Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Tuff Ledarskapsträning Stockholm AB

Vilka är vi?

Tuff Ledarskapsträning Stockholm AB

Tuff Ledarskapsträning AB startades för 14 år sedan för att vi såg en tydlig brist trots en marknad med många leverantörer. Vi hade en egenutvecklad praktisk metodik som syftade till att träna de förmågor som behövs för ett medarbetarinvolverande arbetssätt. Vi var före vår tid så det tog många år att etablera oss på marknaden, nu är det högsta mode med självstyrande team och agilt arbetssätt och ledarskap, vilket ligger precis i linje med det vi erbjuder. Vi har stora organisationer som kunder, många av dem har arbetat med oss i många år och de gillar att verklig förändring sker, både på individ- och på teamnivå. Vi har ramavtal med flera av våra kunder. De senaste åren har vi också tränat chefer utomlands; både i Europa men också i Asien och Nord- och Sydamerika. Vi har börjat erbjuda våra öppna program runtom i europeiska storstäder och fått stort gensvar. Vi sysselsätter idag 15 personer, 10 tränare och övriga i stöd- och marknadsfunktioner. Vi har kontor sedan åtta år i centrala Stockholm men erbjuder våra tjänster i Malmö, Göteborg m fl platser.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 1 200 000 SEK
 • Löptid: 18 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Tuff Ledarskapsträning Stoc...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 2 mars 2004
 • Verksamhet: Personalutbildning
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Tuff Ledarskapsträning Stockholm AB

“Tuff ledarskapsträning är ett företag i tillväxt och vi investerar hellre löpande i fortsatt tillväxt än bygger en stor kassa. Nu vill vi investera dels i digitalisering och dels genom internationalisering i Europa och då behöver vi extra kapital för att lyckas. ”

Investeringen i digitalisering handlar om att utveckla och använda digitala lärplattformar och digital marknadsföring som till exempel utveckling av en egen pod. Investeringen i internationalisering handlar om att bygga närvaro och varumärke i flera andra europeiska länder genom marknadsföringsaktiviteter, bygga kontaktnät och erbjuda kurser utan full kostnadstäckning till att börja med.

Karin Tenelius grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har lånat via Toborrow tidigare med lyckat resultat. Vi följer vår ekonomi noggrant och vi kan snabbt ställa om oss kostnadsmässigt om negativa förändringar skulle inträffa. Vi har sålt in 80% av vår budget för 2017 redan och vi ser en positiv trend i efterfrågan. Vi har en mycket engagerad huvudägare som tror på företaget och lämnar personlig borgen som säkerhet för lånet. Även om vi är etablerade och har varit med länge så tror vi att vi har det bästa framför oss. Allt fler kunder är intresserade av att ställa om till ett ohierarkiskt arbetssätt och coachande ledarskap, vilket är vår spetskompetens. Vi har gott renommé hos dem som känner oss och efterfrågas av allt fler kunder, såväl i Sverige som utomlands.

Finansiell information

Tuff ledarskapsträning hade 2016 en tillfällig dipp då omsättningen gick ned. Detta i kombination med att Tuff ledarskapsträning tidigare gjorde ett par dåliga investeringar, något vi nu helt har slutat med, gör att även om 2017 har börjat väldigt bra, vårt bästa första kvartal någonsin, så har vi inte kapital att själva finansiera de önskvärda investeringarna. Prognosen för första halvåret 2017 ligger på 1,3 miljoner och prognosen på helåret på 1,5 miljoner. Kostnaderna ligger på eller strax under budget och cirka 90% av årsbudget är insålt för 2017. Just nu får vi stort intresse från nya kunder och har också vunnit en större upphandling. Hittills i år ligger intäkterna 35% högre än förra året.

Nedan finns preliminära siffror för 2017-01-01 - 2017-06-14 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6095
Övriga rörelseintäkter 11
Avskrivningar 0
Rörelseresultat (EBIT) 1610
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 9
Resultat efter finansnetto 1601
Årets resultat 1601

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2887
Omsättningstillgångar 2053
Summa tillgångar 4940
Eget kapital 1709
Summa obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 380
Kortsiktiga skulder 2851
Skulder och eget kapital 4940

Nyckeltal
Rörelsemarginal 26.37%
Nettomarginal 26.22%
Soliditet 34.60%
Kassalikviditet 62.61%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 9 861 11 787 9 248
Övriga rörelseintäkter 15 4 1
Avskrivningar 35 76 63
Rörelseresultat (EBIT) 275 904 411
Finansiella intäkter 190 115 28
Finansiella kostnader 1 663 325 613
Resultat efter finansnetto -1 197 693 -174
Årets resultat -1 260 523 -269
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 696 4 651 101
Omsättningstillgångar 2 653 1 556 3 457
Summa tillgångar 5 349 6 207 3 558
Eget kapital 108 468 -205
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 0 1 557 0
Kortfristiga skulder 5 241 4 182 3 763
Skulder och eget kapital 5 349 6 207 3 558
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.78% 7.66% 4.44%
Nettomarginal, % -12.12% 5.87% -1.88%
Soliditet, % 2.02% 7.53% -5.76%
Kassalikviditet, % 48.64% 34.57% 88.89%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.