Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Svensk Idrottssupport är ett av de snabbast växande bolagen inom försäljning av varor till idrottsföreningar och skolklasser i syfte att de i sin tur säljer produkter för att förstärka sina kassor.
Då bolaget sitter på flera värdefulla generalagenturer inom olivolja, parmesan och saffran växer vår grossistverksamhet kraftigt. Bara i år har vi framförallt och tack vare samarbetet och avtalet med Miasa GmBH lyckats sälja 150 kilo saffran som skickas 2016 till distributörer i Sverige. Totalt har vi köpt 240 kilo.
Miasa i sin tur har generalagenturen i Europa för världens största saffransproducent baserad i Iran.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 890 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Övrig reklamverksamhet
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi kommer att sälja minst 300-500 kilo saffran under 2016 via vår grossistverksamhet och direkt till slutkonsumenter.
Priserna varierar kraftigt över året, 2015 ökade priserna med 100% från Januari-Oktober. Försäljning av saffran till bagerier och distributörer peakar under våren då priserna redan stigit 20-30%.

När saffranet når slutkonsumenten i Sverige är saffranet som dyrast då tillgången är som lägst. Vi vill låna pengar för att köpa saffran så billigt som möjligt och därmed öka avkastningen.
Vid en saffransaffär ges ingen kredit från odlarna. Man betalar i förskott.
Genom vårt avtal med Miasa GmBH står de för risken gentemot odlarna.

När en större importör av saffran i Sverige ska handla måste de idag vända sig till Spanska (oftast) importörer. Detta skapar ett mellanled där det inte finns en representant i Sverige.
Det som gör oss unika är att nu kan kunden handla av ett svenskt företag utan en extra mellanhand.

Miasa som vi samarbetar med har och kommer att lansera flertalet unika saffransprodukter. Då saffranskonsumtionen är bland de högsta i världen per capita i Sverige är detta en prioriterad marknad.
Några av produkterna är redan presenterade till de mest namnkunniga livsmedelsföretagen inom premiumsegmentet och reaktionerna är odelat positiva.
Genom finansiering kan vi utifrån vår del som generalagenter i Sverige säkra upp tillgång av saffran för produktion och förädling till ett attraktivt pris och därmed högre avkastning.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är säkra att låna ut till då vi redan sålt 150 kilo saffran i år av 240 kilo som avser 2016 och har ordrar som vida överstiger den tillgång vi vill säkra upp. Vår beräknade avkastning kommer att ligga på 20-40% vilket gör att vi utan problem kan återbetala lånet på kortare tid än angiven löptid, vi har dock tagit det säkra före det osäkra genom att sätta 12 mån. Vi erbjuder 100% borgen för lånet vilket innebär att vi personligen står som säkerhet för hela lånet.

Finansiell information

Tillväxttakten är god. Vi ökade omsättningen från år 1 (12 mån) till 2 (12 mån) med 44%.
Andra verksamhetsåret är dock med 6 månader, med det inräknat blev ökningen fördubblad. Omsättningsökningen höll i sig under våren tack vare nya saffransaffärer och år 2 med 18 månader slutade på 5,3 miljoner i omsättning. Prognosen för vårt 3:e verksamhetsår ligger på 6 miljoner (12 månader).
Då ökningen av försäljningen varit så pass kraftig har bolaget ändrat dess logistikrutiner. Främst genom större inköp och ett nytt externt lager.
Större inköp påverkar naturligtvis bolagets likviditet men ökar också marginalerna. Bolaget har idag inga lån.
Observera att räkneskapsåret är förlängt 201401-201506.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2015-06-30 2013-12-31 2012
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 345 2 251 -
Övriga rörelseintäkter N/A N/A -
Avskrivningar N/A N/A -
Rörelseresultat (EBIT) -29 24 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 10 1 -
Resultat efter finansnetto -39 24 -
Årets resultat 0 15 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 -
Omsättningstillgångar 306 527 -
Summa varulager N/A N/A -
Summa tillgångar 306 527 -
Eget kapital 51 65 -
Summa obeskattade reserver N/A N/A -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 255 462 -
Skulder och eget kapital 306 527 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -0.54% 1.06% -
Nettomarginal, % -0.73% 1.06% -
Soliditet, % 16.67% 12.33% -
Kassalikviditet, % -58.04% 114.06% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet