Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Sorl Coffeeshops AB

Vilka är vi?

Sorl Coffeeshops AB

Vi är ett mysigt café i centrala Malmö, bara ett stenkast från Triangeln. Sedan 2010 har Caféet ägts av Meho som tillsammans med två anställda tar hand om fikasugna Malmöbor.
Med sitt centrala läge attraheras många gäster och caféet har flertalet stamkunder och företagskunder.
Utöver den vanliga caféverksamheten levererar Sorl Café även smörgåsar och lunch till företag, där man exempelvis har Nobina som kund.
Utbudet som erbjuds sträcker sig från fräscha luncher till olika frukostpaket samt drycker och smoothies av alla dess slag.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 100 000 SEK
 • Löptid: 18 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Sorl Coffeeshops AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 21 december 2010
 • Verksamhet: Restaurangverksamhet
 • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Sorl Coffeeshops AB

“En satsning på utökad leverans till företagskunder innebär nya investeringar”

Efterfrågan på leverans av lunch och smörgåsar har ökat från våra företagskunder och vi har nu behov av att investera i ett större kylrum där vi kan förvara våra råvaror samt färdiga portioner.
Vi kommer även att göra en enklare renovering för att fräscha upp inredningen.

Meho Sehic Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vårt Café ligger mycket centralt med närhet till "Triangeln" vilket medför en stadig kundström. Vi har även ett treårsavtal med Nobis där vi levererar smörgåsar samt att vi har CDON.COM som kund. Sedan 2010 har vi haft en stadig ökning och vi fokuserar nu på att ytterligare expandera vår verksamhet genom att möta efterfrågan från fler företagskunder. Det centrala läget har även medfört att vi har en stor skara "stammisar" som tillsammans med övriga gäster och äter frukost, fikar eller äter sin lunch hos oss.

Finansiell information

Vi ser stor potential i att växa genom att ta oss an fler företagskunder och teckna avtal om fortlöpande leverans. Med detta uppstår ett behov för ökad kylkapacitet i form av större kylrum. Innevarande bokslutsår visar en stadig omsättning och positivt rörelseresultat.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 305 1 529 1 449
Övriga rörelseintäkter 327 392 445
Avskrivningar 94 108 108
Rörelseresultat (EBIT) 72 -75 -28
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 18 14 7
Resultat efter finansnetto 37 -89 -36
Årets resultat 26 -89 -20
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 82 176 284
Omsättningstillgångar 224 204 138
Summa tillgångar 306 381 422
Eget kapital 133 107 196
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 106 0 0
Kortfristiga skulder 67 273 226
Skulder och eget kapital 306 381 422
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 4.41% -3.9% -1.47%
Nettomarginal, % 2.27% -4.63% -1.9%
Soliditet, % 72.55% 28.08% 46.44%
Kassalikviditet, % 314.93% 70.69% 54.86%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.