Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Urkompaniet Nordic AB

Vilka är vi?

Urkompaniet Nordic AB

Urkompaniet Nordic AB köptes i december 2015 av grundarna och bedriver webförsäljning av armbandsur till privatpersoner. Bolaget har fått distributionsrättigheter för Norden att sälja två tillverkares modeklockor av Internationellt kända varumärken. Perry Ellis (https://www.perryellis.com/accessories/accessories/watches/), Furla, Sector (http://www.morellatogroup.com/en/), Trussardi etc. Distributionsverksamheten lanseras i Sverige i september 2018.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Företagshypotek,  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Urkompaniet Nordic AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 20 maj 2013
 • Verksamhet: Postorderhandel och detaljh...
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

“Vi lånar för att snabbare expandera vår webbförsäljning av armbandsur till Finland, Norge och under hösten även Danmark. Expansionen sker genom förvärv av ett bolag med befintliga webshoppar för dessa länder”

Företaget vi avser att förvärva omsätter ca 3mkr med resultat om ca 190 tkr (ca 260 tkr då hyran upphör vid övertagandet). Bolaget bedriver webförsäljning av armbandsur till privatpersoner. Jag har värderat bolaget och lagt ett bud baserat på balansräkningen per 171231 och budet är accepterat. Jag behöver finansiera ca 50%-60% av köpeskillingen och vänder mig till Toborrow för att se vilken ränta vi blir erbjudna.

Kort om köpeobjektet: Ägarna har drivit webshoppen sedan 2013 som ett sidoprojekt till sina studier och ordinarie jobb. Ägarna har jobbat på Google och senare drivit en webbyrå tillsammans. Mer än 60 % av all trafik till hemsidan är organisk (gratis). Sidan hade ca 325.000 besök under 2017.

Fördelarna är:
-Kräver lite arbetskraft, endast 50% tid för administration
-Varuhantering sköts av ett logistikföretag
-Auktoriserade återförsäljare av marknadens populäraste klockvarumärken
-Skalbart - De har en infrastruktur som kan växa snabbt utan investeringar
-Många besökare, totalt med Urkompaniets trafik 510.000 besök under 2017

Svetolik Djordjevic Ägare

Varför är vi säkra att låna ut till?

Jag har drivit företag med goda resultat i 10 år och även jobbat både operativt och strategiskt med med inköp från fabriker och försäljning till detaljhandeln under drygt 15 år. När köpet är klart kommer låntagaren (Urkompaniet Nordic AB) att ingå i en liten företagsgrupp som tillsammans under 2017 omsatte ca 9,4 mkr med en nettovinst på ca 960 tkr. Målet är att fortsätta växa organiskt men att också öka takten genom förvärv.

Som säkerhet för lånet lämnar företrädaren personlig borgen samt företagshypotek om 500tkr i moderbolaget Sveto AB som äger Urkompaniet Nordic AB.

Finansiell information

De två bolagen jag äger idag har årsredovisningar för 2017 som förväntas bli klara under april.

Urkompaniet köptes i 15 dec 2015 och 2016 ägnades åt att omstrukturera varuförsörjningen genom nya leverantörssamarbeten och en höjning av lagernivån av populära produkter för att snabbt kunna leverera. Q1 och Q2 var rena förlustperioder. Under Q3 började effekten av att ha varor på lager visa sig och försäljningen ökade snabbt för att ta igen allt tapp under Q4. 2017 tog verksamheten fart och både försäljning och även bruttovinsten fortsatte att öka enligt plan.

2018 är webshopens försäljningsbudget höjd från 4,4 mkr till 5,5 mkr. Ökningen ska ske genom fortsatt snabba leveranser av bästsäljande produkter som bolaget lagerhåller samt fortsatta satsningar på Google adwords.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 4 414 2 651 2 568
Övriga rörelseintäkter 36 17 1
Avskrivningar 8 8 1
Rörelseresultat (EBIT) 348 -79 198
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 8 1 0
Resultat efter finansnetto 340 -80 197
Årets resultat 340 -2 115
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 43 31 39
Omsättningstillgångar 1 038 537 615
Summa tillgångar 1 082 569 655
Eget kapital 48 48 165
Summa obeskattade reserver 97 97 175
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 596 424 314
Skulder och eget kapital 741 569 655
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 7.82% -2.96% 7.7%
Nettomarginal, % 7.64% -2.99% 7.66%
Soliditet, % 10.71% 21.73% 46.03%
Kassalikviditet, % 96.98% 77.12% 164.96%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet