Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Sideorder AB

Vilka är vi?

Sideorder AB

Sideorder grundades 2013 och har sina intäkter genom konsultjänster inom företagsutveckling och IT samt avkastning på investeringar. I portföljen ingår idag innehav i flera olika bolag med hög utvecklingspotential.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 370 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Pant i aktier,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Sideorder AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 29 augusti 2012
 • Verksamhet: Dataprogrammering
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Sideorder avser att vidareutveckla samt investera i företagets intressebolag. Det gäller Borgafjäll Snowcamp där vi kommer att öka innehavet från 51% till 61,2%”

Borgafjäll snowcamp
Omsättning 4700K med ett förväntat resultat på c:a 350K för verksamhetsåret 2017, en av Norrlands största vintercampingar med 125st abonnerande årsplatser för vintercamping. Företaget driver även restaurang, bensin och stuguthyrning. Pga mycket stor förfrågan prospekterar Borgafjäll Snowcamp att utöka antalet årsbaserade vinterplatser för husvagnar redan under 2018. Planen är att inom 3år ha dubblerat från antal tillgängliga thyrningsplatser
Borgafjäll som turistort växer kraftigt Sideorder äger idag 51% av aktiekapitalet, men avser att förvärva ytterligare 20%
Webbsida: www.borgasnowcamp.se

Smutsbusters AB
Nybildat företag inom hemstäd. Förväntat omsättning motsvarande 650k med ett positivt kassaflöde. Sideorder avser att tillföra kapital till marknadsföring, försäljning samt utveckling av hemsida innehållande paketerade tjänster för onlinebokning. Sideorders innehav är 40%.

Kimbygross AB
Nystartad onlinehandel inom dagligvaruhandeln med inriktning mot minilivs i förorter samt mindre orter över hela Sverige med eget lager och distribution. Sideorders innehav är 40% av aktiekapitalet och avser att förvärva ytterligare 6%.

Cloudonline AB
ITbolag med omsättning motsvarande 20 miljoner och ett positivt kassaflöde. Under 2018 påbörjas börsintroduktion.
Sideorders innehav motsvarar idag är 12%.

Övrigt:
Sideorder äger 2st fjällstugor i Borgafjäll som just nu renoveras och blir tillgängliga för uthyrning inom kort.

Johnny Uppling Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Sedan starten har Sideorder haft en bra utveckling med egna intäkter i form av styrelsearbete, företagsutveckling och ledarskap. Avkastningen används till att investera och fördela risker inom olika branscher. Riskspridning är kanske ett tråkigt, men oftast en bra säkerhet som borgar för långsiktighet. Ytterligare fördelar är mindre ekonomisk risk vid konjunkturnedgångar. Under verksamhetsåret 2018 har vi stor förväntan på många av företagen som vi tror kommer "blomma ut" och därmed öka möjligheten till ytterligare investeringar.

Finansiell information

Sideorder AB har sedan starten varit självförsörjande i form av egna konsultintäkter. Under 2017 investerade Sideorder även i två fjällstugor i Borgafjäll (med belåningsgrad om 50%) som strax är färdigrenoverade och klara för uthyrning från mars 2018. Det skapar ytterligare intäktsmöjligheter. Under slutet av 2018 planeras börsintroduktionen av portföljbolaget vara färdig och förväntas därmed ge företaget ett betydande kapitaltillskott.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 035 1 476 812
Övriga rörelseintäkter 0 0 72
Avskrivningar 0 18 18
Rörelseresultat (EBIT) 233 519 211
Finansiella intäkter 0 765 0
Finansiella kostnader 24 1 087 135
Resultat efter finansnetto 210 198 77
Årets resultat 210 198 77
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 3 789 1 833 1 645
Omsättningstillgångar 1 207 1 139 472
Summa tillgångar 4 996 2 971 2 117
Eget kapital 1 883 1 884 1 686
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 1 963 0 0
Kortfristiga skulder 940 1 088 431
Skulder och eget kapital 4 786 2 971 2 117
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 22.51% 35.16% 23.86%
Nettomarginal, % 20.29% 13.41% 8.71%
Soliditet, % 37.69% 63.41% 79.64%
Kassalikviditet, % 128.40% 104.68% 109.51%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Pant
Här kan du se mallen för det pantbrev som ingås när lånet accepteras vid det fall låntagaren valt pant i aktier som säkerhet.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet