Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Tregnor AB

Vilka är vi?

Tregnor AB

Tregnor AB är ett konsultföretag inom försäljning av VVS-Material i grossistled. Vi jobbar i huvudsak mot den norska marknaden då företaget ligger nära den norska gränsen. Våra arbetsuppgifter består av att söka nya och bearbeta befintliga kunder inom bygg & VVS. Vi har ingen egen försäljning av material utan fakturerar endast våra samarbetspartner för utfört arbete.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Tregnor AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 11 augusti 2014
 • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
 • Säte: Värmlands län

Varför vill vi låna?

Tregnor AB

“Vi lånar för att kunna fortsätta investera i den takt försäljningen ökar.”

Tregnor har från år ett till år två ökat sina intäkter (även omsättning i vårt fall) med cirka 30%. En stor anledning till vår ökning är att vi håller en hög servicenivå och detta gör att vi får nya projekt. Varje nytt projekt innebär en relativt hög startkostnad då vi lånar ut en container som är full med lagerinteriörer. Vi har i nuläget sju containrar ute på byggarbetsplatser och två till som håller på att byggas i detta nu. En annan stor kostnad är att vi uppdaterar befintliga containrar till ett mer effektivt system för att kunna hålla ännu högre servicenivå. Det innebär också att tidigare interiör finns fortfarande kvar och ska på sikt säljas av.

Så här ser våra containerlösningar ut: https://youtu.be/hIfie4uJ95U.

Vi vill låna på nytt via Toborrow och har ett lån sedan tidigare som vi tog för att lösa ut befintliga lån med alldeles för höga räntor. Detta lån gav oss en väldigt förmånlig ränta (4,7%) och vill därför låna igen. Det tidigare lånet är delvis återbetalat och detta nya lån kommer lösa det befintliga.

Anders Rongert VD & ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är säkra att låna ut till eftersom våra projekt löper under längre perioder om 1-5 år. Det innebär att även våra intäkter löper över lång tidsperiod. Det betyder i sin tur att vi enkelt kan budgetera för att betala våra lån och räntor. Ägaren går i borgen till 100%, har god likviditet, hög årsinkomst och dessutom ytterligare ett annat företag att falla tillbaka på om något oförutsett skulle ske.

Finansiell information

Bokslutet för 2015-16 lämnas in om cirka 1,5 vecka och med detta väntar vi oss en ännu starkare rating. Verksamheten har gått starkt framåt och det har inte varit några övriga förändringar inom bolaget som bör kunna påverka vår rating negativt.

Omsättningstillgångarna är ännu inte med på den preliminära balansrapporten till fullo för 15-16 då vår inventering pågår för närvarande men uppskattas till ca 250.000:-.

Verksamheten i det nya bokslutsåret går som planerat, vi har en försiktig ökning från tidigare år de första månaderna trots semesterperioder. Vi har nu flera projekt som dragit igång och förväntas generera liknande omsättningsökning som tidigare år.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Data saknas
2016-06-30 2015-06-30 2014
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 030 1 432 -
Övriga rörelseintäkter N/A N/A -
Avskrivningar 0 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 134 144 -
Finansiella intäkter 0 0 -
Finansiella kostnader 7 0 -
Resultat efter finansnetto 127 143 -
Årets resultat 127 57 -
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 373 120 -
Omsättningstillgångar 220 293 -
Summa tillgångar 593 413 -
Eget kapital 234 107 -
Summa obeskattade reserver 63 63 -
Långfristiga skulder 16 0 -
Kortfristiga skulder 280 243 -
Skulder och eget kapital 593 413 -
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 6.60% 10.05% -
Nettomarginal, % 6.26% 9.98% -
Soliditet, % 25.48% 37.8% -
Kassalikviditet, % 77.86% 120.57% -
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.