Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett företag som hyr ut grävmaskiner med förare till alla som är i behov av en grävare. Vi har många uppdrag åt bland annat Peab och Skanska mfl. Sedan jag efter 20 år som maskinist bestämde mig för att starta eget har nu företaget varit aktivt sedan 2014. Jag, Ulrik Zackrisson, började med en 30 tons bandgrävare men nu när den är betalad så är det dags att ta nästa steg och investera i en hjulgrävare på 17 ton för att utöka verksamsaheten med 100%.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 110 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Mark- och grundarbeten
  • Säte: Kronobergs län

Varför vill vi låna?

I dagsläget hyr vi en hjulgrävare men det är ett dyrt alternativ som kostar 48.000 kr i månaden. Därför vill vi köpa en själva vilket innebär att vi då sänker kostnaderna med ungefär 29.500 kr per månad.

Det medföljer GPS-utrustning till hjulgrävaren som möjliggör för oss att arbeta med 3D-ritningar istället för att vi behöver hyra denna utrustning. Denna utrustning kan vi istället hyra ut och öka intäkterna med ca 22.000kr/månad när vi själva inte använder den.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett målmedvetet företag med två maskiner som driver verksamheten och skapar intäkter. Med lägre kostnader för hjulgrävaren kan vi återbetala lånet till Toborrow under 12 månader.

Finansiell information

Då vi i dagsläget har kundfordringar i 52 arbetsdagar eftersom vi kör mot avräkning via en central har det uppstått växtvärk när de likvida medlen inte räcker till. I dagsläget har vi ännu ej bokförda kundfodringar på totalt 347.000 kr.

Utöver checkräkningskredit har vi inte några andra lån i dagsläget.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-10-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 856 1 558 2 389
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 117 49
Rörelseresultat (EBIT) -1 182 8
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -21 26 32
Resultat efter finansnetto -22 156 -23
Årets resultat -22 125 -23
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 420 420 506
Omsättningstillgångar 84 320 254
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 504 740 760
Eget kapital 152 152 27
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 302 457 650
Kortfristiga skulder 73 131 83
Skulder och eget kapital 527 740 760
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -0.12% 11.68% 0.33%
Nettomarginal, % -2.57% 10.01% -0.96%
Soliditet, % 30.16% 20.54% 3.55%
Kassalikviditet, % 115.07% 244.27% 306.02%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet