Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vensti AB utvecklar, designar och levererar miljövänliga LED-belysningsarmaturer med hög kvalité till konkurrenskraftiga priser. Företaget är baserat i Nybro (säte), Arlanda Stad (kontor och utställning), samt Uppsala. Våra huvudsakliga kunder är kommuner, fastighetsbolag och elinstallatörer i Sverige och Norge.

Bolaget ägs av Bertil Stivén och Bengt Almqvist (via GreenCode AB).

Sedan 2013-12-01 har verksamheten utgjorts av försäljning och utveckling av miljövänlig LED-belysning. Bolagets tidigare verksamhet har varit support- och IT-tjänster, samt utveckling av webbaserade IT-system. Bolaget bildades 1993-05-05.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Tillverkning av belysningsa...
  • Säte: Kalmar län

Varför vill vi låna?

Vensti behöver medel för att klara av inköp och projektering till flera samtidiga projekt.
Vi har under våren 2015 vunnit flera upphandlingar, vilket innebär att vi nu måste förstärka kassan för att kunna leverera i enlighet med avtal. Respektive projekt tar ca 4-6 månader att genomföra från order till leveransgodkännande (klar installation).

Exempel på avtalade projekt som ska genomföras under Q3 och Q4 2015:
• Parkeringsgarage, 4 st: Ordervärde 4 x 330.000 kr
• Hamnmagasin, 10 st: Ordervärde 10 x 175.000 kr
• Tennisanläggning inomhus: Ordervärde 250.000 kr
• Högmastbelysning: Ordervärde 660.000 kr
• Tennisarena i Norge: Ordervärde 1,4 miljoner kr (Start 2015, slutleverans 2016).
• Testbed, Minc-huset, Malmö Stadsfastigheter.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi upplever att Sverige och Europa nu genomgår ett teknikskifte såvitt avser belysning. I tider av oro för vår miljö är LED-belysning ett givet val ur många aspekter. Vår miljö kräver bättre hushållning och mindre svårhanterligt avfall. Den energibesparing som uppkommer genom LEDisering talar sitt tydliga språk och kan inte ifrågasättas. Bruket av tungmetaller måste minska, vilket alla är helt eniga om. Fördelarna med LED är uppenbara och över tid oemotståndliga.

Finansiell information

Övergripande mål.

Våra mål som verksamheten styr mot är:
- God lönsamhet
- Nöjda kunder
- Nöjda medarbetare

Under de kommande tre åren har Vensti som mål att skapa en unik position på den nordiska marknaden genom att arbeta med fokus på kommunala anläggningar (t ex idrottsanläggningar och gatu- och vägbelysning), sjukhus, kommersiella fastigheter (t ex parkeringsanläggningar) och industrifastigheter. Vi utvecklar och designar egna LED-produkter efter marknadens behov och i samarbete med våra producenter. Vårt mål, år 2017, är att omsätta 50 miljoner kronor på årsbasis.

Kortsiktiga mål, 2015 (innevarande år):
Att år 2015 omsätta 7 miljoner kronor per årsbasis. Försäljning i Sverige och Norge.

Bokslut Bokslut Bokslut
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 042 1 962 1 854
Övriga rörelseintäkter 74 0 0
Avskrivningar 58 66 217
Rörelseresultat (EBIT) -280 -49 496
Finansiella intäkter 0 234 0
Finansiella kostnader 64 20 18
Resultat efter finansnetto -344 165 478
Årets resultat -344 165 478
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 195 346 262
Omsättningstillgångar 2 843 1 241 515
Summa varulager 927 59 54
Summa tillgångar 3 038 1 587 777
Eget kapital 318 587 422
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 763 200 0
Kortfristiga skulder 1 957 800 356
Skulder och eget kapital 3 038 1 587 777
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -8.98% -2.49% 26.75%
Nettomarginal, % -11.03% 8.4% 25.78%
Soliditet, % 10.46% 36.98% 54.31%
Kassalikviditet, % 97.9% 147.75% 129.49%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet