Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Tregnor AB

Vilka är vi?

Tregnor AB

Tregnor AB Är ett konsultföretag inom försäljning av VVS-Material i grossistled. Vi jobbar i huvudsak mot den norska marknaden då företaget ligger nära den norska gränsen. Våra arbetsuppgifter består av att söka nya och bearbeta befintliga kunder inom bygg & vvs. Vi har ingen egen försäljning av material utan fakturerar endast våra samarbetspartner för utfört arbete.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 200 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Tregnor AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 11 augusti 2014
 • Verksamhet: Teknisk konsultverksamhet i...
 • Säte: Värmlands län

Varför vill vi låna?

Tregnor AB

“Vi lånar för att kunna ersätta befintliga lån med ofördelaktiga räntor.”

Befintliga lån finns i dag hos Svea Ekonomi och Ferratum. Lånen är tagna för att kunna öka servicenivån till nya och befintliga kunder. För närvarande har vi utplacerat sex containrar med material och som binder mycket av vårt kapital.

Anders Rongert VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har haft ett bra första år, där vi har visat en liten vinst, även fast vi har investerat mycket pengar. 150701-160331 har vi hittills ett resultat på 589000:- på en omsättning på runt 1.700.000:-. Jag går personligen i borgen till 100% och har en årsinkomst på strax över 800.000:-

Finansiell information

150701-160331 har vi hittills ett resultat på 589000:- på en omsättning på runt 1.700.000:-

Mailar gärna en resultaträkning.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2017-06-30 2016-06-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 053 2 709 2 030
Övriga rörelseintäkter 0 58 0
Avskrivningar 0 20 33
Rörelseresultat (EBIT) 158 121 123
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 14 26 8
Resultat efter finansnetto 144 95 115
Årets resultat 144 100 68
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 315 85 192
Omsättningstillgångar 721 774 495
Summa tillgångar 1 036 858 686
Eget kapital 129 219 119
Summa obeskattade reserver 37 37 82
Långfristiga skulder 250 0 0
Kortfristiga skulder 477 602 486
Skulder och eget kapital 892 858 686
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.70% 4.37% 6.05%
Nettomarginal, % 7.01% 3.43% 5.66%
Soliditet, % 14.91% 28.88% 26.67%
Kassalikviditet, % 114.05% 99.16% 81.06%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.