Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Svensk Idrottssupport AB

Vilka är vi?

Svensk Idrottssupport AB

Svensk Idrottssupport är ett av de snabbast växande bolagen inom försäljning av varor till idrottsföreningar och skolklasser i syfte att de i sin tur säljer produkter för att förstärka sina kassor.
Då bolaget sitter på flera värdefulla generalagenturer inom olivolja, parmesan och saffran växer vår grossistverksamhet kraftigt. Bara i år har vi framförallt och tack vare samarbetet och avtalet med Miasa GmBH lyckats sälja 150 kilo saffran som skickas 2016 till distributörer i Sverige. Totalt har vi köpt 240 kilo.
Miasa i sin tur har generalagenturen i Europa för världens största saffransproducent baserad i Iran.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 890 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 0%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Svensk Idrottssupport AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 18 mars 2013
 • Verksamhet: Övrig reklamverksamhet
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Svensk Idrottssupport AB

“Lånet ska finansiera delbetalning av saffran när det är som lägst priser, efter skörden, som säljs efter den period vi själva använder saffran i Sverige. Genom lånet kan vi säkra tillgången till ett lägre pris och därmed öka avkastningen.”

Vi kommer att sälja minst 300-500 kilo saffran under 2016 via vår grossistverksamhet och direkt till slutkonsumenter.
Priserna varierar kraftigt över året, 2015 ökade priserna med 100% från Januari-Oktober. Försäljning av saffran till bagerier och distributörer peakar under våren då priserna redan stigit 20-30%.

När saffranet når slutkonsumenten i Sverige är saffranet som dyrast då tillgången är som lägst. Vi vill låna pengar för att köpa saffran så billigt som möjligt och därmed öka avkastningen.
Vid en saffransaffär ges ingen kredit från odlarna. Man betalar i förskott.
Genom vårt avtal med Miasa GmBH står de för risken gentemot odlarna.

När en större importör av saffran i Sverige ska handla måste de idag vända sig till Spanska (oftast) importörer. Detta skapar ett mellanled där det inte finns en representant i Sverige.
Det som gör oss unika är att nu kan kunden handla av ett svenskt företag utan en extra mellanhand.

Miasa som vi samarbetar med har och kommer att lansera flertalet unika saffransprodukter. Då saffranskonsumtionen är bland de högsta i världen per capita i Sverige är detta en prioriterad marknad.
Några av produkterna är redan presenterade till de mest namnkunniga livsmedelsföretagen inom premiumsegmentet och reaktionerna är odelat positiva.
Genom finansiering kan vi utifrån vår del som generalagenter i Sverige säkra upp tillgång av saffran för produktion och förädling till ett attraktivt pris och därmed högre avkastning.

Robert Larsson VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är säkra att låna ut till då vi redan sålt 150 kilo saffran i år av 240 kilo som avser 2016 och har ordrar som vida överstiger den tillgång vi vill säkra upp. Vår beräknade avkastning kommer att ligga på 20-40% vilket gör att vi utan problem kan återbetala lånet på kortare tid än angiven löptid, vi har dock tagit det säkra före det osäkra genom att sätta 12 mån. Vi erbjuder 100% borgen för lånet vilket innebär att vi personligen står som säkerhet för hela lånet.

Finansiell information

Tillväxttakten är god. Vi ökade omsättningen från år 1 (12 mån) till 2 (12 mån) med 44%.
Andra verksamhetsåret är dock med 6 månader, med det inräknat blev ökningen fördubblad. Omsättningsökningen höll i sig under våren tack vare nya saffransaffärer och år 2 med 18 månader slutade på 5,3 miljoner i omsättning. Prognosen för vårt 3:e verksamhetsår ligger på 6 miljoner (12 månader).
Då ökningen av försäljningen varit så pass kraftig har bolaget ändrat dess logistikrutiner. Främst genom större inköp och ett nytt externt lager.
Större inköp påverkar naturligtvis bolagets likviditet men ökar också marginalerna. Bolaget har idag inga lån.
Observera att räkneskapsåret är förlängt 201401-201506.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2015-06-30 2013-12-31 2012
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 345 2 251 -
Övriga rörelseintäkter N/A N/A -
Avskrivningar N/A N/A -
Rörelseresultat (EBIT) -29 24 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 10 1 -
Resultat efter finansnetto -39 24 -
Årets resultat 0 15 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 -
Omsättningstillgångar 306 527 -
Summa tillgångar 306 527 -
Eget kapital 51 65 -
Summa obeskattade reserver N/A N/A -
Långfristiga skulder 0 0 -
Kortfristiga skulder 255 462 -
Skulder och eget kapital 306 527 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -0.54% 1.06% -
Nettomarginal, % -0.73% 1.06% -
Soliditet, % 16.67% 12.33% -
Kassalikviditet, % -58.04% 114.06% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.