Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Wålstedts Textilverkstad Aktiebolag

Vilka är vi?

Wålstedts Textilverkstad Aktiebolag

Hösten 1918 kom Mary och Lennart Wålstedt till Dala-Floda och Näbbäcksholen. Deras livsuppgift blev att rädda det svenska lantrasfåret och göra en pionjärinsats inom den svenska textilkonsten. Det blev en kulturgärning som förts vidare genom fyra generationer och utvecklats till en industri, som inte bara gör garnet åt våra främsta textilkonstnärer utan också blivit ett smultronställe för hobbystickarna.

År 1936 byggdes det nuvarande spinneriet och äldste sonen Lars och hans hustru Anna gick in i företaget. Under nästan 50 år gjorde de betydande insatser för textilkonsten och belönades bl.a. med Handarbetets Vänners medalj 1978. Från 1984 tog tre av parets barn – Inger, Nils och Sven – över verksamheten. Nils lämnade företaget under nittiotalet men kvarstår i styrelsen samt som konsult till företaget. Sven pensionerade sig i mitten av 2000-talet och då tog Inger tillsammans med sin man Lasse Warmenius över verksamheten. Idag driver Ingers dotter Sonia spinneriet med maken Roger och för vidare kulturarvet på Näbbäcksholen.

Wålstedts Textilverkstad AB har ända sedan firmans grundande 1935 tillverkat ullgarner för konstvävnad och stickning. I dagsläget spinns c:a 2000 kg färdigt garn per år. För att klara den produktionen köps c:a 4000 kg svensk ull in från ett nätverk av lokala leverantörer.

Här är en kort video om vår verksamhet: https://vimeo.com/80980183

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 250 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Wålstedts Textilverkstad Ak...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 6 mars 1992
 • Verksamhet: Garntillverkning
 • Säte: Dalarnas län

Varför vill vi låna?

Wålstedts Textilverkstad Aktiebolag

“Långa leveranstider ökar behovet av att utöka personalstyrkan”

Idag får vi väldigt många beställningar och säljer slut på allt garn vi producerar. Den stora efterfrågan på vår produkt medför att våra leveranstider ut mot slutkund ökat. Med anledning av detta vill vi anställa ytterligare tre personer för att möta marknadens efterfrågan, öka vår produktionstakt samt produktionsvolym.

Då det är en viss upplärningsfas inom detta hantverk kommer en hel del tid gå åt att lära upp dessa personer, vilket i sin tur får påverkan på hur mycket vi hinner med att producera under denna period.

Vi kommer därför behöva en buffert under perioden då våra nyanställda lär sig hantverket och tar därför ett lån för att säkra upp kassan.

Sonia o Roger Bush Ansvariga

Varför är vi säkra att låna ut till?

Wålstedst är ett företag med anor från tidigt 1900-tal. Vi är ett stabilt företag med kunder över hela världen som beställer av oss. Allt garn vi producerar säljs och efterfrågan på vår produkt är idag mycket högre än vad vi hinner med att producera.
Vi ser att med tillskottet av personal kommer vi kunna öka vår produktionstakt avsevärt och har på så sätt möjlighet att ta oss an fler uppdrag. I dagsläget har vi full orderstock två år framåt.

Finansiell information

Sista perioden för bokslut 2014 tillbringade vi mycket tid på mässor och var ute och visade upp våra produkter vilket i sin tur medförde att vi inte kunde producera lika mycket garn. Den förlorade intäkten för denna period har vi dock redan hämtat igen då antalet nya beställningar ökade till följd av vår turné.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 149 1 262 1 000
Övriga rörelseintäkter N/A 74 71
Avskrivningar 7 8 6
Rörelseresultat (EBIT) 9 24 -64
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 13 4 3
Resultat efter finansnetto -3 20 -67
Årets resultat -3 13 -42
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 34 40 24
Omsättningstillgångar 915 766 727
Summa tillgångar 949 806 751
Eget kapital 495 498 485
Summa obeskattade reserver N/A 16 9
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 438 293 257
Skulder och eget kapital 949 806 751
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0.78% 1.79% -5.97%
Nettomarginal, % -0.26% 1.49% -6.25%
Soliditet, % 53.34% 63.33% 65.51%
Kassalikviditet, % 125.357% 63.48% 98.44%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.