Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Trionic Sverige AB

Vilka är vi?

Trionic Sverige AB

Trionic Sverige AB (www.trionic.se) startades 2006 av Stefan Kindberg och Johan Kuikka. Målet var att lansera en ny modern rollator för personer i behov av gångstöd – resultatet blev Trionic Veloped. Målgruppen var alla som ville ha ett modernt gånghjälpmedel som utvecklats på 2000-talet och som möter den moderna användarens behov. Efter finansiering med hjälp av affärsänglar samt Industrifonden startades tillverkning i Asien och ett försäljning- och distributionsnät sattes upp.

Initialt var det tuff utmaning att nå kunderna men 2009 vände det då företaget ändrade försäljningsstrategi och öppnade en webbshop. Idag står näthandeln för lejonparten av försäljningen till privatperson och återförsäljare. De främsta marknaderna är Tyskland, England, Holland, USA och Australien.

I september 2014 lanserades Trionic Walker som årets produktnyhet på Rehacare-mässan i Düsseldorf. Mottagandet var gott och mässan bekräftade att vår nya produkt är välutvecklad och passar väl in i strategin med en till premiumprodukt produkt med hög kvalite på en marknad präglad av prispress och låg service. Tillverkningen av våra första serieproducerade enheter påbörjades med en planerad leverans i februari och mars.

2016 uppdaterades webbplattformen och samtidigt höjdes ambitionsnivån för vår planerade expansion genom att införa fler språk på hemsidan.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 600 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Trionic Sverige AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 8 februari 2006
 • Verksamhet: Tillverkning av cyklar och ...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Utveckla försäljningsplattformen och lansera nästa innovativa produkt mot ungdomar. ”

2017 lånade vi 600 000 kr här på Toborrow och vi har återbetalat enligt plan. För kapitalet har vi vidareutvecklat den omtyckta Velopeden med en rad förbättringar (https://www.trionic.se/sv/2017-nya-produkter-a-10) i samband med ett tillverkarbyte. Resultatet blev, förutom en modernare produkt, högre kvalitet och bättre leveranssäkerhet.

Vi har även utvecklat webbplattformen ytterligare och översatt den till 15 språk. Därtill har vi inlett samarbeten kring försäljningen på vår plattform i Sydkorea, Kanada och Australien.

Under 2018 ska vi lansera en rollator för barn med funktionshinder. En rollator som tillåter barnen att komma ut och röra sig aktivt på ojämna underlag (gräs, gatsten, grus och skogsstig). Ett hjälpmedel som tillåter benmuskulaturen att utvecklas och gör det möjligt att spela tex Frame Football på riktigt gräs.

Vi behöver även inleda marknadsföring i nya kanaler mot sjukgymnaster och rehabiliteringscenter. Utvecklingen kommer initialt absorbera en del av företagets rörelsekapital.

Johan Kuikka & Stefan Kindberg Grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har tagit oss genom en, från början, omöjlig utvecklingsfas med bibehållen försäljning av befintliga produkter. Första produktserien var den terrängtagande rullatorn Trionic Veloped. Därefter lanserades en ny rollator Trionic Walker på marknaden med en innovativt patenterad hjullösning. Re-lanseringen av den nya Velopeden har gått bra. Vi har förnyat företaget inför framtiden och står i startgroparna för en ny spännande produktlansering. Webbsidan utvecklas kontinuerligt och 2018 har vi som mål att växa försäljningen inom fler marknader.

Finansiell information

Under 2017 har vi fokuserat på att rensa upp i balansräkningen; vi har säkerställt leverans med tilltagande tillväxt. 2018 kommer vi att ha möjlighet att leverera containerbeställningar direkt till kunder på andra kontinenter vilket har efterfrågats under lång tid. Trenden med kontinuerlig tillväxt håller i sig och omsättningen kommer att öka med mer än 20 %.

Observera att lånet från Toborrow under 2017 som nu är löst finns med bland långfristiga skulderna nedan.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 10 364 8 442 7 773
Övriga rörelseintäkter 674 252 434
Avskrivningar 378 226 284
Rörelseresultat (EBIT) 607 -28 419
Finansiella intäkter -1 1 5
Finansiella kostnader 123 86 122
Resultat efter finansnetto 484 -113 302
Årets resultat 484 -113 451
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 619 2 680 1 706
Omsättningstillgångar 2 883 2 683 3 423
Summa tillgångar 5 501 5 364 5 129
Eget kapital 784 784 898
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 1 806 1 494 1 556
Kortfristiga skulder 2 427 3 086 2 675
Skulder och eget kapital 5 018 5 364 5 129
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 5.86% -0.32% 5.1%
Nettomarginal, % 4.67% -1.29% 3.67%
Soliditet, % 14.25% 14.61% 17.5%
Kassalikviditet, % 23.53% 40.34% 28.44%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet