Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Tuff Ledarskapsträning Stockholm AB

Vilka är vi?

Tuff Ledarskapsträning Stockholm AB

Vi tränar chefer i ett långtgående coachande ledarskap sedan 13 år tillbaka. Det som skiljer oss från andra är att det blir resultat av träningen, cheferna blir bättre chefer. Vi kan också på kort tid skifta icke-fungerande arbetsklimat till fungerande. Vi är 12 medarbetare och omsätter 11, 7 miljoner. Vi har hittills investerat mycket i marknadsföring då vi har stora ambitioner, därför har vi inte tagit ut vinst ur företaget, och inte gjort några stora resultat hittills. Våra program finns i Sthlm, Göteborg och Malmö och vi har stora återkommande kunder i privat och offentlig sektor. Kunderna är mycket nöjda, och vi har fler kunder på väg in. Vi expanderar varje år och håller också på att etablera oss så smått ute i Europa. Kapitalbehovet kommer av att vi vill fortsätta satsa innan vi hunnit tjäna in pengar till investeringar.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 300 000 SEK
 • Löptid: 12 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Tuff Ledarskapsträning Stoc...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 2 mars 2004
 • Verksamhet: Personalutbildning
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Tuff Ledarskapsträning Stockholm AB

“Kapitalbehovet kommer av att vi vill fortsätta satsa innan vi hunnit tjäna in pengar till investeringar. ”

Vi hade tidigare en liten koncern med ytterligare verksamheter tidigare, där huvudbolaget Tuff LT lite ofrivilligt fick agera bank då vi behövde finansiering. Allt detta är nu iordning efter några avvecklanden, och vi är bättre balans.

Karin Tenelius grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Med det bokslut som görs nu, blir vi stabilare även i balansräkningen. Vi har kostnaderna i trim och ganska förutsägbara prognoser framåt. Skulle vi få en nergång, kan vi mycket snabbt anpassa oss då endast 3 av våra medarbetare är anställda, resten är delägare. Vi har ett varumärke som är känt i målgruppen och en pålitlig affärsmodell. Vi har stora stabila kunder vilka vi i många fall har omfattande samarbete med sedan flera år.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-14 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 095 9 861 11 787
Övriga rörelseintäkter 11 15 4
Avskrivningar 0 35 76
Rörelseresultat (EBIT) 1 610 275 904
Finansiella intäkter 0 191 115
Finansiella kostnader 9 1 663 325
Resultat efter finansnetto 1 601 -1 197 693
Årets resultat 1 601 -1 260 523
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 887 2 696 4 651
Omsättningstillgångar 2 053 2 653 1 556
Summa tillgångar 4 940 5 350 6 207
Eget kapital 1 709 108 468
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 380 0 1 557
Kortfristiga skulder 2 851 5 241 4 182
Skulder och eget kapital 4 940 5 350 6 207
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 26.37% 2.78% 7.66%
Nettomarginal, % 26.22% -12.12% 5.87%
Soliditet, % 34.60% 2.01% 7.53%
Kassalikviditet, % 62.61% 48.63% 34.57%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.