Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Företaget startade 2007 och vi driver en mängd olika webbtjänster och utför konsultuppdrag inom Web 2.0. Vi driver också webbhotellet www.egensajt.se genom ett dotterbolag. Vårt kontor finns i Hisings Backa nära Göteborg.

Egensajt.se är en av Sveriges bästa leverantörer av webbhotell, domännamn och gratis e-post sedan 2007. Våra kunder är allt från små kunder med personliga webbplatser till större kunder och företag inom media och e-handel till politiska partier.

Genom Egensajt.se har vi för avsikt att erbjuda bästa möjliga prestanda till lägsta pris och har som det enda svenska webbhotell infört resursanpassning. Det innebär att våra kunder betalar endast för vad de använder. Det är slut på att de kunder som använder få resurser ska sponsra de kunder som använder mer resurser.

Vi har själva under fyra år utvecklat en klustrad serverplattform med tillhörande kontrollpanel som lanserades i februari 2016. Kontrollpanelen är unik och den enda i sitt slag som stöder tekniker som lastbalansering, redis, varnish, memcached och seo-IP.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 200 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Dataprogrammering
  • Säte: Västra Götalands län

Varför vill vi låna?

Vi erbjuder en otroligt bra webbhotellsprodukt på Egensajt.se och alla våra kunder är mycket glada över att ha hittat oss. Men det är många som inte känner till oss, och därför vill vi arbeta hårt på att nå ut till nya kunder genom att satsa på kostnadseffektiv marknadsföring genom Google Adwords, Facebook och andra digitala kanaler.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi har en bra och stabil omsättning som är på väg uppåt och vi har endast små skulder till kreditinstitut. Vi är noga med att alltid betala vad vi är skyldiga och företrädaren går dessutom i personlig borgen till 100% av lånet.

Finansiell information

Vi har egen server-infrastruktur som är fullt betald och helt avskriven och vi beräknar inte att behöva förnya serverparken inom de kommande två åren. Företagets lönsamhet beräknas därför att kraftigt stiga de kommande åren.

Nedan finns preliminära siffror för 2016-05-01 - 2016-11-30 som ej ännu är reviderade.

Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 327
Övriga rörelseintäkter 189
Avskrivningar 47
Rörelseresultat (EBIT) 125
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader 8
Resultat efter finansnetto 117
Årets resultat 117

Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 527
Omsättningstillgångar 325
Summa tillgångar 852
Eget kapital 303
Summa obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 4
Kortsiktiga skulder 545
Skulder och eget kapital 852

Nyckeltal
Rörelsemarginal 24.22%
Nettomarginal 22.67%
Soliditet 35.56%
Kassalikviditet 59.63%

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 524 474 343
Övriga rörelseintäkter 625 702 603
Avskrivningar 199 390 23
Rörelseresultat (EBIT) 32 32 26
Finansiella intäkter 1 0 0
Finansiella kostnader 21 26 20
Resultat efter finansnetto 12 6 6
Årets resultat 9 3 7
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 498 563 784
Omsättningstillgångar 241 314 84
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 739 877 868
Eget kapital 186 176 173
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Långfristiga skulder 34 152 286
Kortfristiga skulder 519 549 409
Skulder och eget kapital 739 877 868
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.79% 2.72% 2.74%
Nettomarginal, % 1.04% 0.51% 0.63%
Soliditet, % 25.17% 20.06% 19.93%
Kassalikviditet, % 46.44% 57.19% 20.53%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet