Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi tränar chefer i ett långtgående coachande ledarskap sedan 13 år tillbaka. Det som skiljer oss från andra är att det blir resultat av träningen, cheferna blir bättre chefer. Vi kan också på kort tid skifta icke-fungerande arbetsklimat till fungerande. Vi är 12 medarbetare och omsätter 11, 7 miljoner. Vi har hittills investerat mycket i marknadsföring då vi har stora ambitioner, därför har vi inte tagit ut vinst ur företaget, och inte gjort några stora resultat hittills. Våra program finns i Sthlm, Göteborg och Malmö och vi har stora återkommande kunder i privat och offentlig sektor. Kunderna är mycket nöjda, och vi har fler kunder på väg in. Vi expanderar varje år och håller också på att etablera oss så smått ute i Europa. Kapitalbehovet kommer av att vi vill fortsätta satsa innan vi hunnit tjäna in pengar till investeringar.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 300 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Personalutbildning
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi hade tidigare en liten koncern med ytterligare verksamheter tidigare, där huvudbolaget Tuff LT lite ofrivilligt fick agera bank då vi behövde finansiering. Allt detta är nu iordning efter några avvecklanden, och vi är bättre balans.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Med det bokslut som görs nu, blir vi stabilare även i balansräkningen. Vi har kostnaderna i trim och ganska förutsägbara prognoser framåt. Skulle vi få en nergång, kan vi mycket snabbt anpassa oss då endast 3 av våra medarbetare är anställda, resten är delägare. Vi har ett varumärke som är känt i målgruppen och en pålitlig affärsmodell. Vi har stora stabila kunder vilka vi i många fall har omfattande samarbete med sedan flera år.

Finansiell information

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-06-14 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 6 095 9 861 11 787
Övriga rörelseintäkter 11 15 4
Avskrivningar 0 35 76
Rörelseresultat (EBIT) 1 610 275 904
Finansiella intäkter 0 191 115
Finansiella kostnader 9 1 663 325
Resultat efter finansnetto 1 601 -1 197 693
Årets resultat 1 601 -1 260 523
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 2 887 2 696 4 651
Omsättningstillgångar 2 053 2 653 1 556
Summa varulager N/A 104 110
Summa tillgångar 4 940 5 350 6 207
Eget kapital 1 709 108 468
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 380 0 1 557
Kortfristiga skulder 2 851 5 241 4 182
Skulder och eget kapital 4 940 5 350 6 207
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 26.37% 2.78% 7.66%
Nettomarginal, % 26.22% -12.12% 5.87%
Soliditet, % 34.60% 2.01% 7.53%
Kassalikviditet, % 62.61% 48.63% 34.57%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet