Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Teledelar i Sverige AB är ett företag som säljer delar för reparation av mobiltelefoner. Bolaget har nu utarbetat ett helt nytt koncept för handel med begagnade mobiltelefoner via ombud runtom i Sverige.

Mer information går att hitta på vår hemsida: http://www.teleparts.se.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 600 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Företagshypotek,  Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Reparation av kommunikation...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Företaget har arbetat upp ett helt nytt sätt att sälja begagnade mobiltelefoner på den svenska marknaden. Vi har skapat en internetbaserad plattform för att köpa och sälja begagnade mobiltelefoner.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Inköp och försäljning görs genom ombud i hela landet. Till dags dato är cirka 60 ombud klara där de marknadsför vårt varumärke i sina affärer. Varumärket heter Telechange och bygger på att ombuden köper in och säljer mobiltelefoner till och från vårt varulager.

Marknaden för begagnade mobiltelefoner i Sverige är mycket stor där ungefär tre miljoner nya telefoner köps varje år. Vi har tagit ett nytt grepp på marknaden där våra ombud på centrala platser i många orter i Sverige för fram vårt budskap. Ombuden eller vi själva går igenom en köpt telefon och gör nödvändiga reparationer innan den säljs till en köpare. På det viset tjänar vi pengar i alla led. Antalet ombud är nu ungefär 60 stycken och vi räknar med att ha 100 ombud i slutet av kvartal tre 2018.

Bolaget har god ekonomi och lämnar som säkerhet företagshypotek samt personlig borgen av ägarna till bolaget.

Finansiell information

Bolaget har under första verksamhetsåret varit verksamt från och med april 2016. Under bolagets räkenskapsår 2016/2017 har verksamheten vuxit där försäljning av reservdelar till mobiltelefoner varit den huvudsakliga intäkten. Företaget har också själv reparerat telefoner. Från och med år 2018 kommer intäkterna och bolagets vinst att öka betydligt, huvudsakligen från den nya verksamheten med ombud i Sverige som köper och säljer begagnade mobiltelefoner för företagets räkning. I slutet av 2018 är planen att det ska finnas minst 100 ombud som är anslutna till konceptet Telechange.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2017-12-31 2016-06-30 2015
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 5 399 815 -
Övriga rörelseintäkter 0 510 -
Avskrivningar 0 102 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 20 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 16 0 -
Resultat efter finansnetto 72 20 -
Årets resultat 72 15 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 408 408 -
Omsättningstillgångar 2 092 1 773 -
Summa varulager N/A 1 061 -
Summa tillgångar 2 500 2 181 -
Eget kapital 603 65 -
Summa obeskattade reserver 0 N/A -
Långfristiga skulder 47 47 -
Kortfristiga skulder 1 763 2 069 -
Skulder och eget kapital 2 413 2 181 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 1.63% 1.5% -
Nettomarginal, % 1.33% 1.5% -
Soliditet, % 24.12% 2.98% -
Kassalikviditet, % 27.96% 34.41% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet