Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Tyresö Bygg & Fastighetsservice AB

Vilka är vi?

Tyresö Bygg & Fastighetsservice AB

Tyresö Bygg & Fastighetsservice AB (http://www.tyresobygg.se) har funnits sedan 2013. Trots den ringa åldern har vi många års erfarenhet tack vare mycket yrkeskunnig personal. Vi har genom åren haft och har mycket goda referenser från våra kunder. Vi utför det mesta inom bygg som t.ex renovering, finsnickeri, tillbyggnad, plattsättning, målning mm.

Företaget innehar ID06, hängavtal med Byggnads, A-rating, våtrums behörighet samt godkända av Villaägarnas riksförbund. När vi startade utförde vi för det mesta badrumsrenoveringar. Med tiden blev vi fler personal och kom in mer och mer på storbyggen som underentreprenörer mest pga att jag själv inte hann med alla privata jobb då vi blev fler och jag samtidigt driver andra företag. Tack vare att vi nu har väldigt duktigt team med duktiga projektledare har vi börjat tacka ja till alla våra egna jobbförfrågningar och märker att det växer men att vi inte hinner med. Vi söker nu fler personal och vill samtidigt klara av att ta flera större projekt samtidigt. Detta kommer även att öka behovet av en ny och större lokal som vi kommer få i September.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 400 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Tyresö Bygg & Fastighetsser...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 22 augusti 2013
 • Verksamhet: Övriga anläggningsarbeten
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Tyresö Bygg & Fastighetsservice AB

“Utrustning för ny personal, anpassning ny lokal samt rörelsekapital för möjligheten att ta fler större projekt samtidigt.”

Lånet är till för att:
- Utrusta ny personal med bl.a alla maskiner som krävs
- Rörelsekapital för att kunna ta fler projekt samtidigt och ligga ute med materialkostnad
- Anpassning av vår nya lokal för att nyttja alla ytor maximalt med både snickeridel, lager, samlingspunkt för personal, kundmöten samt kontorsyta.

Romeo Markay VD & Grundare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Jag, Romeo Markay, som är grundare till Tyresö Bygg & Fastighetsservice AB har lång erfarenhet av företagande. Jag driver samt är delägare i Bileliten i Tyresö AB, en bilverkstad med sju anställda som startades 2009. Jag är även ägare till bolaget Eco Light Scandinavia AB, distribution inom LED- belysning som växer i stormfart. ELS drivs idag från samma lokal som Tyresö Bygg och tanken är att flytta båda verksamheterna till den större nya lokalen vilket också säkrar hyran då ELS kommer att vara hyresvärd för Tyresö Bygg. Tyresö Bygg har inga andra skulder samt har en stigande omsättning med vinst för varje år som gått. Med en ny förbättrad struktur och mer erfaren personal kan vi idag utan problem ta in fler arbetare och tacka ja till fler jobb. Jag känner mig trygg med både verksamheten och lånet vilket innebär att jag lämnar 100% personlig borgen som säkerhet för lånet.

Finansiell information

Vi går i en ny fas och ny förbättrad struktur på företaget som gör att vi nu kan börja ta våra egna projekt, så som vi gjorde i början av vår verksamhet. Egna projekt ger oss bättre vinstmarginal med högre timdebitering, vinst på material då vi tillhandahåller det själva samt milersättning som täcker bilkostnaderna.

Vi ser en ökning på verksamheten med en plan att höja årets omsättning med över 50%.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 2 348 1 764 916
Övriga rörelseintäkter 107 147 162
Avskrivningar 6 5 13
Rörelseresultat (EBIT) 74 82 55
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 1 2 2
Resultat efter finansnetto 73 80 53
Årets resultat 53 61 40
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 49 33 38
Omsättningstillgångar 429 431 218
Summa tillgångar 478 463 255
Eget kapital 202 113 90
Summa obeskattade reserver 0 N/A N/A
Långfristiga skulder 3 21 37
Kortfristiga skulder 273 330 128
Skulder och eget kapital 478 463 255
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.03% 4.29% 5.1%
Nettomarginal, % 2.99% 4.18% 4.91%
Soliditet, % 42.26% 24.4% 35.29%
Kassalikviditet, % 157.14% 125.15% 170.31%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.