Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi har ett mysigt cafe mitt i central Malmö, bara ett stenkast från Triangeln. Caféet har drivits av oss sedan 2010 och det är ägaren som tillsammans med två anställda tar hand om alla fikasugna Malmöbor. Tack vare vårt attraktiva centrala läge lockar vi många nya gäster och har även flertalet både stamkunder och företagskunder. Utöver caféverksamheten jobbar vi även mycket med catering och då levererar vi bland annat smörgåsar, tårtor, lunch till företag där några av våra företagskunder är Nobina, Medborgarskolan och CDON. Vi har även börjat leverera fruktkorgar till olika företag i närområdet på torsdagar.

Vårt utbud är brett och sträcker sig från fräscha luncher, färdiga frukostpaket, fruktkorgar, drycker och smoothies av alla dess olika slag.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Nu vänder vi oss till Toborrow på nytt!

Vi har fått tillstånd för uteservering och även utskänkningstillstånd. Nu ser vi en fantastisk möjlighet att inför sommaren bygga en riktigt mysig uteservering. Hela gatan där vi finns har fått tillgång till att skapa uteserveringar vilket gör att det kommer bli mer liv och rörelse runt caféet. När det blir högre aktivitet längst gatan vill vi säkerställa att vi blir en naturlig mötesplats både för de som är fikasugna eller de som vill passa på att ta en after work.

I samband med detta kommer vi förlänga våra öppettider från kl. 19.00 till kl. 22.00.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vårt café ligger mycket centralt i Malmö med närhet till Triangeln vilket medför en stadig kundström. Vi har dessutom expanderat vår verksamhet genom att även börja erbjuda catering av olika slag. Catering är ett naturligt steg att ta för att växa och vi får då även fler kontaktytor med nya potentiella kunder och besökare. Vi har till exempel skrivit ett två-årsavtal med Nobina där vi levererar sallader, mackor, fruktkorgar och frukost. Andra företag som vi levererar till är bland andra CDON och Medborgarskolan. Sedan vi tog över verksamheten 2010 har vi haft en stadig ökning och vi fokuserar nu på att fortsätta växa genom att införliva vår uteservering i gågatan som kommer att bli mycket mer levande än vad den är idag tack vare alla uteserveringar som nu kommer att växa fram.

Tack vare första lånet hos Toborrow kunde vi investera i ett större kylrum som krävs för att möta de ökande leveranser som vi har till våra företagskunder samt genomföra renoveringar och fräscha upp vår lokal.

Jag som ägare lämnar 100% personlig borgen som säkerhet för lånet och avser även amortera i en takt om 100% då det passar vår verksamhet bättre istället för att betala en större summa vid löptidens slut.

Finansiell information

Vi förväntas växa framöver genom utökade öppettider, expandering av verksamheten i form av bredare utbud för att anpassa oss efter uteservering samt att knyta ytterligare företag till oss för catering. Bokslut för 2016 är till stor del klart men ännu ej reviderat, vi har ett positivt rörelseresultat och räknar också med att stärka resultatet under 2017.

Vi har även återbetalt samtliga skulder inklusive vårt första lån här hos Toborrow vilket gör att det vi nu söker blir det enda.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 305 1 529 1 449
Övriga rörelseintäkter 327 392 445
Avskrivningar 94 108 108
Rörelseresultat (EBIT) 72 -75 -28
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 18 14 7
Resultat efter finansnetto 37 -89 -36
Årets resultat 26 -89 -20
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 82 176 284
Omsättningstillgångar 224 204 138
Summa varulager N/A 11 14
Summa tillgångar 306 381 422
Eget kapital 133 107 196
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 106 0 0
Kortfristiga skulder 67 273 226
Skulder och eget kapital 306 381 422
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.41% -3.9% -1.47%
Nettomarginal, % 2.27% -4.63% -1.9%
Soliditet, % 72.55% 28.08% 46.44%
Kassalikviditet, % 314.93% 70.69% 54.86%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet