Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Sales Involvement Sweden AB

Vilka är vi?

Sales Involvement Sweden AB

Involvement AB är ett personligt företag som har specialiserat sig på mobila lösningar för små- och medelstora företag. Företaget startade sin verksamhet hösten 2010 och har redan idag närmare 55 000 nöjda kunder. Vi är en av Telias största återförsäljare mot företagsmarknaden i Sverige. Involvement AB erbjuder kompletta kommunikationslösningar för företag. Många företag har idag inte tid eller möjlighet att sätta sig in i Telecomdjungeln och ser därför nyttan med att anlita oss. Vi hittar de mest effektiva lösningarna som passar kundernas verksamhet och vår höga service ger företagen mer tid till att fokusera på sin kärnverksamhet.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 2 500 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Pant i fastighet,  Moderbolagsborgen
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Sales Involvement Sweden AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 7 april 2010
 • Verksamhet: Callcenterverksamhet
 • Säte: Östergötlands län

Varför vill vi låna?

“Inköp av varulager till rabatterat pris”

Bolaget har en möjlighet att köpa in ett större parti hårdvara till rabatterat pris. Denna hårdvara kommer sedan att paketeras och säljas under året. Vi räknar med att detta kommer att ge oss bättre och högre marginal för företaget.

Amjad Mahmoud VD & ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Stabilt företag med goda resultat sedan start. Företaget har ett moderbolag som i sin tur äger en del lågt belånade fastigheter. Säkerhet för lånet lämnas i form av pant i fastighet som finns bokfört i moderbolaget, samt att moderbolaget lämnar borgen.

Fastigheten är värderad till 8.000.000 kronor och är idag belånad till 4.050.000 kronor. Pant i fastigheten för lånet hos Toborrow kommer därmed att hamna efter den pant som redan finns.

Finansiell information

Målsättningen för 2018 är att replikera siffrorna för 2017 fast med något bättre marginaler. Stora delar av det egna kapitalet samt vinsten för 2017 utdelas till moderbolaget.

Omsättningen sjönk något under 2017 eftersom vi hade ett planerat stopp i verksamheten för att sammanställa siffror inför förändrad ägarbild. Vad som inte framgår i siffrorna för 2017 är ytterligare ungefär 1.000.000 kronor som fakturerats men ännu ej betalats eftersom vi tillämpar 30 dagars betaltid. Så snart betalningen inkommit kommer vi att börja färdigställa bokslutet för 2017.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 28 053 37 728 33 503
Övriga rörelseintäkter 30 141 194
Avskrivningar 107 202 65
Rörelseresultat (EBIT) 2 669 7 933 3 021
Finansiella intäkter 0 27 4
Finansiella kostnader 12 39 35
Resultat efter finansnetto 2 813 7 921 2 990
Årets resultat 2 813 8 146 4 390
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 236 757 809
Omsättningstillgångar 12 091 16 974 12 871
Summa tillgångar 12 327 17 732 13 680
Eget kapital 50 9 482 5 335
Summa obeskattade reserver 118 275 2 885
Långfristiga skulder 0 472 600
Kortfristiga skulder 9 345 7 503 4 858
Skulder och eget kapital 9 513 17 732 13 680
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 9.50% 20.94% 8.96%
Nettomarginal, % 10.02% 20.91% 8.87%
Soliditet, % 1.08% 54.68% 55.44%
Kassalikviditet, % 129.28% 226.09% 199.62%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
A MYCKET GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Pantavtal
Här kan du se mallen för det pantavtal som ingås när lånet accepteras.
Moderbolagsborgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet