Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Tuff Ledarskapsträning AB startades för 14 år sedan för att vi såg en tydlig brist trots en marknad med många leverantörer. Vi hade en egenutvecklad praktisk metodik som syftade till att träna de förmågor som behövs för ett medarbetarinvolverande arbetssätt. Vi var före vår tid så det tog många år att etablera oss på marknaden, nu är det högsta mode med självstyrande team och agilt arbetssätt och ledarskap, vilket ligger precis i linje med det vi erbjuder. Vi har stora organisationer som kunder, många av dem har arbetat med oss i många år och de gillar att verklig förändring sker, både på individ- och på teamnivå. Vi har ramavtal med flera av våra kunder. De senaste åren har vi också tränat chefer utomlands; både i Europa men också i Asien och Nord- och Sydamerika. Vi har börjat erbjuda våra öppna program runtom i europeiska storstäder och fått stort gensvar. Vi sysselsätter idag 15 personer, 10 tränare och övriga i stöd- och marknadsfunktioner. Vi har kontor sedan åtta år i centrala Stockholm men erbjuder våra tjänster i Malmö, Göteborg m fl platser.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Personalutbildning
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Investeringen i digitalisering handlar om att utveckla och använda digitala lärplattformar och digital marknadsföring som till exempel utveckling av en egen pod. Investeringen i internationalisering handlar om att bygga närvaro och varumärke i flera andra europeiska länder genom marknadsföringsaktiviteter, bygga kontaktnät och erbjuda kurser utan full kostnadstäckning till att börja med.

Vi ansökte nyligen om 1.200.000 kronor men dels landade det på en för hög ränta (12,5%) för vår budget, dessutom gick maj-juni bättre för oss än förutspått vilket gör att vårt lånebehov faktiskt minskat. Vi har även justerat investeringsplanen och lagt ut den under en längre tidsperiod vilket gör att vi klarar oss med mindre än halva ursprungliga lånebeloppet.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har lånat via Toborrow tidigare med lyckat resultat. Vi följer vår ekonomi noggrant och vi kan snabbt ställa om oss kostnadsmässigt om negativa förändringar skulle inträffa. Vi har sålt in 95% av vår budget för 2017 redan och vi ser en positiv trend i efterfrågan. Vi har en mycket engagerad huvudägare som tror på företaget och lämnar personlig borgen som säkerhet för lånet. Även om vi är etablerade och har varit med länge så tror vi att vi har det bästa framför oss. Allt fler kunder är intresserade av att ställa om till ett ohierarkiskt arbetssätt och coachande ledarskap, vilket är vår spetskompetens. Vi har gott renommé hos dem som känner oss och efterfrågas av allt fler kunder, såväl i Sverige som utomlands. Vi har även en stor fordran som har hög sannolikhet att bli återbetald helt eller delvis under första halvåret 2018.

Finansiell information

Tuff ledarskapsträning hade 2016 en tillfällig dipp då omsättningen gick ned. Detta i kombination med att Tuff ledarskapsträning tidigare gjorde ett par dåliga investeringar, något vi nu helt har slutat med, gör att även om 2017 har börjat väldigt bra, vårt bästa första kvartal någonsin, så har vi inte kapital att själva finansiera de önskvärda investeringarna. Prognosen för första halvåret 2017 ligger på 1,3 miljoner och prognosen på helåret på 1,5 miljoner. Kostnaderna ligger på eller strax under budget och cirka 90% av årsbudget är insålt för 2017. Just nu får vi stort intresse från nya kunder och har också vunnit en större upphandling. Hittills i år ligger intäkterna 74% högre än förra året ( i och för sig ett mycket dåligt halvår 2016).

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-14 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 095 9 861 11 787
Övriga rörelseintäkter 11 15 4
Avskrivningar 0 35 76
Rörelseresultat (EBIT) 1 610 275 904
Finansiella intäkter 0 191 115
Finansiella kostnader 9 1 663 325
Resultat efter finansnetto 1 601 -1 197 693
Årets resultat 1 601 -1 260 523
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 887 2 696 4 651
Omsättningstillgångar 2 053 2 653 1 556
Summa varulager N/A 104 110
Summa tillgångar 4 940 5 350 6 207
Eget kapital 1 709 108 468
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 380 0 1 557
Kortfristiga skulder 2 851 5 241 4 182
Skulder och eget kapital 4 940 5 350 6 207
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 26.37% 2.78% 7.66%
Nettomarginal, % 26.22% -12.12% 5.87%
Soliditet, % 34.60% 2.01% 7.53%
Kassalikviditet, % 62.61% 48.63% 34.57%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet