Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi är ett snabbt växande bemanningsföretag inom byggsektorn, främst i Stockholmsregionen och Mälardalen. Vi ägnar oss även åt fastighetsskötsel, trädgårdsanläggningar och byggstädning. Vi arbetar med svenska, estniska och polska arbetare och specialister inom betong- snickeri- och montageverksamhet.

Vår målsättning är att erbjuda professionella arbeten av högsta kvalitet med kundens önskemål i centrum. Vår personal har gedigen och långvarig utbildning och arbetserfarenhet. Av den anledningen har bolaget har funnits sedan 1971, och alltid haft god ekonomi med stadig vinst.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 150 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Personaluthyrning
  • Säte: Södermanlands län

Varför vill vi låna?

Vi behöver låna pengar för att finansera en expansion och köpa maskiner, verktyg och skyddsutrustningar. Vi behöver även pengar för att klara ett tillfälligt likviditetsbehov, orsakat av en skatteinbetalning. Eftersom dessa två behov uppstår samtidigt behöver vi extra finansiering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vårt kreditbetyg är AA enligt det kreditvärderingsföretag vi använder oss av. Vi har funnits på marknaden sedan 1971, och vi har för avsikt att fortsätta.

Finansiell information

Vår prognos är att omsättningen ökar med ungefär 20 procent per år, från och med nu. Detta sker som en följd av investeringar vi genomför just nu. Siffrorna för 2015 är vår prognos över hur verksamheten kommer utvecklas under året. Året började lite svagare men nu går vi på alla cylindrar. Det innebär att årsomsättningen för 2015 kommer att överstiga 2014.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 7 000 5 686 3 259
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 5 0
Rörelseresultat (EBIT) 600 294 154
Finansiella intäkter 10 8 10
Finansiella kostnader 350 34 35
Resultat efter finansnetto 500 269 129
Årets resultat 400 210 94
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 700 684 305
Omsättningstillgångar 550 591 664
Summa varulager N/A 0 125
Summa tillgångar 1 250 1 274 969
Eget kapital 500 668 458
Summa obeskattade reserver N/A 106 106
Långfristiga skulder 600 0 0
Kortfristiga skulder 500 501 405
Skulder och eget kapital 1 100 1 274 969
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 9% 5.17% 4.72%
Nettomarginal, % 6% 4.73% 3.95%
Soliditet, % 50% 58.92% 55.79%
Kassalikviditet, % 90% 117.96% 133.08%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet