Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Smartshoes AB

Vilka är vi?

Smartshoes AB

Smartshoes är en skobutik som vi startade som en konceptbutik med ett känt varumärke för tre år sedan i ett nybyggt köpcenter. Vi byggde ut butiken efter ett år och gjorde där en Shop in Shop med ytterligare ett känt varumärke. Vi satsar särskilt mycket på service och håller på att bygga upp en kundklubb för att på så sätt sprida vår PR på ett bättre sätt.

Vi som har butiken driver också en familjebutik på en annan ort och vi har lång erfarenhet av skobranschen. Vi kommer nu innan årskiftet flytta till ett bättre läge då köpcentret håller på att byggas om för att få plats med större butikskedjor som vill satsa i detta köpcenter. I och med vår flytt kommer vi bygga om ytterligare för att göra dessa två skomärken mer synliga och dessutom lansera en webbshop inom snar framtid. Sko-branshen växer på nätet och tar från fysiska butiker så vi känner att det är viktigt med båda kanaler för att möta dagens kunder som allt mer ändrar sitt köpbeteende. Mer nischade butiker och butikskoncept känns idag otroligt viktigt.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 200 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Smartshoes AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 6 mars 2013
 • Verksamhet: Specialiserad butikshandel ...
 • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

“Finansiering av flytt samt lansering av en webbsida med båda våra skomärken”

Vi satsar liknande på denna butik som vi gör med vår familjebutik och anledningen är densamma. Skobutikerna har haft stora utmaningar under 2016/2017 och står inför en förändring att möta marknaden digitalt. Då vi med hjälp från Toborrow i vår andra skobutik lyckades bygga upp den här nya butiken genom att vara leverantör under 2015-2016 så är nu steget att den ska vara helt fristående och växa ytterligare med hjälp av e-handel.

Carina Frylemo Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har sedan tidigare lånat genom Toborrow genom C.J. Skor AB och har alltid skött våra betalningar samt att en av ägarna (Jesper) lämnar 100% borgen som säkerhet för lånet tillsammans med företagsinteckning.

Finansiell information

Vi har idag en checkkredit hos banken och ett lån hos Almi som varit vår finansiella partner sedan start. Vi har själva satsat eget kapital i denna butik då vi tror stenhårt på denna konceptbutik för att möta dagens kunder. Vi startade i november 2014 och har ökat sedan dess. Nu omsätter vi ca 4.000.000 kronor. Målet under 2018 är i första hand att bibehålla omsättningen men ambitionen är att öka ca 10 % per år då e-handeln förväntas bidra till ökad försäljning.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 036 4 018 3 705
Övriga rörelseintäkter 0 3 0
Avskrivningar 73 96 61
Rörelseresultat (EBIT) 98 57 -40
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 64 79 68
Resultat efter finansnetto 34 -23 -108
Årets resultat 34 -23 -108
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 294 367 453
Omsättningstillgångar 1 226 1 403 1 196
Summa tillgångar 1 521 1 771 1 649
Eget kapital 198 198 221
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 291 679 717
Kortfristiga skulder 998 894 712
Skulder och eget kapital 1 487 1 771 1 649
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.23% 1.41% -1.07%
Nettomarginal, % 1.12% -0.57% -2.91%
Soliditet, % 13.02% 11.18% 13.4%
Kassalikviditet, % -37.88% 11.96% 26.82%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet