Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vår kärnverksamhet är uthyrning av tjänster inom management, där uppdraget oftast består i att under perioder gå in som VD i företag som har behov av uppstart, förändringsarbete, expansion eller liknande. Utöver detta bedriver vi även handel med varor i mindre omfattning samt äger och förvaltar aktier i andra bolag.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (50%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
  • Säte: Skåne län

Varför vill vi låna?

Vidhav Solutions AB äger i dag 9 % av Star Lake Holding AB och Stenbergs i Slagnäs AB, vilka äger och driver hotell- och biltestanläggningar i norra Sverige samt Norge. Bland kunderna märks företag som Bosch, Mercedes och Porsche. Inför en kommande satsning på en ny hotell- och testanläggning i Laisvall avser Vidhav Solutions AB försvara sin ägarandel i nämnda bolag och behöver därför lånefinansiering.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vidhav Solutions AB drivs av en företagare med lång erfarenhet och med ett gott track-record vad gäller kostnadskontroll. Bolaget har de senaste åren genererat en god vinst. Bland Bolagets tillgångar finns ett 9 % ägande i två bolag verksamma inom biltestindustrin i Norra Sverige, en industri som i dagsläget omsätter ungefär 1,5 miljarder SEK och där tillväxten de senaste 30 åren legat på i snitt 15 %. En försiktig värdering av Vidhav Solutions ägande i dessa bolag indikerar en tillgång utöver bokfört värde motsvarande 3 - 3,5 miljoner SEK.

Finansiell information

Bolaget har en god finansiell ställning och prognosen för kommande verksamhetsår pekar på en omsättning runt 1,4 MSEK med ett resultat om + 18 %.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-05-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 739 1 395 1 049
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 185 182 216
Finansiella intäkter 7 2 0
Finansiella kostnader 1 0 0
Resultat efter finansnetto 191 185 217
Årets resultat 202 108 126
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 317 317 79
Omsättningstillgångar 348 99 333
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 664 415 412
Eget kapital 102 162 179
Summa obeskattade reserver N/A 100 54
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 262 154 179
Skulder och eget kapital 464 415 412
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 25.03% 13.04% 20.59%
Nettomarginal, % 25.85% 13.26% 20.68%
Soliditet, % 25.90% 57.83% 53.66%
Kassalikviditet, % 69.85% 64.28% 186.03%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet