Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Skutskärs Konstfrusna AB förvaltar den konstfrusna bandybanan med tillhörande byggnader vid Skutskärs Idrottsplats knappt två mil söder om Gävle. Själva isbanan är 8000 kvadratmeter stor och vid anläggningen finns även klubbhus med omklädningsrum och cafeteria samt läktare och diverse mindre byggnader.

Den huvudsakliga hyresgästen är Skutskärs IF bandyklubb som bedriver sin verksamhet vid anläggningen. I dag återfinns klubbens herrlag i division 1 och damlaget har avancerat till elitserien. Verksamhet för barn och ungdomar finns också. Isbanan hyrs även ut till andra vinteraktiviteter såsom konståkning, hastighetsåkning på skridsko samt långfärdsskridsko. Dessutom är skolorna en aktiv part med friluftsdagar och så vidare.

Allmänheten nyttjar även banan till stor glädje, med mellan 3000 och 4000 spontanbesök per vinter.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 250 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%),  Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Drift av sporthallar, idrot...
  • Säte: Uppsala län

Varför vill vi låna?

Dagens garage är undermåligt och har nu tjänat ut och måste ersättas med en ny byggnad. Kalkylerad kostnad: 428.000 kronor.

En större byggnad för två ismaskiner är nödvändig, samt utrymme för att laga och reparera dessa.

Nuvarande byggnad rymmer med nöd och näppe en ismaskin, så ett nybygge är en förutsättning för att på ett rationellt sätt bedriva verksamheten som hela tiden växer.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Skutskärs Konstfrusna AB investerade år 2012 i en egen anläggning med kylmaskiner och rörmatta till en kostnad av ca 6 miljoner kronor. Det finns endast cirka 150.000 kronor kvar i lån från denna investering. Det egna kapitalet är på drygt tre miljoner kronor och anläggningstillgångarna är idag 4,3 miljoner kronor. Intäkterna har fördubblats det senaste året och uthyrningen är i det närmaste fulltecknad, det vill säga vi har god kostnadstäckning och vinsten har också fördubblats. Vi har visat förr att vi utan problem klarat en investering på 6 miljoner kronor. Investeringen i nytt garage är ett led i den fortsatta upprustningen av idrottsanläggningen.

Finansiell information

I Skutskär har vi ett nystartat ​damlag som har gått vidare till elitserien. Tack vare detta räknar vi med att de rörliga timmarna i deras abonnemang kommer öka väsentligt eftersom det kommer förekomma än mer träning än tidigare. Vår bedömning och prognos är att omsättningen för 2017 kommer öka med ungefär 40 procent ytterligare mot föregående år vilket innebär att vi bör landa på en omsättning över 1.100.000 kronor.

Vinsten idag är ungefär 323.700 kronor innan avskrivningar på anläggningen. Omsättningen har ökat med ungefär 50 procent från cirka 558.000 kronor till cirka 822.000 kronor. Våra investeringar innebär att anläggningstillgångarna ökat till drygt 4.568.000 kronor.

Långfristiga skulder är till huvuddelen lån från aktieägare, och skulden till Älvkarleby kommun är den eluppgradering som gjordes för anläggningen. Den amorteras regelbundet med 5.000 kronor/månad. Aktiekapitalet är på 2.100.000 och innefattar 21.000 aktier a 100 kronor. Balanserad vinst är före detta år 1.069.552 kronor.

De kommande investeringarna stärker anläggningen och innebär mindre miljöpåverkan.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 823 559 385
Övriga rörelseintäkter 0 N/A N/A
Avskrivningar 0 278 211
Rörelseresultat (EBIT) 481 6 -57
Finansiella intäkter 0 1 1
Finansiella kostnader 151 20 2
Resultat efter finansnetto 330 -13 -58
Årets resultat 324 -13 -58
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 4 568 4 234 4 555
Omsättningstillgångar 281 120 58
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 4 849 4 355 4 613
Eget kapital 3 480 3 157 170
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 614 330 4 190
Kortfristiga skulder 755 868 254
Skulder och eget kapital 4 849 4 355 4 613
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 58.44% 1.07% -14.8%
Nettomarginal, % 40.10% -2.32% -15.06%
Soliditet, % 71.77% 72.49% 3.68%
Kassalikviditet, % 37.22% 13.82% 22.83%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet