Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Xdesk AB

Vilka är vi?

Xdesk AB

Xdesk utvecklar och säljer webbaserade system för bokföring, fakturering, order/offert, arkiv, tidsredovisning och lön. Våra kunder är främst företag med upp till 20 anställda som är den största gruppen men även många företag med betydligt fler anställda faller för våra produkter. Företaget startade i liten skala 2007 och var då först i Sverige med ett webbaserat löneprogram. Därefter har vi sakta och stabilt vuxit. Löneprogrammet som var vår första produkt har under åren kompletterats med närliggande produkter som bokföring, fakturering, order/offert mfl. Under 2016 började även utveckling av olika hjälp-appar som fått gott bemötande och under 2017 kommer vi släppa flera uppdatering och nyheter. Kunder som väljer våra system har mycket lång livslängd vilket tyder på att vi gör ett bra jobb. Kundtillströmningen har även varit stabil, vilket vi nu vill öka.

http://www.xdesk.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 700 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 100%
 • Säkerhet:
  Borgen (100%)
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Xdesk AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 18 juli 2007
 • Verksamhet: Dataprogrammering
 • Säte: Kronobergs län

Varför vill vi låna?

Xdesk AB

“Vi vill låna pengar för att kunna växa ytterligare. Detta lån kommer att användas till en satsning för att få fler företag att upptäcka oss och fördelarna med våra program. Det finns en mycket stor grupp mindre och medelstora företag som är i behov av något bättre än vad det har idag”

Tidigare år har Xdesk främst vuxit via vårt goda rykte samt reklam i mindre skala. Under 2015-2016 ökades sättningen på reklam genom helt egna medel, vilket har givit mycket gott resultat. Kostnaden per ny kund är låg och återbetalningstiden extremt snabb. Genom detta lån vill vi säkra kommande kostnader för ytterligare ökning av marknadsföring under en 24 månaders period. Kostnadsökning som är aktuell gäller ökad reklam, optimering, personalkostnader, marknadsföring samt försäljningsarbete. Vi kommer även öka egna tillskjutna medel jämfört med 2016.

Fredrik Sjödell CEO

Varför är vi säkra att låna ut till?

Xdesk bildades 2007 av nuvarande ägare och har sakta men säkert vuxit. Bolaget har väldigt låga kostnader, hög avkastning och en mycket hög soliditet. Intäkterna består främst av abonnemangsavgifter på avtal som löper under lång tid. Bolaget drivs av ägaren och grundaren som även lämnar 100% borgen, vilket ger en mycket stark trygghet. Vi bedömer att det projekt investeringen avser kommer att ge oss mycket god avkastning.

Finansiell information

För innevarande år 2017 har bolaget per sista Mars en omsättning på 532 tkr och övriga intäkter på 250 tkr. Den relativt höga omsättningen jämfört med 2016 påverkas både av ökat antal kunder och aktivering av eget arbete. För 2017 med nuvarande reklamnivå innan detta lån budgeteras en total omsättning om 3 100 tkr och vinst om 500 tkr. För 2014 finns ett negativt resultat som inte är i relation med verkligheten. Under 2010-2013 upptogs för höga bokslutsvärden i interimsposter samt det inte tagits hänsyn till upparbetat arbete som långt överstiger underskottet. Det faktiska resultatet har varit positivt sedan start.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 929 1 683 1 264
Övriga rörelseintäkter 800 0 2
Avskrivningar 160 5 5
Rörelseresultat (EBIT) 443 224 -422
Finansiella intäkter 48 0 24
Finansiella kostnader 18 3 31
Resultat efter finansnetto 473 221 -429
Årets resultat 473 221 -429
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 620 11 16
Omsättningstillgångar 595 455 722
Summa tillgångar 1 215 466 738
Eget kapital 753 279 58
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 387 44 208
Kortfristiga skulder 75 142 472
Skulder och eget kapital 1 215 466 738
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 16.23% 13.3% -33.33%
Nettomarginal, % 17.33% 13.13% -33.88%
Soliditet, % 61.98% 59.87% 7.85%
Kassalikviditet, % 793.33% 320.42% 152.96%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg B GOD KREDITVÄRDIGHET

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.