produkter för den seriöse entusiasten men vi har även möjlighet att leverera lite mer "leksaksbetonade" produkter.

På senare tid har vi även börjat titta på flygplan, multirotorer och andra RC-produkter. Välkomna in på www.rubinrc.se

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 100 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Postorderhandel och detaljh...
  • Säte: Västerbottens län

Varför vill vi låna?

Vi är generalagent för ett av marknadens hetaste märken (SAB) och de kommer under våren 2015 släppa en ny modell som vi har sett stort intresse för. Vi har redan förbeställningar och vi förväntar oss fler under våren. För att kunna leverera snabbt till våra kunder behöver kapital för att kunna ta in ett lager från tillverkaren. Det är en i sammanhanget mindre summa vi lånar, och den kommer direkt kunna hjälpa försäljningen. Lånet kommer även kunna göra att vi enklare kan utöka vårt utbud om kunderna skulle efterfråga det. Det är även bra för oss att hitta alternativa källor för finansiering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är en trygg stabil webbutik, utan så stora fasta kostnader. Vår målgrupp är i huvudsak väl insatta entusiaster som vänder sig till oss tack vare vårt utbud och goda service. Det kommer de fortsätta göra. Vi har ett säljbart lager (som omsätts 3-4 gånger per år) till ett inköpsvärde av ca 600 000 kr. Ägaren David Fhärm går personligen i borgen för hela beloppet, och varken ägaren eller bolaget har någonsin haft betalningsproblem.

Finansiell information

Omsättningen ligger på en stadig nivå, den är alltid lägre under vintern och ligger fram till nyår på ungefär samma nivå som tidigare år. Förhoppningsvis kan omsättningen öka något under 2015. Det är normalt på vintern med minusresultat något som kompenseras med bra resultat på sommaren. Resultatet är lägre under fjolåret än året innan eftersom mer lön togs ut, vinstmarginalen blev 0,04% vid senaste bokslutet. Det finns ett mindre lån hos Handelsbanken som kommer vara avbetalt inom tio månader.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2014-08-31 2013-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 522 2 277 2 404
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar N/A N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) -97 1 113
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 4 22 12
Resultat efter finansnetto -102 -21 101
Årets resultat N/A 2 56
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 0 0
Omsättningstillgångar 508 715 797
Summa varulager N/A 624 725
Summa tillgångar 508 715 797
Eget kapital 209 206 205
Summa obeskattade reserver N/A 42 67
Långfristiga skulder 23 179 132
Kortfristiga skulder 338 287 394
Skulder och eget kapital 610 715 797
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % N/A 0.04% 4.7%
Nettomarginal, % N/A -0.92% 4.2%
Soliditet, % N/A 33.39% 32.27%
Kassalikviditet, % N/A 31.7% 18.27%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet