Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Schaktdivisionen Sverige AB

Vilka är vi?

Schaktdivisionen Sverige AB

Vi är ett företag som hyr ut grävmaskiner med förare till alla som är i behov av en grävare. Vi har många uppdrag åt bland annat Peab och Skanska mfl. Sedan jag efter 20 år som maskinist bestämde mig för att starta eget har nu företaget varit aktivt sedan 2014. Jag, Ulrik Zackrisson, började med en 30 tons bandgrävare men nu när den är betalad så är det dags att ta nästa steg och investera i en hjulgrävare på 17 ton för att utöka verksamsaheten med 100%.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 110 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Schaktdivisionen Sverige AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 13 augusti 2014
 • Verksamhet: Mark- och grundarbeten
 • Säte: Kronobergs län

Varför vill vi låna?

Schaktdivisionen Sverige AB

“För att lägga handpenning på en hjulgrävare”

I dagsläget hyr vi en hjulgrävare men det är ett dyrt alternativ som kostar 48.000 kr i månaden. Därför vill vi köpa en själva vilket innebär att vi då sänker kostnaderna med ungefär 29.500 kr per månad.

Det medföljer GPS-utrustning till hjulgrävaren som möjliggör för oss att arbeta med 3D-ritningar istället för att vi behöver hyra denna utrustning. Denna utrustning kan vi istället hyra ut och öka intäkterna med ca 22.000kr/månad när vi själva inte använder den.

Ulrik Zackrisson VD & Maskinförare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är ett målmedvetet företag med två maskiner som driver verksamheten och skapar intäkter. Med lägre kostnader för hjulgrävaren kan vi återbetala lånet till Toborrow under 12 månader.

Finansiell information

Då vi i dagsläget har kundfordringar i 52 arbetsdagar eftersom vi kör mot avräkning via en central har det uppstått växtvärk när de likvida medlen inte räcker till. I dagsläget har vi ännu ej bokförda kundfodringar på totalt 347.000 kr.

Utöver checkräkningskredit har vi inte några andra lån i dagsläget.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-10-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 856 1 558 2 389
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 117 49
Rörelseresultat (EBIT) -1 182 8
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -21 26 32
Resultat efter finansnetto -22 156 -23
Årets resultat -22 125 -23
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 420 420 506
Omsättningstillgångar 84 320 254
Summa tillgångar 504 740 760
Eget kapital 152 152 27
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 302 457 650
Kortfristiga skulder 73 131 83
Skulder och eget kapital 527 740 760
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -0.12% 11.68% 0.33%
Nettomarginal, % -2.57% 10.01% -0.96%
Soliditet, % 30.16% 20.54% 3.55%
Kassalikviditet, % 115.07% 244.27% 306.02%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.