Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Tregnor AB är ett konsultföretag inom försäljning av VVS-Material i grossistled. Vi jobbar i huvudsak mot den norska marknaden då företaget ligger nära den norska gränsen. Våra arbetsuppgifter består av att söka nya och bearbeta befintliga kunder inom bygg & VVS. Vi har ingen egen försäljning av material utan fakturerar endast våra samarbetspartner för utfört arbete.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
  • Säte: Värmlands län

Varför vill vi låna?

Tregnor har från år ett till år två ökat sina intäkter (även omsättning i vårt fall) med cirka 30%. En stor anledning till vår ökning är att vi håller en hög servicenivå och detta gör att vi får nya projekt. Varje nytt projekt innebär en relativt hög startkostnad då vi lånar ut en container som är full med lagerinteriörer. Vi har i nuläget sju containrar ute på byggarbetsplatser och två till som håller på att byggas i detta nu. En annan stor kostnad är att vi uppdaterar befintliga containrar till ett mer effektivt system för att kunna hålla ännu högre servicenivå. Det innebär också att tidigare interiör finns fortfarande kvar och ska på sikt säljas av.

Så här ser våra containerlösningar ut: https://youtu.be/hIfie4uJ95U.

Vi vill låna på nytt via Toborrow och har ett lån sedan tidigare som vi tog för att lösa ut befintliga lån med alldeles för höga räntor. Detta lån gav oss en väldigt förmånlig ränta (4,7%) och vill därför låna igen. Det tidigare lånet är delvis återbetalat och detta nya lån kommer lösa det befintliga.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi är säkra att låna ut till eftersom våra projekt löper under längre perioder om 1-5 år. Det innebär att även våra intäkter löper över lång tidsperiod. Det betyder i sin tur att vi enkelt kan budgetera för att betala våra lån och räntor. Ägaren går i borgen till 100%, har god likviditet, hög årsinkomst och dessutom ytterligare ett annat företag att falla tillbaka på om något oförutsett skulle ske.

Finansiell information

Bokslutet för 2015-16 lämnas in om cirka 1,5 vecka och med detta väntar vi oss en ännu starkare rating. Verksamheten har gått starkt framåt och det har inte varit några övriga förändringar inom bolaget som bör kunna påverka vår rating negativt.

Omsättningstillgångarna är ännu inte med på den preliminära balansrapporten till fullo för 15-16 då vår inventering pågår för närvarande men uppskattas till ca 250.000:-.

Verksamheten i det nya bokslutsåret går som planerat, vi har en försiktig ökning från tidigare år de första månaderna trots semesterperioder. Vi har nu flera projekt som dragit igång och förväntas generera liknande omsättningsökning som tidigare år.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2017-06-30 2016-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 053 2 709 2 030
Övriga rörelseintäkter 0 58 0
Avskrivningar 0 20 33
Rörelseresultat (EBIT) 158 121 123
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 14 26 8
Resultat efter finansnetto 144 95 115
Årets resultat 144 100 68
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 315 85 192
Omsättningstillgångar 721 774 495
Summa varulager N/A 177 101
Summa tillgångar 1 036 858 686
Eget kapital 129 219 119
Summa obeskattade reserver 37 37 82
Långfristiga skulder 250 0 0
Kortfristiga skulder 477 602 486
Skulder och eget kapital 892 858 686
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.70% 4.37% 6.05%
Nettomarginal, % 7.01% 3.43% 5.66%
Soliditet, % 14.91% 28.88% 26.67%
Kassalikviditet, % 114.05% 99.16% 81.06%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet