Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett mysigt café i centrala Malmö, bara ett stenkast från Triangeln. Sedan 2010 har Caféet ägts av Meho som tillsammans med två anställda tar hand om fikasugna Malmöbor.
Med sitt centrala läge attraheras många gäster och caféet har flertalet stamkunder och företagskunder.
Utöver den vanliga caféverksamheten levererar Sorl Café även smörgåsar och lunch till företag, där man exempelvis har Nobina som kund.
Utbudet som erbjuds sträcker sig från fräscha luncher till olika frukostpaket samt drycker och smoothies av alla dess slag.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 100 000 SEK
  • Löptid: 18 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Restaurangverksamhet
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Efterfrågan på leverans av lunch och smörgåsar har ökat från våra företagskunder och vi har nu behov av att investera i ett större kylrum där vi kan förvara våra råvaror samt färdiga portioner.
Vi kommer även att göra en enklare renovering för att fräscha upp inredningen.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vårt Café ligger mycket centralt med närhet till "Triangeln" vilket medför en stadig kundström. Vi har även ett treårsavtal med Nobis där vi levererar smörgåsar samt att vi har CDON.COM som kund. Sedan 2010 har vi haft en stadig ökning och vi fokuserar nu på att ytterligare expandera vår verksamhet genom att möta efterfrågan från fler företagskunder. Det centrala läget har även medfört att vi har en stor skara "stammisar" som tillsammans med övriga gäster och äter frukost, fikar eller äter sin lunch hos oss.

Finansiell information

Vi ser stor potential i att växa genom att ta oss an fler företagskunder och teckna avtal om fortlöpande leverans. Med detta uppstår ett behov för ökad kylkapacitet i form av större kylrum. Innevarande bokslutsår visar en stadig omsättning och positivt rörelseresultat.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 305 1 529 1 449
Övriga rörelseintäkter 327 392 445
Avskrivningar 94 108 108
Rörelseresultat (EBIT) 72 -75 -28
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 18 14 7
Resultat efter finansnetto 37 -89 -36
Årets resultat 26 -89 -20
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 82 176 284
Omsättningstillgångar 224 204 138
Summa varulager N/A 11 14
Summa tillgångar 306 381 422
Eget kapital 133 107 196
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 106 0 0
Kortfristiga skulder 67 273 226
Skulder och eget kapital 306 381 422
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.41% -3.9% -1.47%
Nettomarginal, % 2.27% -4.63% -1.9%
Soliditet, % 72.55% 28.08% 46.44%
Kassalikviditet, % 314.93% 70.69% 54.86%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet